Střelba do evropských paragrafů

Rubrika: Vzdělání Zveřejněno: pondělí 1. únor 2021 Autor Jaroslav Urban Vytisknout E-mail

Tedy Ježíš řekl svým učedníkům: Kdož meče nemáte, prodejte suknici svoji a kupte sobě meč. - Lukáš, kapitola 22, verš 36 

Jeden člověk s puškou je schopen kontrolovat sto neozbrojených... Provádějte plošné prohlídky a za nalezené zbraně popravujte! - Vladimir I. Lenin, 1920

Nemůžeme napadnout americkou pevninu. Tam je puška za každým stéblem trávy. - Isoroku Yamamoto, 1941 

A čím by s námi asi tak bojovali? Propiskami?!? To MY máme zbraně!!! - Robert Mugabe, 1993 

Sebrat člověku zbraň, protože by mohl někoho zastřelit, je jako vyříznout mu jazyk, protože by mohl někoho urazit. - anonym

 Kdoví, zda výše uvedené výroky opravdu někdy zazněly. A pokud byly opravdu někdy proneseny, pak kdoví, zda opravdu stál vždy poblíž někdo, kdo je zapsal... A pokud zazněly a kdosi poblíž je zapsal, pak kdoví, jestli se do našich časů dochovaly v autentickém znění. To je problém u všech citátů. Co zůstává? Podstata vyřčeného, napsaného, dochovaného –   člověk s jakoukoliv zbraní má zkrátka a dobře vždycky navrch.


Poslední lednový den letošního roku vstoupila v účinnost novela zákona o zbraních a střelivu. Zákon č. 119/2002 Sb. je jeden z těch zákonů, které mají přímý vliv na naši práci a naši činnost. Ale nejen to, mnozí z nás jsou držiteli zbrojních průkazů i jiných skupin než skupiny D. Zbrojní průkaz této skupiny (k výkonu zaměstnání nebo povolání) mnohým z nás nestačil a nestačí. Takže jsme si rozšířili zbrojní průkaz o další skupiny. Novela se nás tedy často dotýká nejen v rovině pracovní, ale i v rovině osobní.

Jen pro pořádek a úplnost si připomeňme, že existuje šest skupin zbrojních průkazů. Skupina A slouží ke sběratelským účelům, B ke sportovní střelbě, skupina C je pro lovce a myslivce, skupinu E využívají nejčastěji občané k ochraně života, zdraví nebo majetku a konečně jsou tady držitelé zbrojního průkazu skupiny F, kteří jsou oprávněni k provádění pyrotechnického průzkumu.

Novela 13/2021 Sb. je výsledkem dlouhého, poněkud nepřehledného, ale hlavně podivného procesu. Na jejím počátku byly teroristické útoky, spáchané v roce 2015 ve Francii. Pachatelé použili výhradně nelegální zbraně, téměř ve všech případech propašované přes vnější hranice Evropské unie. Přesto přichází napříč evropskými politickými elitami ohromná mediální vlna zděšení a rozhořčení. A také následuje snaha o co největší regulaci veškerých zbraní. Ono zděšení a rozhořčení politiků dosahuje třeba takové intenzity, že například Nizozemí zcela vážně navrhuje znehodnocení i historických muzejních zbraní... Přitom žádný terorista snad nikdy nestřílí a nezabíjí legálně drženou zbraní...Ve své finální verzi nicméně směrnice nebyla přijata jako bezpečnostní, na což je potřeba  jednomyslná shoda členských států, ale jako záležitost vnitřního trhu, na což stačí kvalifikovaná většina. Legislativní prostředek směrnice je specifický v  tom, že nařizuje pouze jakých cílů má být dosaženo, avšak nestanoví konkrétní formu, jakou to mají jednotlivé státy provést. To vede k  možnosti značné iniciativy (nebo naopak neiniciativy, ba až někdy pasivity). A samozřejmě také k velké různorodosti přijatých řešení. 

