Chybět mi budou lidi

Rubrika: Naši lidé Zveřejněno: sobota 1. červen 2024 Autor Irena Seifertová Vytisknout E-mail

Rozhovorů jsme za těch více jak 11 let spolu už pár udělali. Přiznám se, že tento byl za mě nejuvolněnější a nejvíce od srdce. Možná mu z něho spadl onen pověstný kámen, který beze sporu musel pociťovat při řízení tak velké organizace, jakou pražská městská policie je. Protože není mnoho lidí, kteří by měli na starosti zodpovědnost za téměř 2 300 zaměstnanců, a to se vším všudy. Poslední rozhovor s odcházejícím ředitelem Eduardem Šusterem … 

Za ty roky, co spolu pracujeme, si tykáme, proto pokud budeš souhlasit, náš poslední rozhovor bych vedla v osobní rovině. Do funkce ředitele městské policie jsi nastoupil před 11 lety a 6 měsíci.Můžeš připomenout, jaké byly Tvoje představy a jak se Ti je za tu dlouhou dobu podařilo naplnit?

K městské policii jsem nastupoval v době, kdy neprocházela svým nejšťastnějším obdobím, a proto mou snahou bylo, aby toto období netrvalo příliš dlouho. Chtěl jsem, aby zbytečně neutrpěla dobrá pověst strážníků ale i civilních zaměstnanců, protože naprostá většina z nich vykonává svou práci poctivě. Mám rád řád a pevná pravidla, proto mým cílem bylo uplatnit takový styl řízení, aby odpovídal mému přesvědčení. Moje představa byla dotknout se nejen přímého výkonu služby, ale hlavně věcí spojených s ekonomikou. A to si myslím, že se mi podařilo. Důležité pro mě je, že za těch téměř 12 let, které jsem u organizace strávil, nebyla s městskou policií spojena žádná kauza.

Co tedy považuješ za svůj největší úspěch?

Hodnotit budou asi ti, co přijdou po mně. Osobně ale za svůj úspěch považuji výrazné zlepšení finančního ohodnocení našich zaměstnanců. Možná se budu opakovat, ale aktuální průměrný plat strážníka se pohybuje po ukončení nástupního kurzu kolem 49 tisíc korun hrubého. Strážník v 8 platové třídě s desetiletou praxí pak měl, včetně všech příplatků, odměn a benefitů, v roce 2023 průměrný měsíční příjem cca 45 tisíc čistého. Významně tomu pomohly benefity, které se nám za podpory vedení města podařilo prosadit a zavést do praxe.  Díky nim jsme nemuseli, podobně jako některé jiné sbory, sahat do některých složek platu a omezovat je. S tím souvisí také problematika náboru, kdy jsme si stanovili za cíl přijmout mezi sebe jen opravdu kvalitní zaměstnance. Tedy nechceme jít cestou kvantity, ale kvality. A v tom jsme byli za jedno i s představiteli města. Také jsem pyšný na to, že se nám daří v pravidelných intervalech obměňovat materiálně technické vybavení organizace. Strážníky jsme dovybavili výstrojí, kterou nikdy neměli, a v dnešní velmi složité době z pohledu bezpečnosti je to dle mého velmi zásadní počin. Za poslední důležitý krok, který jsme dokončili, považuji digitalizaci přímého výkonu služby. Je opravdu nemyslitelné, aby strážníci neměli možnost věrohodně ověřit totožnost pachatele protiprávního jednání na místě zákroku. Je přeci nesmírně důležité vědět, kdo proti vám stojí. Navíc samotná digitalizace se netýká jen ověření totožnosti, ale zahrnuje všechny kroky, které souvisí s daným protiprávním jednání. Tzn. jakési založení digitálního spisu, kde jsou v elektronické podobě zaznamenány všechny důležité informace o pachatelích protiprávního jednání a popisu skutků, včetně důkazního materiálu v podobě fotodokumentace.

Strážníky jsme dovybavili výstrojí, kterou nikdy neměli, a v dnešní velmi složité době z pohledu bezpečnosti je to dle mého velmi zásadní počin. Za poslední důležitý krok, který jsme dokončili, považuji digitalizaci přímého výkonu služby.

Když zmiňujeme úspěchy, je něco, co se nepodařilo, nebo bys udělal jinak?

Určitý handicap vnímám v oblastech, které ovšem nemůžeme sami zcela ovlivnit. Mám na mysli například problematiku rizikových příplatků, které pro strážníky v přímém výkonu nejsou stejné, jako mají policisté, přestože na ulici všichni vykonávají stejně náročnou práci. Stejně tak dřívější odchod do důchodu. Pro představu – jednání na gesčním ministerstvu jsme zahájili již v roce 2014 a 2018. 

