Stojí před námi mnoho výzev

Rubrika: Rozhovory Zveřejněno: středa 1. červen 2022 Autor Redakce Pražského strážníka Vytisknout E-mail

V uplynulých dvou letech byla doba poznamenána covidem a uzavíráním společností v lockdownech. Dnes se vše vrací do normálu. Jaká problematika v oblasti bezpečnosti metropole převládala za covidu, a dá se říci, že se znovu objevují stejné problémy jako před ním? Blíží se doba dovolených. Předpokládá se, že turisté budou i do Prahy přijíždět ve stále větším počtu. Neodvykli si strážci veřejného pořádku na velký počet lidí v ulicích našeho města? 

Poslední roky nebyly pro nikoho z nás snadné. Museli jsme velice změnit naše zvyky a chování. Náš společenský, rodinný a zejména pracovní život se obrátil vzhůru nohama. Z nastalé situace a z covidových opatření nám vznikly nové pracovní povinnosti, které jsme si neuměli předtím ani představit. Chtěl bych touto formou znovu, poděkovat všem strážníkům a zaměstnancům Městské policie Praha za jejich odhodlání a plnění nastalých úkolů. 

Jsem moc rád, že naše město opět ožívá a žije normálním životem, ke kterému patří i rušná turistická sezona. Městská policie má mou důvěru a věřím, že vše s přehledem zvládne. 

❞ Jsem moc rád, že naše město opět ožívá a žije normálním životem, ke kterému patří i rušná turistická sezona...

O Praze se říká, že je stověžatá nebo matička měst. Ale například cizinci, kteří dlouhodobě žijí v Praze, velice často oceňují městskou zeleň a dostupnost parků po celém městě. Myslíte si, že má Praha dostatek parků a co nového připravujete v této v oblasti?

Je pravdou, že Pražané s porovnání s velkou řadou metropolí mají velice dobře dostupné zelené plochy, parky od místa svého bydliště. Snažíme se pracovat na modernizaci parků, jejich technické vybavenosti a zázemí pro návštěvníky. Investujeme tak do pítek, sportovišť, hřišť, toalet, altánů, laviček, veřejných grilů, opravujeme a zpevňujeme cesty, kde je to vhodné, děláme cyklostezky. Pro pravidelné návštěvy parků je bezpochyby důležité mít pocit bezpečí, proto také modernizujeme a  instalujeme nová osvětlení a staráme se o čistotu parků. Stromy a zeleň obecně jsou nedílnou součástí města, přirozeně ochlazují město a podílí se na zadržování vody v krajině, což je velká výzva, která nás v následující letech čeká a na kterou se poctivě připravujeme. Na co se těším velice a kde se odvedl velký kus práce v oblasti příprav, je revitalizace parku Vítkov, jejíž první etapa začne již tento rok. Vítkov se stane důstojným odpočinkovým místem, ať už pro rodiny s dětmi, sportovce z trojky a Karlína,  nebo pro mnoho turistů, kteří míří na památník. Jedním z Vašich témat je nakládání s odpady, jejich recyklace a další využití. Jaké jsou novinky v této oblasti, co se nového chystá? 

Co je pro jiného odpad, je pro druhého poklad, tak lze jednoduše shrnout přístup Prahy k odpadům. Naším cílem je dávat odpadům druhý život. Díky moderním technologiím jsme schopni zpracovat a znovu využívat celou řadu hodnotných materiálů, které jsou součástí našeho odpadu – bioodpad, kovy, plasty, papír a další. Každý člověk správným tříděním pomáhá životnímu prostředí, ale také šetří svoji peněženku, neboť lze i výrazně ušetřit za svoz odpadu. Potenciál v domácnostech má dnes například třídění bioodpadu, který tvoří až 38 % obsahu popelnic. Doporučuji proto si bezplatně od města objednat hnědou popelnici na webových stránkách bioodpad.praha.eu. Proto jsme mimo jiné ve spolupráci s Pražskými službami zahájili osvětovou kampaň, jak nejvhodněji nakládat s odpadem v pražských domácnostech, a tím pádem co nejvíce ušetřit.

Další novinkou je multikomoditní dotřiďovací linka, která se právě instaluje a v létě zahájí zkušební provoz pro část Prahy. Do budoucna budeme moci mít až o dva druhy kontejnerů na ulici méně. 

Co jsou podle vás do budoucích let nejdůležitější pražská témata, která se musí řešit?

Energetická bezpečnost, kvalitní a dostupné školství, průjezdnost Prahou a dostatek parkovacích míst, dostavba metra D, dostupné bydlení a adaptace Prahy na změnu klimatu. 

V souvislosti s válkou na Ukrajině zaznívá poslední dobou nejen v bezpečnostních kruzích téma energetické bezpečnosti. Je možné omezení dodávek plynu z Ruska pro Prahu problém? 