Pokud byste snad měli pocit, že se vlastně směrnice nemusela implementovat vůbec, měli byste pravdu pouze napůl. Něco jiného jsou totiž mizerné výsledky z  důvodu lajdáctví a lenosti, a něco jiného pak doložitelné výsledky z důvodů ideových. Česko neuspělo u Soudního dvora Evropské unie s žalobou na kontroverzní směrnici a vláda tak musela Poslanecké sněmovně předložit novelu zbraňového zákona, která unijní regulaci nakonec přebírá jen v nezbytně nutné míře.

Do právního procesu omezení zbraní se nikomu moc nechtělo. Poslankyně Černochová třeba prohlásila: „Náš poslanecký klub považuje českou legislativu regulující držení zbraní za plně funkční a nesouhlasí s jejím dalším zpřísňováním. Čeští europoslanci, vláda i Parlament by měli této nové regulaci aktivně bránit, a neimplementovat ji do české legislativy, a to i v případě, že České republice budou hrozit sankce.“ Čeští politici si byli vědomi situace a nálady ve společnosti, takže každý, kdo by nějak souhlasil s omezením zbraní, by páchal politické harakiri. To se přihodilo i jistému politikovi za ČSSD, který se cítil být silně ohrožený jakýmisi (neexistujícími) paramilitárními skupinami, které se podle něj někde v lesích cvičily na svržení legitimní vlády a změnu politického systému a jenž by nám povolil nanejvýše vzduchovky na poutích a střelbu na špejle s krepovými růžemi. Nejspíš se na něm, chudákovi paranoidním, podepsalo povolání “profesionálního politika.

V červenci minulého roku přijal Senát ústavní pozměňovací návrh: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.“ Zní to hezky, ale de facto se tím nic nemění na ustanovení o nutné obraně, resp. krajní nouzi.

Česko patří k sedmi nejbezpečnějším státům světa. Počet trestných činů, spáchaných s legálně drženou střelnou zbraní, je na takové “úrovni”, že i Ministerstvo vnitra přestalo tento údaj sledovat...

Připomeňme ještě několik statistických údajů: v Česku se za posledních patnáct let stalo ročně celkově nanejvýše 240 vražd. Česko patří k sedmi nejbezpečnějším státům světa. Počet trestných činů, spáchaných s legálně drženou střelnou zbraní, je na takové “úrovni”, že i Ministerstvo vnitra přestalo tento údaj sledovat.


Co se pro držitele zbrojních průkazů a majitele zbraní mění?

První dobrá zpráva: Nic se (zatím) odevzdávat nebude. Některé zbraně a zásobníky byly sice přesunuty do jiných kategorií, takže byste na ně teoreticky mohli ztratit nárok, ale ty, které máte momentálně v držení, vám zůstanou.

Další dobrou zprávou, přinejmenším z  hlediska zastánců menší regulace, je konec  „zakázaných doplňků zbraně“. Noktovizory tak nebudou regulované vůbec (z hlediska zákona o zbraních – jejich použití při lovu regulují zase jiné zákony), tlumiče spadnou do kategorie C. Nosit je bude možné na střelnici a v  honitbě. Kuše a luky jakékoliv síly vypadnou úplně z  kategorií zbraní. Torza zbraní, a to i ta, která vznikla rozpadem nebo poškozením, spadnou do kategorie D, stejně jako všechny zbraně paintballové.

...tlumiče spadnou do kategorie C. Nosit je bude možné na střelnici a v honitbě...

Dobrou i špatnou zprávou je vznik dvou nových kategorií: C-I, na kterou není potřeba zbrojní průkaz, ale u které je nutno zbraně registrovat a splňovat bezúhonnost a zdravotní způsobilost. „Nahoru“ se posunou dosud déčkové flobertky, některé silné plynovky (jiné spadnou přímo do C), jednoranné či dvouranné zbraně na dělené střelivo, například derringery a zbraně znehodnocené. „Dolů“ spadnou tasery a většina výcvikových systémů používajících nesmrtící náboje (Simunition). Kromě toho se zde ocitnou i expanzní a signální zbraně.