Jak bys zhodnotil nábor nových strážníků? Spíš negativně, nebo pozitivně?

Myslím si, že na tom nejsme vůbec tak špatně, jak se možná zdá. Když jsem organizaci v roce 2013 přebíral, měla o 260 zaměstnanců vícePřibližně120strážníků ale muselonaše řady opustit, protože nesplňovali zákonem stanovené kritérium v podobě středoškolského vzdělání zakončeného maturitou. Za sebe říkám velmi nesmyslné kritérium, protože díky němu naše řady opustili i velmi zkušení, pracovití a dlouholetí strážníci. A ti se špatně nahrazují. Podstav se tedy prohluboval tempemv průměru 12 zaměstnanců ročně, což v porovnání s jinými bezpečnostnímsbory nepovažuji za žádné dramatické číslo. Navíc co se týká objemu finančních prostředků,které bychom potřebovali investovat do naší konkurenceschopnosti na trhu práce a do našich zaměstnancůten nejsme nyní schopni vůbec ovlivnit. Zásadní je totiž rozhodnutí Rady hlavního města Prahya následně Zastupitelstva hlavního města Prahy. V loňském i letošním roce jsem navrhoval celou řadu dalších opatření, která měla vést ke zlepšení finanční situace našich strážníků a zaměstnanců. Bohužel se mi je ale nepodařiloprosadit. Z tohoto důvodu si troufám tvrdit, že jsme pro personální stabilizaci nábor udělali opravdu maximum. Možná to někomu bude připadat zvláštní, ale osobně si myslím, že také současná situace ohledně vymahatelnosti práva v ČR náboru nových strážníků a stabilizaci těch stávajících také nepřispívá. Je přeci naprosto frustrující, když strážník stejně jako policista nemůže přestupkové jednání na místě dotáhnout do konce, a tak spousta přestupců zůstává nepotrestána a má za to, že svoje nezákonné jednání může stále opakovat. I v této oblasti jsme se snažili dávat podněty na změnu, ale bohužel …

Je přeci naprosto frustrující, když strážník nemůže přestupkové jednání na místě dotáhnout do konce stejně jako policista ...

A co politika a funkce ředitelesice se jedná o funkci apolitickou, ale prolínání s politiky se nabízí …

Myslím si, že osoba řídící pražskou městskou policii musí být psychicky a osobnostně vyzrálá a velmi odolná. Ze své pozice musíte jednat s komunálními politiky na různých úrovních, kteří chtějí prosazovat svoje politické sliby. Možná jsem měl tu výhodu, že jsem se na svém dřívějším působišti s těmito lidmi nepotkával, tedy nebyl jsem ničím a nikým zatížen. Vždy jsem své podřízené vedl k tomu, že je jedno s kým jednají, myšleno jakou pozici či funkci zastávají, že jejich přístup musí být stejný ke všem a samozřejmě vždy v souladu se zákonem. Tento přístup jsem si přinesl i sem k městské policii. Tím to bylo pro mě hned od počátku jednodušší, ale je pravdou, že jak se měnila politická garnitura, vždy jsem musel znovu svůj postup opakovat. Věřím, že se mi tím podařilo městskou policii udržet mimo jakékoliv politické tlaky.

Změnila se nějak bezpečnostní situace v Praze za těch více jak 11 let?

Pořád platí, že Praha patří mezi jedno z nejbezpečnějších měst na světě. To ale neznamená, že můžeme podceňovat nové bezpečnostní hrozby, které se za tu dobu objevily – terorismus, kybernetická kriminalita a další. Těm je nutné čelit a připravovat se na ně. S tím například souvisí výbava v podobě vnější balistické ochrany a individuálních podkošilových vest, kterými jsme naše strážníky vybavili. Stejně tak jsme již před mnoha lety zavedli v rámci výcviku také problematiku aktivního střelce.Jaký je největší přínos městské policie pro Pražany?

Tím, že vůbec existuje. S plnou vážností říkám, že bez strážníků by nebylo v Praze tak, jak je,a nefungovala by tak, jak funguje. Strážníci jsou nezastupitelnou bezpečnostní složkou v metropoli. Opravdu si vůbec nedokáži představit, jak by to bez nich v Praze vypadalo. Vždyť spoustu činností dnes zajišťují už jen právě strážníci.

Bez strážníků by nebylo v Praze tak, jak je, a nefungovala by tak, jak funguje ...

Máš chuť se pustit do hodnocení spolupráce s vedením města?

Některá období byla jednodušší, některá naopak složitější. Obecně se nám ale podařilo dosáhnout shody v mnoha oblastech, a za to jsem velmi rád.