Ano, problém to je. Nejde přitom jen o hrozbu samotného omezení dodávek plynu z Ruska. Velký dopad na fungování města, městských společnosti, ale i peněženky Pražanů má skokově rostoucí cena plynu. Jen v roce 2021 cena vzrostla o více než 170 procent a letos to nebude jiné. Vypuknutí války na Ukrajině samozřejmě pohled na plyn, jako stabilní a cenově dostupný zdroj energie, zásadním způsobem mění.

V rámci Klimatického plánu jsme s plynem počítali jako s přechodným, ale významným zdrojem energie. Minimálně do roku 2030. Sice jsme počítali s tím, že bude procházet revizí, ale absolutně nás nenapadlo, že budeme muset reagovat na něco tak šíleného, jako je vpád Ruska na Ukrajinu. Vnímám nutnost snížit v maximální možné míře naši závislost na ruském plynu, a proto jsem zadal pracovní skupině pro klimatickou změnu, aby připravila aktualizaci plánu. 

To znamená do budoucna odklon od plynu?

Cílem bude posoudit, jak dále omezit budoucí roli zemního plynu v krytí energetických potřeb města a jeho obyvatel, s cílem snížit závislost Prahy na dodávkách ruského zemního plynu. V Praze zemní plyn na vytápění využívá 180 tisíc domácností a dále několik desítek tisíc odběratelů z řad institucí a firem. Bude to proto otázka spíše let než měsíců. Aktualizaci bych nicméně rád předložil radě ještě do začátku léta.  Jaké možnosti řešení této situace přichází v úvahu? Máte připravené už nějaké pilotní projekty, které reagují na nastalou situaci?

Prvním konkrétním krokem je zahájení přípravy výstavby Energocentra využívajícího odpadní vody z Ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči. Ve zkratce lze říci, že Energocentrum bude za pomoci série velkokapacitních tepelných čerpadel nejprve získávat tepelnou energii pro dodávku do zde sousedících lokalit Dejvic a Veleslavína a ve druhé etapě do lokality Holešovice a do rozvojového území Bubny-Zátory. Půjde o největší zařízení na výrobu tepla a chladu v ČR na bázi tepelných čerpadel. Dodávky tepla z velkokapacitních tepelných čerpadel jsou plánovány během několika málo let a samotná tepelná čerpadla budou poháněna elektřinou z obnovitelných zdrojů. To by mohlo pokrýt až třetinu tepelné spotřeby ve městě. 

❞ Dodávky tepla z velkokapacitních tepelných čerpadel jsou plánovány během několika málo let a samotná tepelná čerpadla budou poháněna elektřinou z obnovitelných zdrojů...

Jakou roli v tom hraje PSOE (Pražské společenství obnovitelné energie)? 

Pražská sluneční elektrárna je náš dlouhodobý projekt, který jsme letos spustili. Prvotním impulsem bylo využít prázdné střechy budov, které vlastní město a nabídnout Pražanům levně energii, která je zároveň šetrná k životnímu prostředí. S rostoucími cenami energií je o fotovoltaiky obrovský zájem. PSOE je schopné Vám pomoci od zpracování žádosti, vytvoření projektu a zajištění patřičné dotace až po samotnou instalaci. Osazovat střechy mohou nejen rodinné domy, úřady, ale i bytové domy a jejich SVJ. Je to poměrně snadné, stačí se podívat na www.psoe.cz, kde jsou veškeré potřebné informace. 

Pokud byste se měl ohlédnout zpět, na co jste v dobrém smyslu slova nejvíce pyšný? Z čeho jste měl Vy sám největší radost?

V rámci životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a v neposlední řadě bezpečnosti, tedy gescí, které mám na starosti, se nám daří plnit program a realizujeme tak jednotlivé projekty, které jsme voličům slíbili. Jsem moc rád, že jsme dotáhli rekonstrukci Ústřední čističky odpadních vod, vysázeli přes 500 tis. stromů, založili jsme a rozjeli PSOE, plníme koncepci oprav služeben MP a dobrovolných hasičů. Povedlo se mi přesvědčit kolegy z Rady o nutnosti rozsáhlých investic do vybavení bezpečnostních složek a k výraznému navýšení financování MP. Pro mě jako milovníka  flóry a fauny jsou srdeční záležitostí velice povedené projekty v botanické zahradě, například stavba jižního pavilonu a stavba pavilonu goril pražské zoo.

Na podzim proběhnou komunální volby. S jakými tématy chcete oslovit voliče?

Jako Starostové jdeme do voleb s kusem odvedené práce za naše gesce, ať už na magistrátu nebo na jednotlivých MČ, kde složíme voličům účty a ti budou moci posoudit, zda jsou s námi spokojeni nebo nikoliv. Samozřejmě budeme také postupně Pražanům představovat naše klíčová řešení na daná témata, jako jsou např. dostupné bydlení, kvalitní školství a doprava. 

Zobrazení: 391