Nově v mlýně nebo u veverky

Rubrika: Kultura Zveřejněno: čtvrtek 28. září 2023 Autor Radka Rüsterová Vytisknout E-mail

Když jsem byla školou povinná a úspěšně se naučila číst, velmi ráda jsem chodila do knihovny, přestože knih jsme měli doma víc než dost. U nás, v Kutné Hoře, byla jen jedna a celkem malá, ale i tak jsem se těšila na každou její návštěvu. Navíc vyrazit do knihovny byla také společenská událost. Domluvily jsme se ve škole s „holkama“ a šlo se. Potom jsme si ukazovaly svoje úlovky a bylo to moc fajn. Mimochodem, kutnohorská knihovna se přestěhovala do budovy bývalé základní školy, kde jsem strávila osm krásných let a dokonce aspiruje na výhru v soutěži „Stavba roku Středočeského kraje 2023“. Ale o to tu teď nejde.

Je to už více než sto let, kdy byl vydán a schválen první Knihovní zákon (1919). Stanovil povinnost obcí zřizovat a provozovat knihovny přístupné všem obyvatelům obce, a to nejpozději do konce roku 1929. Ve spoustě měst a obcí samozřejmě fungovaly knihovny i před rokem 1919. Jednalo se o knihovny veřejné, spolkové, sokolské, hasičské a podobně. Městská knihovna v Praze je největší veřejná knihovna v České republice. Je to organizace zřizovaná hl. městem Prahou a má více než 40 poboček. Nedávno byla v Praze Libni otevřena další z nich. Zkušební provoz byl zahájen již v červenci, ale slavnostně „odemčena“ byla na začátku září za účasti ředitele MK Tomáše Řeháka, náměstka primátora hl. m. Prahy Jiřího Pospíšila, starosty MČ Prahy 8 Ondřeje Grose a Pavla Kocourka s Barborou Růžičkovou ze spolku Velký mlýn.

Velký (Löwitův) mlýn je barokní památka nedaleko Libeňského zámečku. První zmínky o něm se datují k roku 1530. Současná podoba stavby je z roku 1747. Mlýn byl poničen velkou povodní (2002) a dlouhá léta zel prázdnotou. V loňském roce uzavřela městská část Praha 8 smlouvu se spolkem Velký mlýn a začalo se blýskat na lepší časy. Velmi zdařilá rekonstrukce proměnila bývalý sklad brambor v jedinečné kulturní centrum. S Libní jsou spojena jména spisovatelů jako je Hrabal, Štorch nebo Lustig a je jasné, že sem podobné centrum patří. V hlavní budově je kromě knihovny s 3800 svazky i koutek pro děti, kulturní sál pro konání koncertů, kurzů a přednášek, v přízemí je studovna, kavárna a půda má sloužit jako výstavní prostor. Je to krásné místo pro setkávání nejen libeňských. Konat se budou křty knih, autorská čtení, hrát se budou pohádky pro děti, plánované jsou i výměny knih, výtvarné dílny či oblíbená deskohraní. V těsné blízkosti hlavní budovy jsou i budovy hospodářské, které jsou využívány jako technické zázemí a projektová kancelář. Knihovníci jsou zde přítomni každý pracovní den odpoledne. V ostatních hodinách jsou služby knihovny dostupné v režimu samoobsluhy, je tady totiž otevřeno každý den.

Za účelem spolupráce na realizaci projektu „Zastavení ve mlýně“ byl roku 2021 založen spolek Velký mlýn. Svého hlavního cíle, rekonstrukce a revitalizace objektu zvaného Velký či Löwitův mlýn, již dosáhli. Pokračovat budou v provozu centra či digitalizaci historických pramenů. Partnerem projektu je i Rádio Junior Českého rozhlasu.

Dům bez knih je jako tělo bez duše. Julius ZeyerI na Petřinách se mohou radovat. Prvního listopadu zde otvírají knihovnu v nové moderní budově. Ta nahradí provizorní stavbu tzv. školičky, ve které knihovna sídlila od 60. let 20. století. Aktuálně probíhá nejen stěhování agend z Ústřední knihovny, např. třídicí linky na knihy, ale hlavně vybavování interiéru nábytkem a celkové zabydlení prostor. Vzpomínkou na starou knihovnu je plastika veverky, která zdobila vstupní portál školičky, a nově je umístěna v zahradě knihovny. 

„Sleduji příběh knihovny na Petřinách od roku 2014, kdy nám pan ředitel Řehák představil původní projekt. Obdivuji ho za trpělivost, s níž projekt dotáhl do cíle. Pro Prahu 6 má knihovna nesmírný význam jako přirozené kulturně-komunitní centrum Petřin. Dosud tam totiž velmi chybělo,“ řekl Jan Lacina, radní pro kulturu, sport a volný čas městské části Praha 6.

I tato pobočka bude nabízet návštěvníkům moderní prostor jak ke studiu a práci, tak i k relaxaci s knihou. Chybět nebudou skupinové studovny, čajové koutky, posezení na terase a sál pro 60 diváků. Knihovna chce s návštěvníky spolupracovat a těší se, že i oni sami přijdou s nápady, které by rádi v knihovně realizovali.

Doma jsem tam, kde mám knihovnu. Erasmus Rotterdamský

Všechny informace o pobočkách i programech akcí v nich pořádaných najdete na webových stránkách  https://www.mlp.cz/cz/pobocky. Přeji vám krásné chvíle s knihou v ruce.

Za pomoc díky Lence Hanzlíkové z Městské knihovny v Praze. Foto Jiří Podrazil.

Zobrazení: 251