Jak jsi vnímal městkou policii z pohledu policisty a jak se na ní díváš dnes?

Pokud mohu něco říct, tak většina policistů vůbec netuší, co všechno musí strážníci na ulici řešit, s čím vším se potkávají a co musí všechno znát. Byl jsem jedním z nich. A říkám to všem, kdo zvažují odchod od policie k nám. Stejně tak jim říkám, aby nepodcenili odbornou přípravu.

V kontextu toho co říkáš, je něco, co bys v náboru strážníků změnil, kdybys měl neomezenou moc, neměl žádné limity?

Znovu bych výrazně zvýšil platy stávajícím strážníkům a zaměstnancům,což bylo mimo jiné i jedno z opatření, které jsme navrhovali.Také považuji za zásadní pokus ozlepšení vymahatelnostpráva v ČR a diskusi nadsrovnám sociálních podmínek napříč bezpečnostními sbory.

Jaké období považuješ za nejsložitější po lidské stránce?

Asi přelom roku 2019 a 2020, kdy jsem zvažoval odchod od městské policie. Ale přišel covida pak válka na Ukrajině … prostě správný velitel a manažer své lidi v krizi neopouští, proto jsem to přehodnotil. 

Dokážeš si představit, že by ses vrátil zpátky do ulice … přeci jen si 12 let na manažerské pozici?

Představit si to umím a chybí mi to. Chybí mi ten adrenalin, ten kontakt s tou bezprostřední realitou.

Kde vidíš městskou policii za 10 let?

Mám spíš přání. Aby byla skvěle fungující organizací, která má spokojené zaměstnance, dobře ohodnocené, a aby nebyla diskriminována v porovnání s ostatními bezpečnostními sbory.

Co bys popřál svému nástupci? Jakou jednu jedinou radu bys mu dal? Myslíš si, že by bylo dobře, aby vzešel z našich řad? 

Jsem stoprocentně přesvědčen, že by to měl být dlouholetý pražský strážník. Pokud organizace funguje jak má, a to funguje, tak by jím měl být její zaměstnance. Je dobré, aby zaměstnanci věděli, že mají nějakou perspektivu. Je to moje velké přání a říkám to s plnou odpovědností toho, kdo přišel odjinud. Radit nechci, ale doporučil bych, aby se co nejlépe staral o své zaměstnance, protože se mu to vždy v dobrém vrátí.  

Budeš si po odchodu dávat pauzu, nebo naskočíš rovnou do nového vlaku?

Na pauzu nebude čas. Jednatřicátého května skončím u městské policie a třetího června nastupuji na ministerstvo vnitra. Takže mám na odpočinek klasický víkend. 

V minulém rozhovoru jsi přiznal, že mezi Tvé koníčky patří stavba a vylepšování rodinného domu. Jak jsi pokročil? Pokud máš hotovo, našel sis jiného koníčka?

Ne, ne, ne, není hotovo. Kdo žije v rodinném domě, který nebyl novostavbou, ví, že je to nikdy nekončící příběh. Aktuálně jsme se pustili do vestavby podkroví, pořídili jsme si navíc malé hospodářství a pustili se do pěstování zeleniny a ovoce. Takže práce máme pořád dost a moc času na odpočinek, nedej bože nudu, nezbývá. Ale fyzická práce všeho druhu očišťuje tělo i mysl.

Aktuálně jsme se pustili do vestavby podkroví, pořídili jsme si navíc malé hospodářství a pustili se do pěstování zeleniny a ovoce.

Zahrada je okrasná nebo spíš pěstujete? A je to doména Tvoje nebo spíš manželky?

Zahrada je velká, jedná se o bývalý statek, takže od všeho něco. Všechny práce dělám já. Teda ty, které jsou venkuplus veškeré staveb, uvnitř domu je to pro změnu na ženě. Ale velmi výrazně jsme zapojili děti.

Máš ještě čas třeba zahrát si volejbal?

Všechen můj volný čas se točí kolem práce na zahradě, na domě a kolem rodiny. Moc lidí to neví, ale jsem také vášnivý numismatik a zajímají mě starožitnosti

Co rodina, jak se stavěla k Tvému rozhodnutí odejít od městské policie?

Mám její plnou podporu. Jinak by to ani nešlo, s ohledem na časovou náročnost.

Poslední otázka – je něco, co Ti bude chybět?

Lidi. Moji nejbližší kolegové, prostě Vy. Ale i spousta kolegů z výkonu. 

Děkuji za milé povídání a doufám, že se čtenářům Pražského strážníka bude stejně dobře číst, jako mně se s Tebou dobře povídalo.

Zobrazení: 579