Kratom aneb Droga v šedé zóně?

Rubrika: Reportáž Zveřejněno: středa 1. únor 2023 Autor Vojtěch Gabriel Vytisknout E-mail

Drogy provází člověka a lidskou společnost již mnoho tisíc let. Těžko říci, kdy první lidoop zjistil, že žvýkání určité rostliny přináší zvláštní pocity uspokojení, lepší fyzickou kondici a vyšší pozornost při výkonu. Staré kultury používaly drogy k nejrůznějším náboženským obřadům a rituálům. Často používala stimulanty i armády a vojáci, aby podávali lepší výkony v rámci boje a příprav na ně. Dnes drogy představují především riziko nadměrného užívání a v neposlední řadě obrovsky výnosný ilegální obchod. Ten patří, co do objemu získaných financí, na první místa v žebříčku a může mu konkurovat jen ilegální prodej zbraní či lidí. Nedávno jsem slyšel zajímavou rozhlasovou reportáž, podle které měli v jedné nejmenované asijské zemi  na začátku listopadu již tolik zabavených drog, jako měli za celý předešlý rok a odhad současného zabaveného kontrabandu měl být téměř sto tun. Je to dokonce takové množství, že specializované spalovny nestíhají likvidovat a musí se vytvářet zvláštní prostory, kde tyto drogy provizorně skladovat. To však vyvolává obavy z možných útoků mafie a přepadení těchto skladů.

Předcházející roky byly, bohužel, ve znamení celospolečenských uzávěr a striktních omezení. To vedlo k tomu, že se začaly zpřetrhávat sociální kontakty mnoha lidí a společnost se dostávala do vnitřní izolace. Výsledky v podobě zvýšené konzumace alkoholu i tabákových výrobků na sebe nenechaly dlouho čekat.  S tím se však svezly i jiné látky, které patří na seznam látek zakázaných a stojících tedy mimo hranice zákona. Těchto látek  jsou stovky a mohou nést nejrůznější chemické i prodejní názvy. My se však podíváme na látku, lépe řečeno směs látek, která v současnosti zažívá obrovský boom a na kterou si nyní odborná veřejnost a politická reprezentace vytváří názor – jedná se o kratom.

Pokud jste o něm ještě neslyšeli, tak věřte, že o něm uslyšíte velmi brzy. Na úvod bude asi nejlepší, když si  řekneme, co to vlastně vůbec je. Konopí zná každý, tvrdé drogy typu kokain či pervitin také, ale kratom? Dá se říci, že v  podmínkách střední Evropy byl objeven v posledních několika málo letech, i když na světě je znám mnohem déle.

Abych byl přesný a nedal podnět k nejasnostem, tak k definici použiji stránky National Library of Medicine, které definují kratom takto: Kratom (Mitragyna speciosa) je 4–16 metrů vysoký tropický strom pocházející z jihovýchodní Asie, Filipín a Nové Guineje. V určitých oblastech jihovýchodní Asie se nasekané čerstvé nebo sušené listy stromu tradičně žvýkají nebo připravují na čaj místními dělníky, aby bojovali proti únavě a zlepšili produktivitu práce. Kromě toho se přípravky z kratomu také po staletí používají při společensko-náboženských obřadech a k léčbě různých zdravotních stavů, jako je závislost na morfinu v Thajsku a jako náhražka opia v Malajsii… Přípravky kratom obsahují různá množství několika fytochemikálií, takže jejich farmakologické a toxikologické hodnocení je jedinečné a obtížné. Hlavními psychoaktivními složkami v listech jsou alkaloidy mitragynin a 7-hydroxymitragynin, oba nalezené pouze u Mitragyna speciosa… Účinky kratomu u lidí jsou závislé na dávce, kde malé dávky vyvolávají stimulační účinky připomínající účinek drog, jako je kokain nebo amfetaminy, zatímco větší dávky mají tendenci být spojeny se sedativními a narkotickými účinky, které se podobají drogám, jako jsou opiáty.

