• Osobní strážce

    Všichni jsme něčím výjimeční. Někdo se umí prodat, jiný raději stojí ve stínu. Těší nás psát o komkoliv z vás, kdo má chuť ukázat, co v něm je, co kdy zvládl a třeba ještě zvládne. Není nutné předem lpět na jakémkoli vrcholném výsledku nebo ocenění, ale můžeme je brát jako příjemný bonus našeho snažení. Štěpán Benca, strážník na obvodu Praha 7, se od malička zabývá japonským bojovým uměním. Je nositelem čtvrtého danu juda, čtvrtého danu aikida, je

    ...