Obálka, která zachraňuje životy

Rubrika: Prevence Zveřejněno: středa 1. duben 2020 Autor Michaela Peterková Vytisknout E-mail

Slyšeli jste už pojem Seniorská obálka? Setkat se můžete i s označením mezinárodní zkratkou ICE, tedy „In Case of Emergency“ (v překladu „Použít v případě nouze“). Jde o projekt, který vznikl v roce 2018 na území Jihomoravského kraje ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou. Záchranáři upozornili na problematiku zásahů především u starších osob,  které jim nejsou schopné poskytnout relevantní informace a tím se komplikuje následná zdravotní péče. Projekt se s velkým ohlasem u všech složek IZS ujal a šíří se prostřednictvím místní politiky dál po celé České republice. Jeho využití ale nemusí být určené pouze pro seniory. O co se vlastně jedná?

Případy seniorů, kteří žijí v osamění a vyskytnou se u nich náhlé zdravotní potíže, řeší složky IZS každý den. Na místo se velmi často dostanou jako první například strážníci nebo hasiči. Ti všichni jsou samozřejmě v rámci první pomoci odborně proškoleni, nicméně některé situace vyžadují mnohem více informací ohledně zdravotního stavu, prodělaných nemocí, užívaných léků apod. Ne vždy  dokáží dotyčné osoby na otázky záchranářů odpovědět. K tomu právě slouží obálka, ve které jsou vypsány různé údaje. To pak výrazně ulehčuje komunikaci s operátorem zdravotnické záchranné služby o poskytnutí další pomoci. Cíl je tedy jasný. Jde o to, aby v co nejkratším čase  bylo zahájeno nejefektivnější ošetření nebo léčba ještě předtím, než se ohrožená osoba dostane do nemocnice.

A jak Seniorská obálka vypadá? Jde o tiskopis, který je uložen v průhledné plastové obálce s lepicí a magnetickou páskou. Vyplněný formulář se následně umístí viditelně buď na lednici, nebo vchodové dveře. Tato dvě místa byla určena po dohodě se zdravotníky, strážníky, hasiči a policisty. Správné umístění obálky usnadní záchranným složkám spoustu práce.

Formulář obsahuje  mnoho důležitých údajů, jako jsou například informace o nemocech, alergiích, prodělaných operacích, užívaných lécích apod. Jak už bylo řečeno, osoba ohrožená na životě nebo zdraví leckdy nemůže tyto  údaje zachraňujícím složkám sama sdělit a nezná je ani další blízká osoba. Postačí k tomu obyčejný stres nebo dezorientace a člověk si nemůže vzpomenout třeba i na datum narození. Ve formuláři jsou uvedené také kontakty na ošetřující lékaře, příbuzné a blízké osoby. Nechybí zde ani vypsané telefonní linky na složky IZS a také důležité kontakty na místní úřad, pro případ řešení různých životních událostí např. z oblasti sociální péče. Důležité je, aby informace v obálce byly stále aktuální, proto je potřeba zaznamenávat každou změnu. Odborníci doporučují umístit do obálky i kopii kartičky zdravotní pojišťovny, občanského průkazu a třeba i poslední propouštěcí zprávu z případné hospitalizace v nemocnici. Všechny tyto informace výrazně snižují dobu potřebnou na poskytnutí nejúčinnější a hlavně rychlé pomoci. Zvyšuje se tak šance na uzdravení nebo záchranu života.

Kde se k obálce dostanete? V Praze se od minulého roku postupně rozšiřuje počet městských částí zapojených do projektu. Obálkovou sadu společně s dalšími instrukcemi získáte bezplatně na místním úřadě nebo si formulář můžete stáhnout na jejich webových stránkách a následně jej vytisknout. Vyplnění je snadné, ale pokud byste si nevěděli rady, pomůžou Vám jak pracovníci úřadu, tak vaši lékaři nebo blízcí. Pokud náhodou vaše městská část není v projektu dosud zapojena, můžete tiskopis získat na webových stránkách www.seniorskapolitikajmk.cz/webfiles/soubory/ice-form2019-jmk.pdf

Ačkoli se obálka nazývá seniorská, není určená pouze pro občany v důchodovém věku. Využít ji mohou všechny osoby, které mají například nějaké zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Pro strýčka příhodu je určitě vhodná pro osoby se zdravotním postižením, rodiče samoživitele ale i cizí státní příslušníky, kteří zde trvale žijí.

Přehled městských částí zapojených do projektu: Praha 3, 4, 12, 13, 15, 20, 21, Petrovice
V přípravě: Praha 6, 7, 17 a Zličín

Zobrazení: 848