Jednoduše napsáno, jedná se o drcené či nasekané listy stromu z jihovýchodní Asie. Problém není v samotné látce, ale v tom, že se dnes především v Evropě a v Americe setkáváme s rostoucím množstvím produktů, které kratom obsahují. Můžeme v klidu říci, že se šíří lavinovitě a téměř nekontrolovaně. A v tom je onen problém. Kvalita kratomu a je totiž značně variabilní. Reklamu produktům dělají dnes velmi populární influenceři i sportovci, za kterými stojí výrobci a zisky z reklam a internetové sledovanosti. Trochu mi to připomíná období poloviny dvacátého století v USA, kdy reklamu na cigarety běžně dělali lékaři a dokonce i Santa Claus. Dnes by něco takového samozřejmě nebylo možné, ale co si budeme říkat o kratomu například za dvacet let? Pokud se dostaneme k nějakému obdobnému výrobku, pak jeho účinky velmi závisí na obsahu psychoaktivních alkaloidů. Podle několika málo studií se obsah účinné látky mitragyninu značně liší a pohybuje se v rozmezí od jednoho do šesti procent. To se může zdát na první pohled jako velmi malý rozdíl, ale pokud si to vezmeme z pohledu uživatele, pak se jedná o zásadní informaci a údaj. Pro stejný účinek u některých výrobků budete potřebovat až šestinásobné množství a naopak, pokud budete mít v ruce silný produkt a budete zvyklí na slabší verze, velmi snadno přeženete dávkování a výsledek nemusí být vždy ten zamýšlený!

❞Trochu mi to připomíná období poloviny dvacátého století v USA, kdy reklamu na cigarety běžně dělali lékaři a dokonce i Santa Claus...

Ukotvení v zákoně

A jak je to s legalitou kratomu? Pokud se na to podíváme celosvětově, tak co pes, to jiná ves. Je zajímavé, že místo kratomu zaslíbené, tedy Thajsko, zakázalo nákup, prodej a import již v roce 1979 (asi vědí, co činí, pozn. redakce). V nedaleké Malajsii jej zakázali teprve před dvaceti lety, ale v takové Indonésii si jej můžete klidně pořídit bez porušení platné legislativy. Evropa je v postoji značně nesourodá. Úplný zákaz vydalo například Polsko, Dánsko či Švédsko. Kratom si také nepořídíte  ani v Barmě či v Austrálii, ale USA se o regulaci teprve snaží. Zajímavá situace je však na domácím písečku.

V České republice není prodej ani užívání kratomu zakázáno, ale dle platné legislativy není však schválen ani jako doplněk stravy. Kam tedy patří? Do šedé zóny, přesněji jej zákon zařadil mezi „sběratelské předměty“. Zdá se vám to jako vtip? Upřímně řečeno, je to velmi zvláštní. Koupit si jej tedy můžeme, ale legálně konzumovat ne. Ostatně na to hřeší i samotní prodejci. Na výrobcích je vždy uvedeno, že se nejedná o doplněk stravy, ale o onen „sběratelský předmět“. A ejhle, jsme u zakopaného psa – pokud není doplňkem stravy, neplatí na něj zákonná pravidla o obsahu a kontrole. Takže obsah samotných účinných látek je opět ve hvězdách!

Tato současná situace nevyhovuje vůbec nikomu, kratom je v šedé zóně jako sběratelský předmět, na kterém je přímo napsáno, že není určen ke konzumaci. Čímž se samozřejmě prodejci chrání. To taky znamená, že skrze regulaci, která neexistuje, nemůžeme chránit dospělé uživatele. Ten koncový produkt může například obsahovat nedovolené množství těžkých kovů, pesticidů, plísní a podobně. Zároveň se můžou ke kratomu dostat děti a mladiství, což je velký problém. Regulace, kterou navrhujeme my, by postihovala jednak dostupnost dětem a mladistvým, nicméně by také postihovala kvalitu produktu. Dospělí, kteří se rozhodnou podstoupit rizika užívání kratomu, by měli být chráněni. Nikdo taky nemůže prodávat cigarety, které jsou prolezlé plísní. (úryvek z rozhovoru z cyklu Ptám se já, Seznam zprávy, s členkou Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Janou Michailidu ze dne 22. listopadu 2022).

❞ Pokud byste vydali striktní zákaz a zařadili kratom na seznam drog, tedy nelegálních produktů, tak by se rázem kriminalizovalo velké množství prodejců a samotných uživatelů...

Deset deka, dvacet deka…

A co se stane po konzumaci kratomu? Celkové účinky kratomu na lidský organismus musíme rozlišit dle použité dávky. Nižší dávky, zhruba 1-5 gramů sušených či nařezaných listů, způsobují silný stimulační efekt. Při pozření listů kratomu můžeme očekávat první účinky po cca 10 minutách. Stimulační účinky přetrvávají zhruba jednu hodinu i více.  Dávka kratomu do 5 g zvyšuje chuť do práce, komunikativnost i pozornost. U těchto menších dávek jsou vedlejší účinky minimální!

