Třeskoprsky – s většími dětmi na stezku, s menšími do muzea

Rubrika: Cestování Zveřejněno: neděle 30. červen 2024 Autor Jiřina Ernestová Vytisknout E-mail

Víte, kde leží Třeskoprsky? Ano, přesně tam, kde prožívají svá dobrodružství Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa – zkrátka u Máchova jezera. Jaroslav Němeček se nechal touto malebnou krajinou inspirovat a příběhy Čtyřlístku zasadil právě sem. První číslo vyšlo v roce 1969, a z Doks se tak staly Třeskoprsky, z Máchova jezera rybník Blaťák a z hradu Bezděz hrad Bezzub.Pokud se chystáte o prázdninách do této lokality nebo přemýšlíte, kam vyrazit na rodinný nedělní výlet do přírody,mám pro vás nevšední tip – naučnou stezku se Čtyřlístkem okolo Blaťáku.Jen podotýkám, že to není pro tyúplně nejmenší, čeká vás 15 kilometrů.

Startovat budete na náměstí v Třeskoprskách, odkud vás žlutá turistická značka přivede až ke vstupu do lesa v Kuřivodské ulici. Tady na vás čeká dětské hřiště a také první zastavení naučné stezky.Odtud vás odbočka žluté zavede na Králův stolec. Je to pískovcový skalní útvar, z jehož vrcholu se vám naskytne zajímavý pohled do okolí. Pro ty z vás, kteří podrobně pročetli první tabuli, bude hračka zodpovědět následující otázku: Jak se jmenoval purkrabí, který nechal na skále vytesat kamenný stůl a lavici pro císaře? (Oldřich z Chlumu, Oldřich Tisa nebo Jan Roháč z Dubé?)

Od Králova stolce se vrátíte na rozcestí a pokračujete po žluté k Břehyňskému rybníku. Tenhle rybník tvoří společně s přilehlými rákosinami, rašeliništi, mokřadními loukami a pískovcovou plošinou národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala. Oblast patří mezi významné hnízdiště ptáků. Když budete mít štěstí, můžete zahlédnout jeřába popelavého nebo dokonce orla mořského. Bohaté je i množství místních obojživelníků, takže můžete potkat mloka skvrnitého nebo zmiji obecnou. (Nebojte, je plachá. Pokud na ni vyloženě nešlápnete, neútočí.) Krásný pohled je na bílé lekníny na hladině rybníka.

Když budete mít štěstí, můžete zahlédnout jeřába popelavého nebo dokonce orla mořského.

