Záchranná služba, jak vám můžu pomoci?

Rubrika: Zdraví Zveřejněno: pondělí 1. únor 2021 Autor Jiřina Ernestová Vytisknout E-mail

Přivolání záchranné služby (tísňová linka 155) je dalším důležitým úkonem při poskytování první pomoci. Lépe je volat „zbytečně“, než něco zanedbat. Volejte vždy, když si nejste jistí. Případnými obavami o zneužití tísňového čísla se netrapte, rozhodnutí o výjezdu je na dispečerech. Volejte vždy, kdy jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu, závažného  úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. 

Základní pravidlo: linku 155 volejte co nejdříve, pokud možno přímo od postiženého a nechte se vést operátorkou tísňové linky. Během hovoru uvádějte pouze fakta, nikoliv domněnky.

155 nebo 112

Operátoři na tísňové lince 155 jsou školení zdravotníci, kteří vyhodnotí situaci a bez přerušení hovoru s volajícím pošlou zdravotnickou pomoc nebo poradí v dalším postupu. Současná úroveň informačních a komunikačních technoligií umožňuje operátorům hovořit s volajícím a zároveň předávat potřebné informace posádce sanitky nebo vrtulníku datovou cestou. Hovor s operátorkou linky 155 tedy příjezd odborné pomoci nezdržuje!

Další alternativou je linka 112 – jednotné evropské číslo tísňového volání (JEČTV). Její výhodou je možnost hovoru bez SIM karty a přímé spojení na ostatní složky integrovaného záchranného systému, nevýhodou časová ztráta ve vážných případech ohrožení zdraví, kdy hraje důležitou roli každá minuta. V České republice toto číslo obsluhují členové Hasičského záchranného sboru, kteří hovory podle obsahu dále přepojují na záchrannou službu nebo policii.

Zásadními informacemi pro operátora jsou místo události a počet a stav postižených. Podle nich rozhoduje operátor o tom, jakou sanitku, případně vrtulník, na místo události pošle:

 • RZP sanitka (rychlá zdravotnická pomoc): řidič/ka + záchranář/ka,
 • RLP sanitka (rychlá lékařská pomoc): řidič/ka + lékař/ka + záchranář/ka,
 • LZS (letecká záchranná služba): pilot/ka + lékař/ka + záchranář/ka.

Pokud to situace na místě vyžaduje, může posádka RZP přivolat lékaře v malém osobním voze (tzv. setkávací systém „rendes-vous“).

Místo události 

Pro správnou lokalizaci je nutné jako první uvést přesnou adresu: město/obec, název ulice a číslo domu (důležitá jsou obě – modré orientační i červené popisné číslo), patro a jméno na zvonku, na sídlištích pak popis cesty ke správnému domu.

Pokud se událost stala v terénu nebo  místě, které dobře neznáme a nedokážeme sdělit přesnou adresu, použijte aplikaci Záchranka (https://zachrankaapp.cz), která po stisknutí tlačítka odešle aktuální polohu volajícího na příslušný krajský dispečink záchranné služby. Stáhnout si ji můžete zdarma na všechny chytré telefony. Jestliže není z nějakého důvodu použití aplikace možné, jsou dobrými pomocníky významné  orientační body v okolí:

 • vyvýšená místa, památky, významné budovy, které jsou charakteristické pro určité oblasti,
 • věže církevních budov, radnic,
 • číslo silnice a směr jízdy,
 • železniční přejezdy – na zadní straně výstražného kříže nebo světelné skříně je umístěno číslo přejezdu,
 • mosty, podjezdy, vodní toky – mají také svá orientační čísla,
 • sloupy veřejného osvětlení – mají kovové štítky s unikátními čísly.

Nenápadný štítek na stožáru

V Praze existuje přes 130 tisíc stožárů veřejného osvětlení a každý je označen unikátním číselným kódem, který identifikuje konkrétní sloup a poskytuje tak díky číslu přesnou informaci o jeho poloze. Kovový štítek s vyraženým číslem je umístěn vždy ve výšce cca 150 cm nad zemí. U veřejného osvětlení bez stožáru (například u historických svítilen na závěsných ramenech v centru metropole) najdete štítek na malé rozvodné skříni, která bývá obvykle na fasádě domu pod svítidlem. Čísla sloupů jsou zanesena do tzv. mapových podkladů, které mají k dispozici operátoři tísňových linek. Vedle Prahy funguje projekt i v Liberci, Českých Budějovicích, Lounech, Ústí nad Labem a v dalších městech a obcích.

Nikdy neukončujte hovor jako první. Pokud to situace vyžaduje, bude s vámi operátor ve spojení až do příjezdu posádky v sanitním voze...

Situace na místě události

Informace o počtu a aktuálním stavu postižených mohou být životně důležité jak pro vyslání správné pomoci, tak pro poskytnutí rady co dál. Operátoři záchranné služby dokáží navést volajícího k tomu, jak postiženému do příjezdu sanitky správně pomoci. A to zejména ve stavech bezprostředního ohrožení života (zástava oběhu, dušení, tepenné krvácení), ale i třeba i v případě náhlého porodu. Kromě správné první pomoci jsou důležitá i následující opatření:

 • Pokud jde o událost v uzavřeném místě a je přítomno více osob, vyšleme někoho na ulici, aby zajistil optimální přístupovou cestu (odemkl všechny dveře, přivolal výtah, signalizoval přijíždějící posádce přesné místo zásahu).
 • V noci rozsvítíme co nejvíce světel směrem do ulice.
 • Připravíme doklady nemocného, lékařské zprávy a léky, které užívá.
 • Pokud došlo k otravě připravíme obaly od léků, jiných látek nebo jídla, kterými se mohl otrávit, případně zvratky.
 • Bezpečně zajistíme domácí zvířata, která by mohla záchranáře napadnout.

Hovor ukončuje operátor

Nikdy neukončujte hovor jako první. Pokud to situace vyžaduje, bude s vámi operátor ve spojení až do příjezdu posádky v sanitním voze. V opačném případě ukončuje hovor vždy operátor tísňové linky. Ale i po ukončení hovoru nechte telefon, z kterého jste volali, zapnutý/ přístupný. Může se stát, že dojde k nějaké komplikaci a operátor bude potřebovat s vámi ještě hovořit.

Zobrazení: 1602