Kategorie A-I  představuje sice zbraně zakázané, ale současně se jedná o zákaz, na který je možno udělit mnoho výjimek: za účelem sběratelské nebo muzejní činnosti, z  důvodu ochrany života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách, čímž se rozumí prostory, jejichž nedotknutelnost  je zaručena dalšími předpisy (zejména tedy domov, jehož nedotknutelnost je zaručena ústavou), nebo místa, kde se zpravidla nacházejí snadno zranitelné cíle. Dále  z  důvodu zajišťování ochrany kritické infrastruktury (a několika dalších podobných kategorií), nebo pouhého výcviku za účelem zajištění takové ochrany. Dále sportovním střelcům, pro vzdělávací, kulturní, výzkumné a  historické účely, a především majitelům dřívějším.

Dá se tak předpokládat, že většina lidí bude schopna splnit hned několik podmínek pro výjimku, jejíž udělení je v  tomto případě nárokové.

Samotná kategorie A-I bude zahrnovat: původně samočinné zbraně (musí se jednat o skutečně samočinný kus, ne „původně samočinný typ“). Zbraně se sklápěcí, nebo jinak „zkrátitelnou“ pažbou, které jsou v  takovém stavu kratší než 600 milimetrů. Plynové nebo expanzní zbraně, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví prováděcí právní předpis (zejména některé typy používané ve filmu a divadle), dále  střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku – tedy střelivo dosud zakázané.Zřejmě nejznámějším bodem je nicméně zákaz – tedy přesun – takzvaných nadlimitních zásobníků do kategorie A-I,  tedy těch pistolových, které pojmou více než 20 nábojů, a těch puškových, které pojmou více, než 10 nábojů. Záleží přitom na jaké zbrani je zásobník nasazen, ne do jaké byl původně určen. Samotná výjimka může mít dvě podoby: do všech vašich zbraní kategorie A-1 můžete nabývat a používat podobné zásobníky, případně na základě samostatné výjimky na zásobníky je můžete podobně nabývat do úplně všech zbraní. Kromě oficiální cesty jsou na internetu diskutovány i dvě méně oficiální: sankce za držení takových zásobníků se týkají pouze držitelů zbrojního průkazu: nelze tedy dost dobře potrestat osobu, která „zbroják“ nemá. Stále však lze asi uložit propadnutí věci. Další možností je úprava zásobníku vložením speciálního zařízení, které omezí jeho kapacitu (v primitivnější verzi dokonce jeho navrtáním ze strany a vložením zarážky, která nedovolí úplné naplnění).

Moje stávající zbraně a můj stávající zbroják

Nic se pro mne nemění, nic nemusím. Zbrojní průkaz mi také platí stále 10 let, zdravotní posudek po 5 letech nadále předkládají jen držitelé skupiny D. Tedy i my, strážníci.

Zbrojní průkaz mi také platí stále 10 let, zdravotní posudek po 5 letech nadále předkládají jen držitelé skupiny D...

Chci svoji stávající zbraň prodat

Měl bych si ujasnit, jestli moje zbraň nebude nově považovaná za kategorii A-I. Pokud budu prodávat samonabíjecí zbraň s nadlimitním zásobníkem (nad 10 nábojů u dlouhé nebo nad 20 nábojů u krátké), pak se o kategorii A-I jednat bude a měl bych prodávat na předloženou výjimku kategorie A-I (nebo povolení kategorie B + výjimku na nadlimitní zásobníky). Pokud jde o předělávku z automatické zbraně, tak nejspíše nezjistím, jestli jde o kategorii A-I (to se zjistí až z historie zbraně v Centrálním registru), ale zákon s tím v přechodných ustanoveních počítá a můžu ji prodat i jako kategorii B (tj. na předložené povolení). Kupující si to následně dojasní s policií při registraci.

Chci si koupit samonabíjecí zbraň, předělanou z „automatu“

Nejspíš půjde o zbraň kategorie A-I a měl bych si tedy vyřídit výjimku na zbraň kategorie A-I.

Chci si koupit nadlimitní zásobníky (ať už se zbraní nebo samostatně) – to je první věc, kterou bychom měli všichni udělat – požádat si o výjimku na nadlimitní zásobníky.

