Střelby v novém

Rubrika: Reportáž Zveřejněno: neděle 1. leden 2023 Autor Vojtěch Gabriel Vytisknout E-mail

Střeleckého výcviku se účastní povinně strážníci v přímém výkonu služby dvakrát ročně. Účast na kontrolním cvičení ze střelecké přípravy podle čl. 9 odst. 2 písm. a) je pokládán za střelecký výcvik.

Strážníci v nepřímém výkonu služby se účastní střeleckého výcviku alespoň jedenkrát ročně.

Strážník mladší 21 let je povinen absolvovat individuální střelecký výcvik za účelem získání zbrojního průkazu skupiny „D“, v rozsahu stanoveném vedoucím Útvaru vzdělávání MP, minimálně 6 měsíců před dovršením věkové hranice 21 let. (Příkaz ředitele MP Praha č.12/2022, čl. 10, Střelecký výcvik)

Mít u sebe střelnou zbraň nese vždy určité riziko a velkou míru odpovědnosti. Strážníci v terénu ji mají u sebe neustále. Před každou směnou ji vyfasují a zkontrolují. Na konci každé směny ji musí opět zkontrolovat, řádně ji udržovat a předat odpovědné osobě, která ji umístí na určené místo. Ovšem každodenní zacházení se zbraní neznamená, že všichni budou ostrostřelci a jejich výkony budou připomínat Robina Hooda. Praxe dělá mistra, a zde to platí stonásobně.

Střelecký výcvik je nezbytnou součástí základního i průběžného vzdělávání u každé městské policie. V případě MP Praha tuto roli zastává Útvar vzdělávání sídlící na Kundratce v Libni. Jak již z předchozího textu vyplývá, strážníci v přímém výkonu služby mají povinnost střeleb dvakrát do roka a nepřímý výkon jedenkrát. Dlouhou dobu platilo, že všechny střelby probíhaly na venkovních střelnicích, které byly mimo území hlavního města Prahy. Místa se střídala, ale venkovní prostředí zůstávalo. Proto se začalo hovořit o tom, že by bylo dobré, kdyby městská policie měla svou vlastní vnitřní střelnici, kde by bylo možné provádět alespoň část tohoto výcviku.

V roce 2022 se toto přání stalo realitou. Správa služeb hlavního města Prahy přímo v areálu, kde sídlí Útvar vzdělávání, nechala postavit budovu, ve které je přízemí vyčleněno nové sportovní střelnici pro potřeby MP Praha. A právě o této budově a jejím provozu jsem si povídal s ředitelem SSHMP Tomášem Stařeckým a provozním náměstkem Liborem Kousalem.

Před jedenácti lety jsem nastupoval k MP Praha, a již v té době se mluvilo o zřízení střelnice právě tady na Kundratce. Jak vznikla tato myšlenka a proč právě Správa služeb hl. m. Prahy?

Tak ten nápad vznikl ještě mnohem dříve než před jedenácti lety. Úplně náhodou jsme našli u nás v archivu studii k investičnímu záměru zřízení střelnice Městské policie hl. m. Prahy. A to bylo již v roce 2003. Studie chtěla umístit střelnici do haly „tesco budovy“ v areálu Správy služeb. Takže již tehdy zde tento záměr byl a byla snaha jej realizovat. Nevím, proč to v té době nevyšlo. Mnohé se událo, naše organizace vznikla odloučením od městské policie… dlouhou dobu chybělo to nejpodstatnější a to finance, ale nakonec se zadařilo. Takže v roce 2022 byla střelnice dokončena, zkolaudována a zahájen zkušební provoz, který budeme následně vyhodnocovat.

Takže pokud budeme brát tuto studii z roku 2003 jako počáteční, tak trvalo celkem devatenáct let, než se podařilo v areálu Kundratka střelnici vybudovat?

Dá se to tak říci. Z jiného pohledu to však musíme brát tak, že tato studie počítá sice s délkou střelnice 25 metrů, ale měla by jen dva střelecké posty. V současné době MP Praha areál tohoto objektu, který k tomu měl být původně určen, využívá jako sklad kancelářského nábytku. Takže nejde moc srovnávat tu minulou představu s dnešní realitou.  

Dále při samotné kolaudaci musíte mít v ruce provozní řád střelnice, který vám udělá k tomu určený znalec s oprávněním.

