E-learning

Rubrika: Vzdělání Zveřejněno: čtvrtek 1. říjen 2020 Autor Redakce Vytisknout E-mail

Systém vzdělávání, který v době koronakrize nabývá na významu

Vzdělávání a školení na dálku, navíc za pomoci moderních technologií a internetu, známe již několik let. Jeho význam však nebývale vzrostl s nástupem koronakrize a restriktivních opatření, která v jednom ze svých důsledků znamenala radikální omezení vzájemného kontaktu lidí po delší dobu a na jednom místě.

Jarní výpadek výuky na všech typech škol s sebou přinesl problém, jak nahradit klasickou školní docházku a umožnit alespoň v omezené míře zprostředkovat výuku alternativním způsobem. Řešení se nabízelo. Využít jakoukoli formu e-learningového vzdělávání. Vzhledem k tomu, že systém nebyl na takovouto okamžitou změnu stylu výuky připraven, neexistovala ani jednotná platforma pro její poskytování. Každý pedagog tedy přistoupil k řešení problému po svém. Nastalá situace byla i výzvou pro mnohé z nich, kteří si s výpočetní technikou zrovna netykali a najednou byli nuceni se přizpůsobit a změnit své roky zavedené způsoby vzdělávání. V praxi to znamenalo na čas opustit pověstný stupínek před tabulí a usednout před webovou kameru a začít točit či vysílat své hodiny live. Dokážu si představit, jak tato radikální změna byla pro některé pedagogiky ze začátku velmi frustrující. Na tomto jevu se krásně ukazují paradoxy a proměny doby. Zatímco pro většinu dětí je dnes natáčení a streamování videa vcelku běžná věc, učitelé čelili této výzvě mnohdy úplně poprvé.  Většina dětí natáčí videa na své youtube kanály, facebookové profily nebo Instagram, kde se snaží prosadit nebo jen točí legrácky a baví své spolužáky. Naproti tomu někteří učitelé zažívali něco takového v premiéře a s obavou, jak svoji novou roli pojmou a hlavně co na ni řeknou žáci, až je uvidí na svých monitorech. Měl jsem možnost s pár učiteli ze svého okolí o této proměně mluvit a po počátečních obavách, které měli, se většinově shodli, že je tato forma výuky začala vlastně i bavit a nové technologie vzali na milost. Každý si ale zvolil své výukové prostředí, svoji platformu a pojal výuku taky po svém. Zkrátka, každý se musel nějak této nové situaci přizpůsobit a nahradit chybějící výpadek ve vzdělávacím systému. Kde nepomohl e-learning, bylo potřeba zapojit rodiče, známé nebo prarodiče. V této souvislosti jsem si vzpomněl na scénu z divadelní hry Dobytí severního pólu o pomocném učiteli. A tohle je přesně ta doba, kdy se z téměř každého stal pomocný učitel anebo se z pomocného učitele mohl stát přes noc učitel s velkým U.

Změna stylu výuky se projevila i v ekonomických aspektech, třeba v podobě zvýšeného zájmu o výpočetní techniku a služby s ní spojené. Prodej webových kamer a notebooků raketově vyletěl. Webkamery se stávaly nedostatkovým zbožím. Firmy poskytující webové služby měly napilno a technici IT firem se nestačili otáčet. Zatímco jiné obory propadaly, IT a online služby zažívaly vzestup.

Nejinak je tomu i u Městské policie hl. m. Prahy. I my jsme byli nuceni zareagovat a upravit zavedený systém vzdělání a školení. Situace byla u nás o kapku jednodušší. V intranetovém prostředí naší organizace vznikla už zhruba před dvěma lety myšlenka nasazení e-learningu. Volba tehdy padla na celkem rozšířený modul Moodle, který je speciálně šitý na publikaci e-learningových kurzů. Jako první kurz, který jsme nabídli uživatelům, bylo testování pro prolongační kurzy osvědčení strážníků. Na něm jsme si vyzkoušeli uživatelský komfort, přípravu kurzů a otestovali možnosti, které nabízí. Krátce na to nás požádala skupina BOZPPO o možnost školit zaměstnance napříč útvary a jednotlivými obvodními ředitelstvími a následovalo zprovoznění školení BOZP, PO a SŽDC. Smyslem bylo výrazně zjednodušit celý proces školení a zefektivnit ho. To se myslím podařilo. V současné době probíhá periodická obměna vydaných dvouletých certifikátů školení BOZP. Systém tak čeká zase o trochu větší nápor v podobě mnoha testů a automaticky vydaných osvědčení. Každé školení či kurz je navržen tak, aby si jeho účastník musel nejdříve projít studijní materiál a poté potvrdit svoji kvalifikaci absolvováním testu. V případě úspěšného zodpovězení všech otázek je automaticky vygenerován certifikát o absolvování kurzu a složení zkoušky.

Bohužel, pomyslné hodiny odměřující čas koronakrize se ne a ne zastavit a tak nás její stálá všudypřítomnost donutila od podzimu přidat další kurz v podobě školení řidičů – referentů. Impuls vzešel z našeho Útvaru vzdělávání. Důvod je jednoduchý. Aplikace vnitřních předpisů organizace o co největším omezení setkávání zaměstnanců MP Praha na společných akcích včetně těch školících. Přece jen jsou omezení nutná z důvodu zachování odpovídajícího počtu strážníků, kteří budou ve zdraví schopni zajistit požadovaný výkon služby. K tomu může jako jeden z nástrojů přispět také e-learning. Doufám, že si tedy najdete taky svoji cestu k tomu stále významnějšímu fenoménu a že vám tato nová forma výuky a školení alespoň trochu zjednoduší přístup ke světu plnému komplikovaných omezení. Možná snad ještě jeden povzdech na závěr. Zábavného a schopného učitele a spolužáky ve třídě vám ale ani sebelepší e-learning nikdy nahradit nemůže.

Zobrazení: 623