Slovo náměstka primátora

Rubrika: Rozhovory Zveřejněno: pondělí 31. leden 2022 Autor Redakce Pražského strážníka Vytisknout E-mail

Vážené kolegyně a kolegové,

mám milou povinnost Vás oslovit v únorovém vydání. Děkuji Vám za práci, kterou odvádíte, velice si ji cením. Proto jsem také rád, že se nám podařilo prosadit zakoupení slavnostních uniforem, které Vám budou k dispozici. Nadále budeme s panem ředitelem pracovat na tom, aby pozice městského strážníka byla dobře ohodnocena a zároveň byla atraktivní na pražském trhu práce.  

V uplynulém roce se nám na magistrátu podařilo prosadit celou řadu projektů, které povedou ke zkvalitnění života Pražanů. Zahájili jsme výstavbu metra D, stavíme nové tramvajové tratě, postupně přecházíme na elektrobusy a zlepšujeme tak kvalitu ovzduší ve městě. Sázíme nové stromy, šetrně hospodaříme s vodou, zakládáme nové rybníky, retenční nádrže a revitalizujeme pražské vodní toky. Chystáme se tak na klimatickou změnu, aby se i za nových podmínek v Praze dobře žilo. Zaměřujeme se také na to, jak efektivně hospodařit s odpadem. Co je pro jiného odpad, je pro druhého poklad. Principy oběhového hospodářství zavádíme v oblasti stavebnictví, nakládání s vodou, zemědělství a potravinami. Zároveň je to příležitost vzniku nových služeb, výrobků a pracovních míst v Praze. Proto připravujeme např. bioplynovou stanici a úpravnu škváry, která zpracuje až 60 000 tun odpadu, který by jinak skončil na skládce, a takto dostane nové využití ve stavebnictví. 

Přeji Vám pohodu a hodně úspěchů. 

S úctou,

Petr Hlubuček

Zobrazení: 273