Byla cesta k realizaci tohoto nápadu složitá? Myslím tím nejrůznější povolení a administrativní procedury.

Je to jako každé jiné stavební povolení, kdy se architekt a projektant musí ztotožnit s tím, že součástí budovy bude střelnice jako taková. Musí vše dělat v souladu se stavebními a bezpečnostními normami v tu dobu zákonnými a platnými. Dále při samotné kolaudaci musíte mít v ruce provozní řád střelnice, který vám udělá k tomu určený znalec s oprávněním. Když k tomu dá ono pověstné kulaté razítko, tak máte skoro vyhráno. Pak ještě záleží na tom, pro jaké účely bude střelnice provozována. Jestli jen pro potřeby města či i pro komerční účely. V druhém případě by bylo zapotřebí trochu více povolení (úsměv).  

Když se budeme držet ještě budovy samotné, kde je nyní střelnice umístěna. Kterým účelům sloužila dříve a proč byla vybrána právě tato lokace?

Dříve tam byla stará kotelna, ze které vycházelo nejrůznější potrubí po celé Kundratce. V roce 2011 se však začalo po celém areálu předělávat topení za lokální vytápění a také se začaly zateplovat jednotlivé objekty z důvodu energetických úspor. Postupem času se tak stala tato „centrální“ kotelna nepotřebnou a začalo se přemýšlet o tom, jak tento objekt využít. Objevila se myšlenka, že by bylo dobré, kdyby se SSHMP, jakožto organizace města, zapojila do humanitární pomoci metropole. Bylo tedy zapotřebí vybudovat zbrusu nové sklady pro humanitární pomoc, a s tím se spojila i myšlenka na onu střelnici, která by sloužila pro potřeby MP Praha. Takže suterénní prostory tohoto objektu byly nakonec využity ke zřízení nové sportovní střelnice.

V roce 2016/2017 jsme nechali udělat studii proveditelnosti tohoto záměru. Takto jsme to předložili i panu řediteli Šusterovi, který s tím souhlasil a tuto myšlenku dosti kvitoval. Bylo tedy zahájeno stavební řízení a dokumentační činnost. A výsledek dnes vidíme (úsměv).  

Z jakých zdrojů byly pokryty celkové náklady na stavbu a můžete prozradit na kolik celá investice vyšla?

(úsměv) Tak neveřejný údaj to rozhodně není. Takové informace musíme běžně poskytnout dle platné legislativy. Jen vám přesně neřeknu cenu konkrétně za střelnici jako takovou, protože stavba byla i včetně humanitárních skladů. Celková cena za postavení budovy a vybavení byla necelých 71 milionů korun z prostředku hlavního města Prahy. V tom jsou dvě patra skladů a ona střelnice.

Kdyby se budovalo dnes, asi by vypadalo zadání trochu jinak. Možná by byla střelnice větší, možná by byla jinde. Jde o to, že v době plánování nikdo nevěděl, kolika krizemi si za tak krátkou dobu projdeme. Nejprve covid, pak válka na Ukrajině a na ní navazující energetická krize. Kdybychom měli v té době křišťálovou kouli, tak bychom plánovali rozhodně větší skladové prostory. Dnes je máme úplně plné…

Rozjezd stavby začal na jaře 2020 a byl velký tlak na to, aby bylo vše včas a řádně dokončeno. V té době se rozjížděl covid a moc času nebylo. Dnes bych tyto prostory rozhodně rozšířil. Sklady byly dokončeny z kraje tohoto roku a během pár týdnů jsme je začali plnit humanitární pomocí v rámci akce Ukrajina.V současnosti je v provozu jen pár měsíců. Pokud vím, tak ji navštěvují především strážníci MP Praha v nepřímém výkonu a strážníci čekatelé.

Provoz nám plynule nabíhá. Od září 2022 začala plně fungovat a MP Praha ji plní jednotlivými turnusy strážníků na výcvik střelby. Jedná se o nepřímý výkon a strážníky, kteří jsou v přípravném kurzu. Myslím, že zřízení střelnice šetří nemalé finanční prostředky právě tím, že mnoho zaměstnanců z řad městské policie již nemusí jezdit na venkovní střelnici mimo území hlavního města Prahy. A ta úspora je nejen finanční, ale také časová.   

