Co tě neposílí, to tě zabije…

Rubrika: Naše téma Zveřejněno: pátek 26. listopad 2021 Autor Vojtěch Gabriel Vytisknout E-mail

„Agresivita, největší zlozvyk lidstva, zničí civilizaci.“  (Stephen Hawking)

Lidé mají mnoho zlozvyků. Záleží na tom, do jaké míry tyto zlozvyky ovlivňují ty druhé a jaký mají na ně vliv. Pokud nejste precizní, můžete člověku, který precizní je, tak trochu hnout žlučí, když budete při přípravě pracovní prezentace postupovat přece jen pomaleji, než by si ten druhý zrovna představoval. Pokud ze zásady nedojídáte oběd, dá se mluvit o vašem drobném zlozvyku. Pokud však rádi kouříte, a to je opravdu hodně velký zlozvyk, pak svým chováním nejen že znepříjemňujete svému okolí život, ale vy mu jej ještě v tichosti krátíte. A pokud máte další civilizační, tisíciletý zlozvyk v podobě pití alkoholu, a poté si v klidu sednete bez dostatečného časového odstupu za volant, pak jste, čtenář odpustí, vůl! I když nevím, proč bych měl takového člověka přirovnávat k vykastrovanému samci od krávy, protože skutečného vola za volantem pod vlivem jsem opravdu neviděl! Takže se touto cestou hovězímu dobytku omlouvám.

Stříbrné Audi bez rozsvícených světel dynamicky vjíždějící na Veronské náměstí zaujalo hlídku strážníků v pondělí večer. Čtyřicetiletý muž strážníkům sdělil, že spěchá, protože jede do práce. Rozšířené zornice, lesklé oči, zpocené čelo, třes – téměř jistota, že bude řidič vybídnut k provedení testu na omamné a psychotropní látky. Vyšel pozitivní na amfetamin, metamfetamin a také kokain. Hlídka pro jistotu provedla také test na alkohol, který byl taktéž pozitivní. Muže, který nadýchal téměř 4 promile, si následně převzala k dalšímu opatření státní policie. (Tisková zpráva MP Praha, 22. 9. 2020)

Možná si říkáte, že podobných témat je všude dost. Ano, bohužel, máte pravdu. Podobných témat je hodně a to především v souvislosti s řešením dosti drastických následků toho lidského chování. Další je bohužel pro český národ ten, že patří mezi naprosté premianty v oblasti konzumace například pěnivého moku, na který nedá dopustit. Náš vývozní artikl proto dost často bereme s sebou i do vozu, a to nejen v případě, kdy si basu piv k televizi vezeme domů ze supermarketu. Jak říkal s nadsázkou jeden známý: „Já se za volant bojím, bez panáka na kuráž do něj nesednu!“ Úsměvné? Ani ne… pokud ano, tak patříte do skupiny lidí, kteří jsou k této problematice tak trochu imunní a berou ji na lehkou váhu. Dát si přece pivo k obědu a hned poté vyrazit na nedělní výlet autem není nic špatného, a komu se to nelíbí, tak ten je zase ten vůl… pardon, člověk (vůl by toto neudělal, ale to už jsme si řekli). Osobně se domnívám, že existence takové tiché podpory u pití alkoholu není dobrou vizitkou společnosti. Pokud tak trochu a v uvozovkách tolerujeme tuto návykovou látku s lehkým mávnutím ruky, pak za čas můžeme tolerovat i jiné drogy!Drogy? Ano, alkohol je droga… to je blbost, kdo to tvrdí je vůl, pardon, člověk… Dobře, pokud bychom se drželi striktní definice drogy, který má původ z nizozemského „droog“ – suchý, tak se nám tam alkohol jednoduše nevejde. Pokud dodáme přídavné jméno psychoaktivní, tak se nám tam alkohol již v pohodě vměstná. Psychoaktivní droga je totiž chemická látka primárně působící na centrální nervovou soustavu, kde mění mozkové funkce a způsobuje dočasné změny ve vnímání, náladě, vědomí a chování. Alespoň takto nám tyto látky popisují chytré knihy.

„Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy jako požívání alkoholu.“ (Charles Darwin)

Dlouhodobé i krátkodobé užívání může mít dosti neblahé účinky na naše tělo i duševní zdraví. Nejsem žádný dogmatik a myslím, že představa alkoholu jako metly lidstva, kterou je nutné zničit jako satana v tekutém stavu, je trochu, slangově řečeno, mimo. Ovšem jsou situace, kdy tuto drogu nelze tolerovat v jakémkoliv množství. Ostatně jako jakoukoliv jinou drogu. Předtím, než se dostaneme k vlivu na řízení vozidla, podíváme se ve stručnosti na to, jakou neplechu u nás může alkohol vyvolat.

Nejzávažnějšími zdravotními riziky jsou – onemocnění jater, onemocnění trávicí soustavy, poškození srdce a mozku. Statistika nám jasně dokládá fakt, že alkohol nese odpovědnost za 6 % úmrtnosti u nás – tedy zhruba 6500 úmrtí. A to není rozhodně malé číslo. Co je ovšem dramatičtějším údajem, je počet lidí, kteří jsou u nás na alkoholu závislí – podle zprávy Vlády ČR u nás pije rizikově více než 1,5 milionu dospělých obyvatel a z toho více než půl milionu tak, že tato závislost poškozuje jejich tělesné i duševní zdraví! A právě z těchto vod většinou pochází ti, co usednou za volant v domnění toho, že se jim přece nic stát nemůže!        

Čím větší je spotřeba alkoholu, tím je náš mozek více poškozen. Alkohol výrazným způsobem ovlivňuje naši reakční rychlost, zpomaluje uvažování a rychlé rozhodování, které je v dopravě nesmírně důležité. Bohužel se jedná o látku, která svému uživateli dává falešný a naivní pocit důvěry  v jeho schopnosti. Ty jsou naopak vlivem alkoholu utlumeny a s rostoucím promile v krvi samozřejmě klesá reakční rychlost. K tomu se pak přidává i tunelové vidění a další příznaky.

Řidič pod vlivem si myslí, že je lepším řidičem, než ve skutečnosti je. Klasické zábrany s rostoucím množstvím padají. Alkohol na lidskou psychiku působí, laicky řečeno, ve dvou fázích. Lidé, jejichž koncentrace alkoholu v krvi ještě nepřesáhla hranici cca 0,5 ‰ se mohou cítit lépe, uvolněně a pozitivně. To je způsobeno utlumením, narušením vnímání reality a jejím zkreslením. V dopravě znamená jediné – snadné podhodnocení vzniklého rizika, pomalejší reakce a tudíž i delší brzdná dráha! Překročení oněch půl promile v krvi pak znamená příchod apatie, deprese a výrazného útlumu.

Tunelové vidění

Ztráta periferního vidění při zachování vidění centrálního. Postižený může číst, ale má problémy v orientaci s následným zvýšeným rizikem úrazu (včetně smrtelných úrazů v dopravě).

Tento jev nenastává jen při požití alkoholu, ale jedná se o přirozený efekt nastupující s rostoucí rychlostí. Tuto problematiku například velmi dobře znají ti, co jezdí na motocyklu. Pokud vozíte integrální přilbu, pak je zorný úhel v klidu a v nižší rychlosti roven zhruba 110 stupňům. Pokud ovšem pojedete na dálnici maximální povolenou rychlostí, dochází k zúžení vnímaného pole cca čtyřnásobně – tedy zhruba na 27 úhlových stupňů. Pokud jste ve fyzické pohodě, bez vlivu čehokoliv, pak tunelový jev můžete částečně kompenzovat svou „vyježděností“ a zkušeností. V odborných článcích nalezneme limit cca padesáti tisíc ujetých kilometrů, které by člověku měly dát dostatečné zkušenosti k tomu, aby tunelový efekt správně hodnotil a vyhnul se tak problémovým situacím včas a s předstihem.Konzumace alkoholu nám nahrazuje jev rychlosti. Se zvyšující se hladinou v krvi roste i prostor, který řidič špatně vnímá a není schopen na něj reagovat. Jednoduše řečeno vám kamarád etanol dá deku na přední okno a vy jedete tak trochu jako v tanku. Jestliže střízlivý řidič je schopen vnímat celé zorné pole, pak při hladině cca 0,8 ‰ jen tři čtvrtiny a při necelých dvou promile pak jen necelou třetinu. To je samozřejmě zdrojem nebezpečí a potencionálních vážných dopravních nehod – přehlédnout tak chodce na přechodu či cyklistu je jen otázkou času!