Pokud užijeme vyšší dávku 5-15 gramů listů kratomu, začnou převažovat opioidní účinky. Nastupuje výrazný analgetický efekt, který potlačuje vnímání bolesti, a také tyto dávky zmírňují abstinenční příznaky při závislosti na opiátech. Při extrémních dávkách nad 15 g můžeme očekávat stav neschopnosti pohybu, ztuhlosti a snížených reakcí na podněty. Může se projevit zvýšené pocení, nevolnost, závratě a poruchy nálady. Tyto efekty často rychle odezní a následuje útlum a stav podobný spánku.Pro intenzitu účinku je rovněž důležitá odrůda kratomu, kterou užijete. Ty se dělí na tři základní – bílá, zelená a červená. Červený kratom má vyšší analgetický efekt oproti dvěma zbývajícím. Bílá a zelená forma se vyznačuje lepším stimulačním účinkem a zlepšením psychického stavu uživatele!

Studenti vedou

Pokud si kladete otázku, jak moc se u nás tato látka užívá, tak věřte, že je velmi hojně rozšířena mezi studenty středních a vysokých škol, a to zejména kvůli zvýšení pozornosti a soustředění při učení. Velmi vysoké číslo uživatelů prokázal průzkum u žáků učebních oborů, kde se ukázalo, že zkušenost s kratomem má více než 25 % oslovených. K pravidelnému užívání se přiznalo pět procent studentů. Na druhou stranu o jeho existenci má povědomí minimální počet členů pedagogického sboru.

❞ Na druhou stranu o jeho existenci má povědomí minimální počet členů pedagogického sboru...

Hlavní problém tkví v tom, že je kromě internetu dostupný i v prodejních automatech a ve večerkách. Díky jeho legislativnímu zařazení tak ani nikdo nevyžaduje minimální věk pro nákup, takže si jej může koupit osobně či objednat přes internet kdokoliv! 

Kratom se obecně řadí mezi málo toxické látky. Mezi vedlejší účinky patří například úzkost i zvýšená agresivita. Při vyšších dávkách pak hrozí útlum, zácpa, nevolnost i svědění. Byly popsány i případy zánětů jater. Pokud to množství přeženete, tak hrozí třes, hubnutí, nechutenství i psychické poruchy. Další komplikace pak hrozí při kombinaci kratomu s jinými typy drog či medikamentů.

Proč ne!

Tedy na jednu hromádku si můžeme dát pozitiva a na druhou negativa tohoto produktu. Kladně lze vnímat to, že pomáhá v léčbě závislostí, má analgetické účinky, psychoaktivní a stimulační efekt. Na druhou stranu je zde riziko závislosti, kontaminace samotného materiálu velmi rozdílné kvality a asi to nejdůležitější – nedostatek studií, které by nám dostatečně zodpovědně objasnily, jaké jsou kompletní účinky této byliny či možná drogy!

Problém samotného kratomu u nás představuje především legislativní vakuum, ve kterém se nachází. Ani droga, ani doplněk stravy určený ke konzumaci, a to bez jakékoliv státní odborné kontroly. Osobně si nemyslím, že by mohl nastat problém u dospělých lidí, ale spíše u dětí, které nejsou schopné odhadnout správnou míru. Ať tak či onak, je nutné vymezit jasná pravidla pro regulaci a užívání. Zakázat prodej přes internet, automaty a nastavit ho jen na kamenné prodejny, kde se bude kontrolovat věk kupujícího i množství a kvalita prodané suroviny. Dětem do rukou kratom rozhodně nepatří! A dospělým? Tady bych odpověděl asi takto – kdo z nás ví, jak na tuto látku bude reagovat? Je to jako při bodnutí včelou. Velká část populace to přejde s úsměvem, ale najde se menší procento, které tento malý, nenápadný a užitečný hmyz ohrozí na životě! 

❞ Zakázat prodej přes internet, automaty a nastavit ho jen na kamenné prodejny, kde se bude kontrolovat věk kupujícího i množství a kvalita prodané suroviny...

Příznivce kratomu na druhou stranu jistě potěší, že samotná Světová zdravotnická organizace OSN, tedy WHO, vydala prohlášení, podle kterého máme ještě příliš málo informací na to, abychom kraton zařadili mezi zakázané a škodlivé látky. Organizace argumentovala také tím, že spoustě lidí pomáhá v léčbě nejrůznějších poruch, jako jsou úzkosti a deprese, či při léčbě závislosti. Takže záleží na každé národní vládě, aby dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Zobrazení: 977