Přehazujeme výhybku směrem k praxi

Rubrika: Rozhovory Zveřejněno: úterý 1. listopad 2022 Autor Vojtěch Gabriel Vytisknout E-mail

Tématem tohoto článku, vlastně spíš rozhovoru, je to, co čeká a čekalo každého, kdo nastoupil k městské policii jako strážník. Mottem by se pak mohl stát známý citát: „Pro život, ne pro školu se učíme.“ A jistě mi dá každý za pravdu, že naučené paragrafy dobrého strážníka nedělají. Teorie je fajn, praxe je věc druhá!

Když jsem dorazil na fyzické testy před řadou let, říkal jsem si, že by neměly být problémem. Nakonec byly. Kliky jsem dělal úplně špatně a z mých vysokých čísel se stalo číslo téměř hraniční pro přijetí. Ostatní se již dalo zvládnout. Takže první krok jsem měl za sebou. Protože jsem si o sobě myslel, že jsem relativně normální, ostatně kdo si to o sobě nemyslí, psychické testy jsem dopředu považoval za splněné. Jak mi bylo později řečeno, z té velké skupiny lidí jsem prošel jen já. Možná náhoda, možná jen dobře nakreslený strom s kořeny. První den jsme vyfasovali oblečení, kterému se uniforma říkat nedalo. Košile připomínala škrtidlo a bundu po zapnutí opustil falešný kožíšek a pár knoflíků. To je naštěstí minulost. Minulostí je i nástupní plat. Tenkrát byl dvanáct tisíc čistého, a to jsem měl trochu více díky dětem. Dnes jsou uniformy kvalitní, nástupní plat více než dobrý, ale jeden rozdíl tu pořád je. Můj kurz měl přes padesát čekatelů, dnešní taková čísla nemají. Paradox!

Od té doby se mi podařilo projít vícero prolongacemi na Ministerstvu vnitra a patřím do šťastné skupiny strážníků s osvědčením na dobu neurčitou. Díky novele zákona o obecní policii získávají strážníci po čtyřech úspěšných zkouškách jistotu, kterou do té doby neměli. Strašák v podobě neúspěšného testu a pohovoru s komisí padá. Ovšem není možné, aby strážníci zůstali plonkoví a bez školení. A tak přichází další kurzy. Nejen o nich, jejich organizaci a obsahu jsem hovořil s vedoucím Útvaru vzdělávání MP Praha Vladimírem Shánělcem.

Našimi čtenáři nejsou jen strážníci, mohl byste, prosím,  těm ostatním ve stručnosti přiblížit systém vzdělávání u naší městské policie?

Čekatelé k nám na Útvar vzdělávání nastoupí a celkem u nás stráví pět měsíců. První tři měsíce jsou v nástupním kurzu, kde se připravují na zkoušky odborné způsobilosti, které poté vykonají před komisí stanovenou Ministerstvem vnitra.  V této části jsou jádrem kurzu především teoretické předměty, jako přestupky, trestní právo, doprava, živnostenské právo a další… jednoduše řečeno, všechny základní právní normy, které budou potřebovat pro profesi strážníka. Mimo to se již čekatelé od samotného začátku školí v základech sebeobrany a použití donucovacích prostředků, což je nepostradatelné pro výkon práce strážníka.

Na to navazuje i střelecká průprava. Čekatelé musí zvládnout znalosti a dovednosti k získání zbrojního průkazu, pokud jej již nemají. Pokud ano, je to pro ně výhoda, ale i přesto všechny základy výuky, teorii, střelby a bezpečnou manipulaci se zbraní absolvují. Jen s tím rozdílem, že je na konci nečeká test a střelby před zkušebním komisařem.

Po třech měsících, přesněji řečeno, po úspěšném získání osvědčení, se z čekatelů stávají strážníci. To ovšem neznamená, že mohou tuto práci vykonávat. Následuje další příprava v podobě měsíční taktické přípravy u nás a na přilehlém polygonu. Zde jsou školeni odbornými instruktory a připravováni na nejrůznější situace, které mohou na ulici nastat. Ať se jedná o správné použití zákonné výzvy, nasazování pout, jednání s pachatelem a mnoho dalšího. Navíc se seznamují s interními předpisy, na které nebyl čas po dobu nástupního kurzu.

