• Docela rozmanitá práce

  Nejviditelnějšími reprezentanty městské policie jsou bezesporu uniformovaní strážníci v ulicích. Ale nedílnou součástí naší organizace jsou také ta oddělení, která pro kolegy na ulici zajišťují nezbytný servis. Považujeme za samozřejmé, když nám v pracovním prostředí všechno kolem klape a funguje, jak má. Aby tomu tak ale bylo, musí to někdo zajistit a zařídit. O Útvaru provozního a logistického zabezpečení možná není tolik slyšet. Je to

  ...
 • Jan Mydlář – kat českých rebelů

  Toho dne při východu slunce se nad Prahou objevil zvláštní úkaz. Ačkoliv několik dní nepršelo a poté rovněž ne, nad městem se klenula duha a nebe zářilo. Před zdí Staroměstské radnice zahalené černým suknem již stála tribuna pro členy mimořádného soudu, císařské hejtmany, rychtáře a delegace královských měst a nedaleko tribuny bylo připraveno mohutné popravčí lešení. Zločin urážky královského majestátu, kterého se dopustili čeští páni, rytíři a

  ...
 • Odchodné

  Novela zákona o obecní policii, publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 261/2020, nabyla účinnosti 1.ledna letošního roku. Byla připravena jako poslanecký návrh, který byl poměrně široce diskutován na odborné úrovni, za účasti zástupců obecních policií, v rámci Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy a Ministerstva vnitra. Přinesla řadu významných změn v oblasti pravomocí, povinností a požadavků na strážníky i

  ...
 • Poblouzněna ve Vršovicích

  Prahu 10 tvoří celé Vršovice a části katastrálních území Strašnice, Malešice, Záběhlice, Michle, Vinohrady, Hrdlořezy, Hloubětín a Žižkov. Sčítání lidu v roce 2011 potvrdilo cca 109 000 obyvatel. 

 • Psovodi

  Být psovodem je tak trochu výjimečné postavení v rámci výkonu služby. Pes budí respekt, pozornost a zájem. Je to podobné, jako když proti rozvášněným fotbalovým fanouškům nastoupí řada těžkooděnců na koních. Málokdo by se dobrovolně pustil do křížku s řádně vycvičeným německým ovčákem, který poslechne svého pána na slovo a který má tak trochu agresi v krvi. Mnozí lidé si myslí, že strážníci psům sundávají náhubky při každém zákroku,

  ...
 • SANANIM, pomocná ruka natažená do tmy

  „Vybrat si život. Vybrat si práci. Vybrat si kariéru. Vybrat si rodinu. Vybrat si z***ě velkou televizi. Vybrat si myčky, auta, přehrávače kompaktů a elektrický otvíráky na konzervy. Na konci toho pěkně zplesnivět. P***t se v ubohym domku a být na obtíž sobeckejm spratkům, který si zplodil, aby tě nahradili. Vybrat si budoucnost. Vybrat si život. Ale proč bych měl něco takovýho udělat? Rozhodl jsem si nevybrat život, ale něco jinýho. A důvody?

  ...
 • Správná poloha zachraňuje, nesprávná ubližuje

  Správná poloha může pomoci život postiženého zachránit a naopak – uvedení do nesprávné polohy může vést při některých náhlých onemocněních k přímému ohrožení života. Správnou polohou můžeme předejít komplikacím a částečně postiženého zbavit bolesti. Základní pravidlo zní: Pokud nemáme nějaký jasný důvod, proč polohu měnit, ponecháme postiženého v poloze, v jaké se nachází nebo jakou aktivně zaujímá. Důvod změny může ovšem být nejen

  ...
 • Úvodník březen 2021

  Milé kolegyně, milí kolegové, vážení čtenáři,

  vítejte v měsíci, na jehož konci tady bude konečně jaro! Letos si příroda prý nastavila budíka na sobotu dvacátého března, krátce po půl jedenácté dopoledne. Z hlediska počasí je ten kratičký okamžik přechodu ze zimy do jara dost nezřetelný, ale není od věci vědět, že od určitého bodu si už můžeme optimisticky pomyslet: „Je tady

  ...
 • Život nepočká

  „Tajemstvím života je sedmkrát padnout a osmkrát vstát.“ (Paulo Coelho). Někdy se vstává ovšem dost těžko a člověk potřebuje pomoc. Nejen tu od rodiny, blízkých a přátel a nejen tu psychickou. Jsou chvíle, kdy je dobré být připraven i na ty horší okamžiky našeho života. A co si budeme nalhávat – peníze nejsou všechno, ale když jsou po ruce, tak jdou věci tak trochu snadněji. A právě v těchto situacích pomůže životní pojistka.