Bylo by teoreticky možné i komerční využití pro veřejnost, či jen pro zaměstnance hlavního města Prahy? Tedy nejen pro SSHMP a MP Praha, ale také pro zaměstnance Magistrátu?

Primárně je to pro městskou policii. Mohla by být i ona přidaná hodnota v podobě možnosti návštěv i jiných zájemců, ale v tuto chvíli o tom neuvažujeme. Máme zkušební provoz. Ten následně zhodnotíme a pak uvidíme. Nevylučuji tuto možnost, ale jak se říká, teď takové karty na stole nejsou.

Osobně bych viděl využití spíše v rámci samotného města. Tedy nejen městská policie, Správa služeb, ale i Magistrát a jiné k němu přidružené organizace než otevřít čistě jen pro veřejnost. Jistě, v případě zájmu by mohly prostory využít například sportovní kluby vedené pod výše uvedenými organizacemi. To by do budoucna šlo.

Jak se stavíte k myšlence, že by tam chodili strážníci ve svém volném čase?

Prozatím musíme zjistit celkovou vytíženost objektu ze strany Útvaru vzdělávání a pak se uvidí. Ale vzhledem k tomu, že od roku 2023 začínají nabíhat nové opakovací kurzy pro strážníky s osvědčením na dobu neurčitou, tak nám vytíženost a obsazenost spíše přibude, než že by polevila. Je těžké teď odpovědně říci, že otevřeme i pro zájemce mimo povinné střelby. To vše ukáže čas a hlavně samotné potřeby MP Praha. To má přednost.

Pokud by se ukázalo komerční využití jako přínosné, pak by musel nastat i vícesměnný provoz. Museli bychom přijmout i nové zaměstnance a zavést další opatření. Například co se týká přístupu k budově samotné. Pak bychom museli požádat o licenci ke komerčnímu provozu, a pokud mám správné informace, tak by musela proběhnout i rekolaudace.

Střelnice musí mít své správce a další odborné zaměstnance. Kdo všechno se tedy o ni stará?

V současné době se nám o provoz starají dva správci. Mohli jsme využít naše stávající zaměstnance a ti tam také pracují na plný úvazek. Naštěstí oba splňují zákonné podmínky, co se týká vzdělání a licencí zbrojního průkazu.

Pro jaký typ zbraní je střelnice určená?

Kromě klasické sportovní mířené střelby z pistole a revolveru můžete využít i dlouhé zbraně. Je možné použít pušku a brokovnici. Střelnice má dvě palebné čáry. Jednu pevnou, druhou pohyblivou. Nejkratší vzdálenost střelby je na pět metrů, nejvíce na dvacet pět. Dá se střílet i za pochodu, ale samozřejmě jen jedním směrem na dopadiště. Jinak podlaha i stěny jsou ze speciálních matriálů, které brání odrazu, tak, aby střely nemohly nikoho ohrozit.

Osobně jsem již na střelnici byl. Vypadá velmi dobře, zázemí je perfektní. Co vy? Splňuje vaše představy moderní střelnice a byl jste si zastřílet?

Přiznám se, že ještě nebyl (úsměv).

Jak funguje spolupráce právě s MP Praha?

Myslím, že bez zásadních problémů. A když se nějaký ten problém objeví, tak se řeší. Střelnici samozřejmě v rámci města má MP Praha zcela bezúplatně. Jsme pod stejným zřizovatelem (úsměv).

Snažíme se vždy vyjít vstříc požadavkům jak ze strany vedení městské policie, tak samozřejmě ze strany samotného Útvaru vzdělávání, se kterým jsme ve stejném areálu a jen sto metrů od sebe.Realita

Přicházíme na konec areálu Správy služeb, kde se nachází nově postavená budova skladů. Ovšem naše kroky nesměřují do prvního či následného patra, ale dolů do přízemí. Na pravém pilíři míjíme velký nápis střelnice a logo Správy služeb. Nové prosklené dveře nám s úsměvem otevírá Pavel, jeden ze správců objektu.