Pátý měsíc pak jdou do řízené praxe na jednotlivé obvody, kde na ně dohlíží zkušení strážníci. To je začátek jejich skutečné praxe a práce u MP Praha.    

Dlouhou dobu platil zákon, který stanovil platnost osvědčení někdy na tři, poté na pět let. Nyní platí novela zákona, která stanovuje po čtyřech prolongacích platnost na dobu neurčitou. Je to, dle Vašeho pohledu, krok správným směrem?

Z mého pohledu určitě. Ona ta délka platnosti osvědčení byla původně zákonem stanovena na pět let. Pak se začaly strážníkům přidávat kompetence a zákonem byla délka platnosti osvědčení zkrácena na tři roky. Nyní jsme opět na pěti letech s tím, že po čtyřech úspěšných zkouškách je osvědčení vystaveno ministerstvem na dobu neurčitou.

Prolongace jako takové v zásadě žádnou přidanou hodnotu nemají. Ano, strážníci si učivo zopakují, naučí se tu teoretickou část, ale to neznamená, že jsou pro praxi absolutně dobře připraveni. Samozřejmě je nutné znát právní normy, jejich novely a jejich použití, ale není to rozhodně vše. Proto u strážníků s osvědčením na dobu neurčitou preferujeme model, kdy se jim můžeme věnovat jiným způsobem než přípravou na mentorování znalostí před komisí. Můžeme konečně přehodit onu pomyslnou výhybku směrem do praxe, a to je pro nás velmi důležité. Více to vzdělávání přiblížit realitě, která je čeká hned za prvními dveřmi od každé služebny.   

Když budu mít osvědčení na dobu neurčitou a odejdu od městské policie, mohu se vrátit poté rovnou do praxe?

Ne, to určitě ne. Pokud odejdete od městské policie a do třech měsíců nenastoupíte k jiné, skončí vám platnost osvědčení, a nezáleží na tom, jestli je na pět let či na dobu neurčitou. Pokud vám skončí platnost osvědčení, vrátit se sice můžete, ale minimálně jedny zkoušky odborné způsobilosti budete muset znovu absolvovat. Bez toho to nepůjde.

Jaký bude systém vzdělávání od ledna 2023? Co stanovuje zákon?

Zákon ukládá povinnost, že po vykonání čtyř zkoušek odborné způsobilosti je obec povinna vždy po pěti letech zabezpečit školení a výcvik strážníka ve vzdělávacím zařízení s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které náš útvar samozřejmě má. Zákon nám tedy klade povinnost i nadále zajišťovat a zabezpečovat následné vzdělávání a proškolování strážníků. My jsme proto změnili náš interní příkaz, kterým se upravuje systém vzdělávání v podmínkách Městské policie hl. m. Prahy. Ty nové „prolongace“ jsme pojmenovali jako periodické kurzy strážníků s osvědčením na dobu neurčitou. Máme tedy dnes dva typy, klasické prolongační kurzy a pak tyto nové, periodické.

Existuje standardní metodika pro městské policie pro tento typ vzdělávání, nebo je více méně na každé městské policii, jak ji pojme?

Princip je takový, že Ministerstvo vnitra vydalo k  zákonu o obecní policii prováděcí vyhlášku č. 418/2008 Sb. Tu ale s novelou zákona nikterak nezměnilo. Tedy i nadále budeme obecně z této vyhlášky vycházet, abychom splnili základní podmínky, které na vzdělávání strážníků vyhláška klade, ale formu samotnou si již upravíme dle naší potřeby.   

Rozsah znalostí zůstává stejný. Jak jej budete kontrolovat, zkoušet a ověřovat?

