Ve znamení ledňáčka Václav IV.

Rubrika: Kultura Zveřejněno: pátek 1. listopad 2019 Autor Eva Koutníková Vytisknout E-mail

  V srpnu roku 1419 pobýval český a římský král Václav IV. na Novém Hrádku u Kunratic. Zde ho také zastihla zpráva o svržení novoměstských konšelů radikálními husity z oken Novoměstské radnice. Tato zpráva krále rozrušila natolik, že jej podle dobových pramenů „šlak trefil“. Ať tomu bylo jakkoliv, po dlouhých 41 letech vládnutí jeho život dne 16. 8. 1419 vyhasnul. Jelikož od smrti krále Václava IV. právě uplynulo 600 let, byla k tomuto výročí v Císařské konírně Pražského hradu připravena výstava „Český a římský král Václav IV. Gotické umění krásného slohu kolem roku 1400“, kterou můžete navštívit do 3. listopadu tohoto roku.

 Dějiny ke králi Václavovi IV. doposud příliš vlídné nebyly, ve srovnání s jeho otcem ho vykreslují jako slabšího, méně rozhodného a schopného panovníka. Václav IV. ale žil již v diametrálně odlišné době, kdy spory o víru zachvacovaly celou Evropu a situace v nábožensky rozpolcených Čechách byla možná příliš velkým soustem pro jakkoliv schopného panovníka, včetně Karla IV. Na druhou stranu byl Václav IV. vzdělaný muž hovořící několika jazyky, byl významným donátorem uměleckých děl a jeho knihovna patřila k největším a nejcennějším v Evropě.

  Pražský dvůr doby Václava IV. se stal mezinárodně uznávaným a vysoce hodnoceným centrem minuciózního dvorského umění, jehož jemnost, hravost a technická dokonalost zasáhla architekturu, sochařství i užitné umění. A právě krásné umění je centrem pozornosti výstavy v Císařské konírně, kde můžete spatřit ta nekrásnější díla, která za doby krále Václava IV. vznikla.

❞ A právě krásné umění je centrem pozornosti výstavy v Císařské konírně, kde můžete spatřit ta nekrásnější díla, která za doby krále Václava IV. vznikla.

  Výstava je členěna do několika menších tematických celků, z nichž bych upozornila zejména na uměleckořemeslná díla zastoupená třemi skupinami předmětů – liturgickými předměty, předměty vázanými na královský dvůr a předměty všedního života. Všem těmto předmětům jsou společné drahé materiály jako je zlato, stříbro a především dokonalé, precizní provedení, které poskytuje mimořádný estetický zážitek. Mezi nejkrásnější exponáty celé výstavy patří jednoznačně zlacený zubří roh na pití, zapůjčený z klenotnice Grünes Gewölbe v Drážďanech, který představuje nejvyšší úroveň uměleckého řemesla té doby. Stejně precizní zpracování naleznete u „aquamanile“ neboli konvice na mytí rukou při hostinách. Tato konvice s nádhernými detaily vznikla v Čechách nebo Itálii na téma, jak mladá kyprá Phyllis osedlává starého učence Aristotela. Jedinečné je rovněž bohatě zdobené sedlo z první třetiny 15. století pro ceremoniální účely, zapůjčené z The Metropolitan Museum of Art.

  Unikátní je také soubor textilií z nové královské hrobky v katedrále sv. Víta, zahrnující pohřební oděvy. Fascinující je zejména jejich perfektní stav, když si uvědomíme, že vznikly před dobrými 600 lety. K vidění je dalmatika Václava IV., honosný světský plášť Jana Zhořeleckého a pohřební oděv pravděpodobně Johany Bavorské.  Na výstavě nechybí ani krásná díla deskové malby a sochařství, pro které jsou typické lukovitě prohnuté subtilní postavy s bohatě řasenými drapériemi. Samostatným a pozornosti hodným tematickým celkem jsou iluminované rukopisy, které patří k nejvýznamnějším dílům dvorského umění. A právě v iluminovaných rukopisech lze nalézt viditelné či na první pohled skryté dvorské symboly Václava IV., tedy lazebnici, W, točenici (lazební roušku) nebo točenici s ledňáčkem. Sádrový odlitek točenice s ledňáčkem nechybí ani na výstavě. Vytesané do kamene je naleznete na významných stavbách spojených s osobou Václava IV., jakými jsou Staroměstská mostecká věž nebo brána hradu Točník. A proč vlastně točenice s ledňáčkem? Věník je prastarým symbolem lásky a ledňáček představuje stálost citu, obé zřejmě znamenalo vyjádření vztahu k jeho první manželce Johaně Bavorské.

  Císařská konírna se nachází na II. nádvoří Pražského hradu a nejsnáze se k ní dostanete ze zastávky „Pražský hrad“ (tram č. 22 a 23). Vstupenky na výstavu se prodávají přímo v Císařské konírně.

❞ A proč vlastně točenice s ledňáčkem? Věník je prastarým symbolem lásky a ledňáček představuje stálost citu...

Více na www: https://www.hrad.cz/cs/kultura-na-hrade/program/cesky-a-rimsky-kral-vaclav-iv-11831

Zdroj: informační panely výstavy

Zobrazení: 2425