My job

Rubrika: Vzdělání Zveřejněno: pátek 1. listopad 2019 Autor Redakce Vytisknout E-mail

  Turisté jezdí do Prahy za památkami, zábavou a zážitky, ale někdy jim může pobyt pokazit nepříjemná situace,ve které potřebují pomoc. V takových chvílích se mobilní telefon stává nezbytným prostředkem k přivolání pomoci, tudíž je dobré znát zásady, jak a jaká čísla využívat. Ostatně jsou to zásady, které neznají ani mnozí z nás, tudíž neškodí si je připomenout v obou jazycích.

112 – Jednotné číslo tísňového volání v Evropě  – the universal  emergency number in Europe [ju:ni´v:sl / i´m:džnsi]. Na tomto čísle je nepřetržitá služba – non-stop service, která propojí volajícího na další složky integrovaného záchranného systému – Integrated Rescue System[inti´greitid reskju: sistm].  Toto číslo je možné volat bez použití SIM karty – the number can be called without a SIM card. Operátor dokáže určit místo volání – the operator is able to determine the present location of the caller [di´t:min /  lu´keišn].

Ostatní čísla už jsou specifcká pro Českou republiku.

158 – tísňové volání na Policii ČR – emergency call to the Police of the Czech Republic

156 – tísňové volání na obecní policii, v případě Prahy na Městskou policii hlavního města Prahy – the Municipal Police of the Capital City of Prague

155 – tísňové volání na záchrannou službu – emergency call to ambulance [æmbjulns] service. Operátor dokáže poradit s první pomocí do příjezdu sanitky – the operator is able to give advice with first aid [f:st eid] until an ambulance arrives.

150 – tísňové volání na hasiče – the emergency call to fire service. V tomto případě nemusí jít jenom o požár, ale třeba o vyproštění osoby uvízlé v havarovaném autě – person trapped in a crashed car, ve zřícené  budově – in a collapsed [k´læpst] building, o odstranění spadlých stromů  –  clearing away fallen trees.

Základní zásady volání na tísňovou linku

  uveďte svoje jméno a telefonní číslo,ze kterého voláte / say your name and your phone number

  stručně řekněte, co se stalo a kde / say shortly what happened and where

  kolik osob potřebuje pomoc / how many pepole need assistance

  odpovězte otázky operátora / answer the operator´s questions

Zobrazení: 1444