Každý, kdo nastupuje do periodického kurzu strážníků s osvědčením na dobu neurčitou, bude muset zdárně absolvovat test ještě před samotným nástupem na daný kurz. Ten bude obsahem a hodnocením úplně stejný, jako test při klasických prolongacích, ale bude veden formou e-learningu. Strážník se na něj bude muset připravit samostudiem a úspěšně ho absolvovat. Dostane čtyřicet otázek a musí minimálně na třicet šest odpovědět správně. Mix otázek je výsledkem náhodného výběru, aby test obsáhl všechny tematické okruhy, jako to znají strážníci z klasických testů. Jestliže strážník test splní, dostane v rámci e-learningu Potvrzení o úspěšném absolvování testu, a s tím pak přijde na prezenční část kurzu. Bez testu to nepůjde.

Pokud hned na první dobrou test nenapíše, nevadí. Bude mít více pokusů, ale jak jsem řekl, bez osvědčení o úspěšném absolvování testu nemůže periodický kurz absolvovat. Účastníci na to budou mít dostatek času. Systém bude pouštět strážníky k vykonání testu tři měsíce před termínem samotného kurzu. Takže bych se rozhodně nebál (úsměv).

Mohl byste nám přiblížit samotný kurz?

My jsme tyto kurzy po interní dohodě rozdělili na dvě skupiny a to pro přímý a nepřímý výkon služby. Asi se shodneme na tom, že tyto dvě skupiny jsou natolik odlišné, že by postrádalo smysl, dělat pro ně stejné opakovací kurzy.

První část vyhlášky, spočívající ve znalostech právní úpravy, budeme mít splněnou samostatným testem. Ovšem to není to jediné, co prováděcí vyhláška požaduje. Dalšími požadavky jsou výcvik ve zvládnutí použití donucovacích prostředků, taktika zákroků a podobně. Ale to jsou všechno činnosti, ve kterých strážníky nad rámec prováděcí vyhlášky opakovaně školíme v průběhu každého roku formou několika hodinových bloků.  Proto jsme se u periodických kurzů začali soustředit na něco trochu jiného.

Na konci kurzu účastníci dostanou Potvrzení o vykonání školení a výcviku, dle zákona. Kopii dostane účastník a originál bude zařazen do spisu na personálním oddělení pro případ kontroly ze strany Ministerstva vnitra.  Co tedy bude obsahem tohoto kurzu? Opakování stávajícího, upřednostnění novel či kladení důrazu na samotnou praxi?

U přímého výkonu služby budou periodické kurzy dvoudenní. První den přijdou strážníci k nám na Útvar vzdělávání a bude je čekat střelecká příprava a školení první pomoci. Správné použití první pomoci je zapotřebí stále. Na tuto výuku máme školené instruktory a rozhodně to nebude jen teoretizování v učebně. Vše se zaměřuje na praxi a praktickou formu výuky. K tomuto účelu jsme nakoupili i potřebné vybavení.

Díky tomu, že máme na Kundratce novou střelnici, která je ve vlastnictví Správy služeb hl. m. Prahy, tak v tomto případě nemusíme jezdit mimo areál a veškerou přípravu absolvují strážníci na jednom místě. To nám celý proces urychlí a samozřejmě zjednoduší. Jinak bychom museli věnovat střelbám celý jeden den a to by jen zdržovalo. Druhý den je plánovaná celodenní taktická příprava u nás na polygonu. A opět bude vše zaměřeno čistě na praxi. Teorie bylo, myslím, dost (úsměv).

Pro nepřímý výkon služby byl kurz zkrácen na jednodenní školení a to na střeleckou přípravu a první pomoc.

To zní velice rozumně. Je prostor pro případné změny obsahu kurzů?

Samozřejmě se jedná o pilotní projekt, který budeme průběžně vyhodnocovat. Rádi uslyšíme zpětnou vazbu od účastníků, abychom mohli popřípadě kurzy upravit. Obsah není dogma, které by se nemohlo změnit. Naším cílem není vytvořit kurz, který bude po řadu let stejný, a strážníci po pěti letech půjdou do toho samého, jako předtím. To rozhodně ne. Pokud například vyjde důležitá novela zákona, jako byl v minulosti přestupkový či silniční zákon, pak ji tam samozřejmě zařadíme tak, abychom postupně proškolili co nejvyšší počet našich strážníků.