Chci nákupní povolení na kategorii B nebo výjimku na kategorii A-I

Nově je možné na formuláři žádosti uvádět jen kategorii zbraně bez dalších podrobností o zbrani (tedy ani „druh zbraně“). Jinými slovy, na stejné nákupko (nebo výjimku A-I) si mohu následně pořídit jakoukoli zbraň dané kategorie – už by nemělo docházet k tomu, že mám nákupko na „puška samonabíjecí“, ale zbraň je v Centrálním registru vedena jako „kulovnice samonabíjecí“ a mám tedy smůlu. Také nebude nutné si vyřizovat „celou sadu“ nákupek na všechny druhy zbraní, aby si člověk mohl následně vybírat nebo mu nějaká zbraň „neutekla“…

A ještě jedna věc: pokud se bude o nákupní povolení (“šedivák”) žádat přes datovou schránku nebo s elektronickým podpisem, tak to bude zcela  bez správního poplatku.

Chci si udělat zbroják

Co si budeme povídat...Tady to všechno závisí na covidových opatřeních… Ale s poklesem PSA by se snad měly zkoušky začít pomalu rozbíhat. Je ale potřeba počítat s tím, že budou nové testy.V praktické části zkoušky se naštěstí nic nemění.

Chci si pořídit poplašňák, znehodnocenku nebo moderní předovku

U nově vyrobených zbraní se bude jednat o zbraně kategorie C-I. Sice nebude potřeba zbrojní průkaz, ale musím zbraň do 10 pracovních dnů ohlásit policii (ohlášení bude možné i jen poštou, datovkou atd.). Zbraně se starší ověřovací značkou budou ale stále kategorie D – nějakou dobu se budou asi i v obchodech doprodávat.

Chci si pořídit flobertku

Opět se bude nově jednat o kategorii C-I. Starší zbraně budou sice stále kategorie D, ale bude u nich pořád platit omezení úsťové energie na 7,5 J. Naopak u nových flobertek kategorie C-I už to bude bez omezení úsťové energie.

Chci pořídit flobertku nebo poplašňák upravený z ostré zbraně

Problém! Veškeré předělávky tohoto typu zůstanou ve stejné kategorii jako původní ostrá zbraň.

Chci si pořídit vzduchovku

Tady se v podstatě zatím nic nemění – do úsťové energie 16 J půjde o kategorii D a tedy od 18 let volně, nad 16 J půjde o kategorii C a tedy na zbrojní průkaz. Paintbally a podobné zbraně jsou nadále zbraně kategorie D.

Chci si pořídit předovku

Všechny „historizující“ předovky (repliky) jsou stále kategorie D a tedy od 18 let volně a bez ohlášení. Nově jsou volně i repliky jehlovek.

Mám doma neprodejnou zbraň a chci se jí zbavit

Znehodnocování se nijak neusnadňuje a nově znehodnocené budou navíc zbraněmi kategorie C-I. Ale nově je možnost odevzdat zbraň k úřednímu zničení, což bude bezplatné a použitelné to bude alespoň na to, že se člověk zbaví šrotu…

Doklady

Tady se nic nemění, zrušení papírových dokladů se zatím nekoná – to je téma až v novém zákoně o zbraních a tedy spíše až za několik let.

HollowPointy

Střelivo se střelou s tzv. řízenou deformací bude nově o něco dostupnější i pro krátké zbraně (a i pro nošení). Pro jejich kupování, držení a nošení bude potřeba výjimka, o kterou se bude žádat na stejném formuláři jako o výjimku pro zbraň kategorie A-I (ale bude zde nutné zaškrtnout, že se výjimka podává též „pro střelivo“).

Tlumiče

Každý tlumič pro palnou zbraň bude kategorie C, a tedy na zbrojní průkaz a registraci. Zakázané je skryté nošení zbraně s nasazeným tlumičem. Tlumič bude muset zřejmě projít přes Zkušebnu zbraní, ale tady také zatím není úplně jasné, jak to bude konkrétně zařízené.


Buďme opravdu moc a moc šťastní, že to takto dopadlo… Prostě máme v této oblasti legislativu lepší, než  v 99 procentech světa, což nám tohle svět může jen závidět... A dělejme vše, aby to tak již zůstalo.

Zobrazení: 1435