Stále po žluté projdete osadou Břehyně, opatrně přejdete silnici a budete pokračovat písčitou cestou. Povede vás borovým lesíkem a zanedlouho se vám otevře pohled na mýtinu a dominantu zdejšího okolí – na vrch Borný. Po levé straně můžete spatřit sklaní útvar Čihadlo a po pravé bude vykukovat Havířský vrch. Od obou skal pokračujte rovně stále po žluté až pod vrch Borný. Dávejte dobrý pozor, žluté značení zde totiž odbočuje k jezeru, ale vy budete pokračovat rovně do vrchu. Tady na vás bude čekat druhé zastavení naší naučné stezky. Můžete posedět a načerpat sílu na další putování, nebo se můžete vydat po vrstevnici na tzv. Napoleonovu vyhlídku, kde se vám otevře krásný výhled na Blaťák i celé Třeskoprsky.Od vrchu Borný trasa pokračuje kolem rekreačních středisek. Budete procházet kolem mokřadů a rašelinišť severovýchodní zátoky Blaťáku, kde žijí obojživelníci a plazy chránění zákonem – ještěrky, slepýši i již zmíněné zmije. Pak vás žlutá zavede na neovulkanický čedičový vrch Šroubený. Kousek od jeho úpatí se tyčí Havraní skály, ze kterých je jedinečný pohled do kraje. Staré Splavy, Strážný vrch, Maršovickou horu i torzo skalního hradu Jestřebí budete mít jako na dlani a pod sebou hladinu Blaťáku. Ze Šroubeného seběhnete k jeho hrázi a cestou minete památný dub, který zažil nejedno zajímavé setkání a o tom nejzajímavějším se traduje následující legenda.Vypráví se, že Karel IV. jezdil na Bezděz především odpočívat. Rád lovil a zvěře bylo ve zdejších lesích víc než dost. Při jednom lovu dlouho pronásledovalbílého jelena, který mu zmizel v četných mokřadech. Král se rozlobil a rozhodl se, že mokřady nechá přeměnit v rybník. Tak se i stalo, jak píše kronikář Beneš Krabice z Veitmile: „Toho roku (1367) a v tom čase císař (Karel IV.), meškaje v Norimberce, ustanovil generálním vikářem svaté říše římské pro Německo svého bratra Václava ... a vrátiv se do Čech, zbudoval a vyzvedl rybník podivuhodné velikosti, jakési velké vodstvo, pod hradem Bezděz ...“Jedním z čestných a králi oddaných mužů byl Dalibor z Myšlína.Proslul hrdinstvím a odvahou a těšil se přízni svého pána v míře nebývalé. V blízkosti jezera na malém hrádku žil v klidu se svou rodinou až do doby, než vydal svého bratra, který se dal na cestu loupeživého rytíře, katovi. Pak nemohl nalézt klidu a pravdu hledal pod vodní hladinou. Na břehu jezera uvazoval svého grošáka k stoletému dubu a jeho oči pronikaly čistou vodou až na dno. Byl si téměř jistý, že ve vodě je i jiný život. Míval pocit, že slyší hlasy, hudbu a zpěv. Když zavřel oči, viděl krásnou paní, jak se na něho přes sklo hladiny dívá. Když je otevřel, obraz zmizel. Jednou na břehu rybníka únavou usnul. Voda se otevřela a po zlatém písku vyšla na břeh královna. Oděná do šatů utkaných z řas, ve vlasech perleťovou škebli, na krku pověšeného raka jako klíč a v ruce kvetoucí leknín. Za ní tři vodní víly a správce pokladny s kovanou truhličkou. Průvod se zastavil před Daliborem. Královna otočila račím klepetem v zámku truhličky, otevřela víko a vyjmula tři perly – zelenou, stříbrnou a zlatou. „To máš za svou šlechetnost, když si upřednostnil právo před hlasem své vlastní krve. Nechť ti přinesou kýžený klid.“ Položila je spáči do klína a zmizela se svou družinou zase pod hladinou. Dalibor po zbytek života opatroval perly jako oko v hlavě, protože nejen jeho rodu, ale celému kraji přinášely štěstí. Jakoby nad ním jezerní královna držela ochrannou ruku. Jeho rod měl perly ve svém erbu, povodně a jiná neštěstí se zdejší krajině na hony vyhýbala. Zazvonil zvonek a legendy je konec.

Ze Starých Splavů se můžete vydat zpět do Třeskoprsk po tzv. Jarmilině stezce a v Třeskoprskách pak nezapomeňte navštívit Muzeum Čtyřlístek!

Je na čase vydat se dál, a sice k poslednímu zastavení naší naučné stezky. Projdeme Staré Splavy až k parčíku naproti vlakové zastávce. Ze Starých Splavů se můžete vydat zpět do Třeskoprsk po tzv. Jarmilině stezce a v Třeskoprskách pak nezapomeňte navštívit Muzeum Čtyřlístek!Otevřelo v prosinci 2011 nejprve v půdních prostorách Městské knihovny v Doksech. Ale nemělo bezbariérový přístup, do podkroví vedly pouze úzké mírně točité schody, s kočárkem to nešlo. Přesto se muzeum stalo jedním z nejvyhledávanějších cílů celého Máchova kraje. Nová etapa muzea se začala psát 22. prosince 2019, kdy se přestěhovalo do druhého patra nově opraveného dokského zámku. Stálá expozice je věnovaná vývoji tvorby autora Čtyřlístku – pana Jaroslava Němečka. Dozvíte se, jak Čtyřlístek vznikal a jak se takový komiks tvoří. Je to prostor, kde můžete se svými dětmi strávit příjemné odpoledne. K dispozici jsou malé stolečky, hrací koutek, stavebnice a hry k zapůjčení i obchůdeks mnoha lákadly. O prázdninách má Muzeum otevřeno od pondělí do neděle v době 10 – 17 hodin. Základní vstupné je 100 korun pro dospělého, 50 korun pro dítě vyšší než 100 cm a 250 korun pro rodinu se dvěma dětmi. Na webu www.muzeumctyrlistek.cz najdete všechny důležité informace a třeba i odpověď na otázku Kde se skrývá Zádrhel?  

Zobrazení: 81