Je poznat, že stavba byla dokončena nedávno. Vše dýchá novotou. Stoly, židle, osvětlení a další technické zázemí. Sedáme si ke stolku, kde je i jeden z instruktorů střelecké přípravy z řad naší městské policie. Zrovna začínají povinné střelby pro nepřímý výkon služby. Každý předkládá zbrojní průkaz, který si nejprve vezme druhý správce a číslo i s podpisem si zanese do modrých desek. Pořádek musí být! Do prostor ostrých střeleb nesmí nikdo, kdo není u MP Praha a nemá platný zboják.

Osobně mám střelby pro tento rok splněny a tak se začínám Pavla vyptávat na samotný provoz a zázemí objektu. Jaké jsou jeho povinnosti a náplň práce: „Je toho celá řada. Počínaje kontrolou vzduchotechniky, přes rezervaci termínů střeleb. Sem dorazíme zpravidla již v šest hodin a končíme ve tři. Kdyby byl nějaký požadavek, tak samozřejmě zůstaneme i déle. Musím zkontrolovat každý střelecký post, pojezd terčů a také připravit naše vybavení. Tím mám na mysli ochranné pomůcky při střelbě – tedy sluchátka a brýle. Ostatně ty po každém termínu desinfikujeme a opět kontrolujeme. Terče nejsou naše, ale přímo městské policie. Samozřejmě ve skladu jich pár máme, kdyby někdo zapomněl. Už se nám to stalo (smích). Nábojnice nám povětšinou padají do roštů,
které se musí na konci dne vyčistit. Zbraně u nás nehledej a munici také ne. Sice v rámci budovy máme u vchodu ke střeleckým postům trezorovou místnost, ale v ní takové věci nejsou. Možná, kdyby bylo možné komerční využití. To by byla samozřejmě jiná!“

Vcházíme do místnosti správce střelnice. Vpravo je již vchod do palebného prostoru a za ním napravo jsou dveře do technické místnosti se vzduchotechnikou. Bez té by to ostatně nešlo. Celé prostory jsou klimatizované a větrané kvůli odvodu spalin ze samotné střelby. Kdyby došlo k výpadku proudu, není možné zde být a muselo by být školení ukončeno. Pavel se usadí ke stolu, na kterém má i monitor s mikrofonem a pár ovládacích tlačítek.

„Při střelbách sedím, jakožto správce, za neprůstřelným sklem a pomocí kamer i průhledem kontroluji, aby nedošlo k porušení řádu. To se však nestává, protože sem chodí strážníci pod vedením instruktorů z Útvaru vzdělávání. V tomto směru vládne naprostá profesionalita.“

A co technické záležitosti? „V dopadové zóně je umístěn speciální materiál. Ten je německé výroby a tlumí náraz střely. Za ní se uzavře a brání tak nechtěnému odrazu a pohybu. Jsou to speciální volně visící pláty v několika řadách za sebou. Mají poměrně dlouhou životnost, ale nechtěj po mně, abych ti řekl přesně kolik, protože to záleží na mnoha faktorech. Na počtu střel a typu. A to opravdu netuším. Osobně jsem mluvil s více správci střelnic, kde tento materiál používají a ty mi potvrdili, že při normálním zatížení je běžná životnost dva a více let. Tak uvidíme. Myslím, že tady to bude více než dva roky.“

Venkovní prostory nenahradíte

Po skončení střeleb ještě pokládám pár dotazů našim střelcům. Z jejich pohledu je střelnice naprosto ideální pro mířenou střelbu a výcvik jak nováčků, tak strážníků v nepřímém výkonu služby. Ovšem pro přímý výkon nic nenahradí venkovní prostory. Taktická střelnice by byla skvělá, ale ta je v realitě snů. Nejsou prostory ani finance. Ale co vím, tak v rámci nových vzdělávacích kurzů pro strážníky s osvědčením na dobu neurčitou se jisté zpestření mířené střelby, právě v prostorech nové střelnice, plánuje.

Jako největší klad všichni nakonec uvádějí obrovskou úsporu času a financí. Jezdit desítky kilometrů mimo Prahu je nákladné a zbytečně zabralo spoustu času. Uvidíme, jestli se nakonec situace vyvine tak, že bude čas otevřít prostory i pro strážníky, kteří budou chtít přijít i ve svém volném čase. Buď se zdokonalovat či jen k naplnění své záliby. Bylo by to fajn.


Poděkování: Mgr. Tomáši Stařeckému, Liboru Kousalovi a správcům střelnice

Zobrazení: 922