My job (2)

Rubrika: Vzdělání Zveřejněno: neděle 1. září 2019 Autor Redakce Vytisknout E-mail

  Máme za sebou další horké léto provázené suchem, ale i bouřkami a přívalovými dešti. Čas od času jsou vyhlášená období, kdy je zákaz rozdělávání ohně a kouření v parcích a lesích - ban [baen] on making fire [faia] and smoking in parks and forests/woods [forists/wudz]. Možná vás překvapí, že otevřený oheň je naked fire [neikid], zatímco open fire [aupan] je výraz pro krb.

  A to, co patří k létu, je táborák - campfire [kaempfaia]. Oheň může být způsoben i zásahem blesku - strike of lightning [straik av laitnirj]. Výraz pro podpálit, vznítit se či vzplanout je ignite [ig'nait]. Česká fráze, že je něco v plamenech, je anglicky be on fire [bi: on faia] nebo be afire. Pro uhašení cigarety i ohně existuje stejný výraz, frázové sloveso put out fire/cigarette [put aut], což je hovorový výraz, zatímco formálně uhasit je extinguish [ik'stirjgwiš]. Pokud to neprovedeme důkladně, bude místo ještě nějakou chvíli doutnat - smoulder [smaulda]. Není-li zbytí, voláme přes tísňové volání - emergency call [i'ma:džansi ko:l] hasiče - fire fighters [faia faitaz], výraz fire brigade [brigeid] znamená hasičský sbor.

  Hasiče zdánlivě paradoxně voláme i v případech, kdy nejde o oheň, ale o vodu, ovšem ve větším množství, než je obvyklé. Záplavy - floods [fladz] se většinou objevují jako důsledek přívalových dešťů - torrential rain [to'renšal] nebo jenom silného deště, lijáku - heavy rain [hevi]. Když u nás leje jako z konve, na anglicky mluvící prší kočky a psi - Iťs raining cats and dogs. Nemusí však jít jen o přírodní katastrofu, velké problémy může způsobit i prasklé potrubí - pipe breakage [paip breikidž]. V takovém případě voda může tryskat - gush [gaš], prosakovat - leak [li:k] nebo seep into [si:p inta], zaplavit něco - flood stg, přetékat - overflow [auva'flau].

Praktická rada 


  Buďte opatrní při používání frází neboli idiomů, které jsou v obou jazycích, ale určitě není dobrý nápad si takovou českou frázi překládat do angličtiny doslovně (platí to samozřejmě i naopak), jak jste viděli na větě o silném dešti. Tak například Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá se anglicky dá vyjádřit jednoduchou větou You get what you give - volně přeloženo Dostaneš, co dáš. Ještě zajímavější příklad je se slovem naked - nahý (výše zmíněný otevřený oheň) - kdyby někdo přišel nahý, čili v rouše Adamově nebo Evině, vyjádří se to mj. anglickou frází in one's birthday suit. Takže anglická věta He came in his birthday suit opravdu neznamená, že přišel v narozeninovém obleku, ale právě naopak, přišel nahý.

Zobrazení: 426