Konec roku ve znamení nových služeben

Rubrika: Reportáž Zveřejněno: čtvrtek 16. prosinec 2021 Autor Radka Rüsterová

Slavnostního otevření se 30. listopadu dočkala nová služebna v Praze-Libuši. Na místě té původní, která musela být z důvodu havarijního stavu zbourána, vyrostl za necelé dva roky nový domek, který bude nabízet útočiště strážníkům  zajišťujícím bezpečnost a pořádek v městské části Libuš. Pásku před vstupem do budovy přestřihli starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek, náměstek primátora Petr Hlubuček, ředitel MP Eduard Šuster a ředitel OŘ MP Praha 12 Gejza Ulehla. Nechyběla ani paní Šárka Pichlová z Odboru správy majetku a investic​, která od přítomných pánů sklidila velkou poklonu a dva velké pugety za to, jak celou stavbu dozorovala a přísně sledovala tok financí.

Náměstek Hlubuček vyzdvihl skutečnost, že budova, na kterou město přispělo nemalou částkou, splňuje trendy moderní udržitelné architektury. „Bezpečnost v Praze je naší prioritou. Jsem rád, že zde mají strážníci pro výkon své služby odpovídající zázemí. Těší mne, když vidím, jak zde MČ a MP velmi úzce spolupracují a že mají vzájemně přátelské vztahy,“ řekl.

Pan starosta zažertoval, že by celou akci mohl nazvat „Jak se staví sen“. Budova se sedlovou střechou z jedné a zelenou střechou z druhé strany je do okolí opravdu s citem  začleněna a všichni  svorně doufají, že bude sloužit minimálně dalších 50 let. Prostor nabízí i místa pro automobily, motocykly a kola, takže sousedé z okolí se nemusí bát, že by jim služební vozidla zabírala parkovací místa. Nutno dodat, že nájemné se zde neplatí, pouze je odváděn příspěvek do fondu oprav.Starosta Koubek věnoval řediteli Ulehlovi obrázek původní budovy, a ten se stal první místní výzdobou. Ředitel OŘ MP Praha 12 plánuje, že zde bude působit 5 strážníků okrskářů pro Libuš a 12 – 16 strážníků specialistů L 156 pro celou Prahu 12.  

„Služebna bude tak skvělá, jak skvělí lidé zde budou pracovat,“ řekl pan Ulehla.V těsné blízkosti Jedličkova ústavu na Vyšehradě, v budově ředitelství NKP, byla zřízena  ena také zcela nová služebna. Slouží již od října 2021, ale slavnostního uvedení do provozu se dočkala až 1. prosince. V nesmírně milé a přátelské atmosféře byla i zde přestřižena, tentokrát virtuální, páska. V „akci“ byl opět ředitel MP Eduard Šuster, ředitel OŘ MP Praha 2 Václav Vozdecký, ředitel NKP Vyšehrad Petr Kučera a Milan Ševčík z Úseku správy majetku NKP Vyšehrad. Ten si posteskl nad problémem vandalismu, se kterým se na Vyšehradě často setkávají. Nicméně hned na to, s nadějí v hlase, řekl, že věří v zlepšení, když jsou teď se strážníky pod jednou střechou. Už nyní je evidentní, že jim symbióza soužití svědčí. Na služebně budou na pořádek dohlížet trvale 3 strážníci okrskáři.

Zobrazení: 451