O nás

  Prvotina časopisu, ze které vzešel Pražský strážník, vyšla na začátku roku 2000. Tehdy černobílé kopie vydávalo Oddělení prevence kriminality MP Praha a jednalo se o informační bulletin vycházející jednou měsíčně. Svépomocí takto vyšlo pár čísel. S postupem času bylo žádoucí, aby se forma zkvalitnila a tak se tisk Pražského strážníka svěřil do rukou tiskárny. S celobarevnou variantou časopisu jsme se mohli setkat prvně v roce 2004. Protože v té době nebyla dostupnost internetu nijak rozšířená, články se týkaly především činnosti strážníků.

  V současné době se vydávání a realizaci časopisu věnuje Dokumentační a Tisková skupina. Časopis za těch spousty let prošel velkou změnou. Zatímco před lety grafiku a sazbu textů měla na starosti tiskárna, v současné době je vše v kompetenci redakčního týmu. Razantní změnou prošel i obsah textu. Z původní koncepce interního informačního časopisu pro zaměstnance se stal časopis nejen pro strážníky. Už se zde nedočtete, co se za uplynulý měsíc v ulicích města odehrálo. Tyto události jsou denně publikované na webu a sociálních sítí. Obsah Pražského strážníka si díky dnešní internetové době plné dostupných informací vyžádal změnu. Novodobá forma časopisu vám přináší zajímavé rozhovory s lidmi úzce spjatými s pražskou městskou policií, pohledy do historie četnictva, reportáže ze zajímavých akcí, jiných městských a obecních policií a i našich obvodů. Také články týkající se zajímavých psychologických a zdravotních témat, ale též i reakce na změny legislativy, nového vybavení apod. Aby nezůstalo jen u jednotvárného obsahu, každé číslo je zpestřeno rubrikou Kultura a stránkou věnované výuce cizích jazyků (angličtina a němčina). Letní číslo je zpravidla věnováno oblíbenému cestování.

  Tištěná forma časopisu je každý měsíc distribuována na jednotlivá obvodní ředitelství a také veřejnosti prostřednictvím městských úřadů. Pražský strážník je samozřejmě dostupný i v elektronické podobě, kde naleznete archiv již od roku 2004. Publikovaný je na webových stránkách MP Praha: Archiv k nahlédnutí. A protože si doba žádá své, přinášíme vám nově i tuto online verzi, kde naleznete odkazy na jednotlivé články. Ať se vám líbí.