Jakou formou bude řešena důležitá zpětná vazba?

Onu zpětnou vazbu bych rád řešil na zcela dobrovolné bázi. Rozhodně nebudeme dělat dotazníky, u kterých jsou otázky vždy tak trochu návodné. Mně osobně bude stačit od účastníků kurzů zaslání případných připomínek a doporučení e-mailem. To bych viděl jako rozumné řešení. Ostatně ta zpětná vazba vyplyne během samotného průběhu a to spontánně.    

Připravujete v rámci nových kurzů i nové učební materiály, nebo budou dostačující ty stávající? Jako elektronická a aktualizovaná rukověť strážníka?

Ne, ty opravdu nejsou potřeba. Pro samotnou přípravu na test jsou všechny materiály dostupné na intranetu městské policie a ještě k tomu je tam úplná a aktualizovaná verze rukověti strážníka. Takže ne. Navíc naši lektoři reagují na novely všech klíčových zákonů a vyhlášek, a ty se pak přenášejí na uvedená místa. Tak je zajištěno, že mají strážníci přístup ke všem aktuálním zněním a všem paragrafům.

Kdy začnou první periodické kurzy v novém kabátě?

Pro přímý výkon začínají první termíny hned od ledna. Nepřímý výkon pak od března.

Máte představu, kolika lidí se v příštím roce tato školení týkají?

Z hlavy to přesně nevím, ale podívám se… takže zcela přesně je to v rámci přímého výkonu 12 kurzů pro 198 strážníků a nepřímý výkon bude mít 9 kurzů pro 107 strážníků.

Nedá mi to, abych se nezeptal. Jak to vypadá v současné době s kurzy a počty nových strážníků a čekatelů?

Optimistické to není, ale to je celorepublikový problém. Ať se podíváme kamkoliv, tak nic veselého neuvidíme. Státní policie, jiné městské policie i další složky IZS. Díky nezdravě nízké nezaměstnanosti není moc velký výběr. Nabídka převyšuje poptávku a my, jako zaměstnavatelé, se musíme navzájem přetahovat o volné zájemce nebo již zaměstnané.

Počtem zájemců je tento rok vůbec nejslabší, co kdy byl. I předcházející covidové roky byly z pohledu zájemců vydatnější. Pokud to vezmu z pohledu statistiky počtu osob, které k nám dorazily na vstupní fyzické testy, tak v tuto chvíli (začátek listopadu 2022) jsme na hodnotě 178 a to je nejnižší číslo co pamatuji. Úspěšnost je sice solidní, ale počty slabé.

Pokud vezmu průměrné roky, tak na jeden kurz bylo v pohodě 15 až 20 čekatelů. Samozřejmě musíme vynechat období Akce Praha, kdy byla norma padesát. Ale dnes? Pět, šest lidí na kurz. Na druhou stranu se nám daří díky benefitům přetáhnout již hotové strážníky z jiných městských policií, především ze Středočeského kraje. Asi nás okolní městské policie za to nemají moc rády, ale taková je realita (úsměv).


Na závěr bych se ještě zastavil u onoho paradoxu počtu strážníků v kurzu. Dnešní doba je trochu jiná. V něčem lepší, v něčem horší. Uchazeč o práci si může vybírat z mnoha nabídek a často se mladým dnes nechce dělat fyzicky a psychicky namáhavou práci. Lepší je sedět doma na home office, být připojen online a mít nohy v teple. Nechci znít jako starý škarohlíd (možná by bylo lepší slovo páprda), ale tak nějak si té své práce více vážím, když vím, že cesta k ní nebyla jednoduchá a člověk si ji musí neustále obhajovat. Proto bych čekal v nástupních kurzech větší počty lidí. Mají oproti nám lepší vybavení, lepší platové podmínky, ale… jak říkám – paradox doby!

Zobrazení: 491