❞ Jednoduše řečeno vám kamarád etanol dá deku na přední okno a vy jedete tak trochu jako v tanku...

Vzájemně se podpírající dvojice mužů zaujala pozornost hlídky na Václavském náměstí. Oba zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog usedli do zaparkovaného vozidla. Po dohodě s operátorem kamerového systému strážníci vozidlo monitorovali, a když se muž rozjel po náměstí směrem nahoru, hlídka ho zastavila. Na dotaz, zda před jízdou požil alkohol nebo jinou omamnou látku, muž odpověděl, že si dal „jedno pivko“. Dechové zkoušce se nejprve odmítl podrobit, protože prý ví, že by nadýchal. Během čekání na státní policii ale změnil názor a se zkouškou souhlasil. Výsledky přes 2,9 a 3,1 promile byly „po jednom pivku“ překvapivé. Pro podezření z trestného činu skončil 29letý muž v rukou přivolané hlídky Policie ČR. (Tisková zpráva MP Praha, 21. 8. 2021)

Černé kafe

Co je důležité si rovněž uvědomit, je fakt, že hladina alkoholu v krvi stoupá po určitou dobu po ukončení konzumace. Opravdu, pokud jste pili ve větším množství, nestačí několik hodin odpočinku, spánku či aktivnějšího pohybu, abyste veškerá promile z krve dostali pryč. Ani neexistuje zaručený recept, jak tento proces urychlit. U každého z nás jde o individuální záležitost, která nemusí pokaždé probíhat naprosto stejně.

Alkohol se z nápoje, jež jej obsahuje, dostává do trávicí soustavy a odtud do krve. Netřeba psát, že náš organizmus alkohol v podobě tělu vlastní nezná, a tak se jej snaží jako cizorodou látku odbourat. Částečně jej vylučujeme potem, dechem a  močí. Část je schopna zpracovat trávicí soustava. A jak rychle? Individuálně rychle… Závisí na hmotnosti (vyšší hmotnost odbourává rychleji), výšce, pohlaví a také jisté trénovanosti jedince. Černá oblíbená káva účinku moc nemá, ani žádná zázračná pilulka není. Rovněž záleží na zdravotním stavu a kondici. Proto je nejjistější metoda zjištění nikoliv samotný pocit, ale alkohol tester – ten stojí pakatel oproti tomu, co by se mohlo stát!

Ještě ovšem nesmíme zapomínat na „kocovinu“. I když se hladina alkoholu v krvi stane zanedbatelnou a nezměřitelnou, tak účinek alkoholu a únavy může působit na řidiče nepříznivě. Podle experimentů se tělo zotavuje ze střední opilosti až tři dny.  Sice po dopravní nehodě vám nikdo nenaměří, ale následky si ponesete tak jako tak!

Tisíce a roky v rumovém oparu

Podívejme se ve stručnosti na to, co vám dle platné legislativy hrozíza řízení „pod vlivem“. Pro stanovení hranice přestupku a trestného činu musely soudy vzít v potaz ten okamžik, kdy se člověk již stává „nezvladatelným a nebezpečným“ pro své okolí. Je jasné, že musela být stanovena jasná hranice. Hranice, kterou stanovili odborníci a roky praxe. Tou se nakonec stalo jedno promile v krvi. Velmi jednoduše napsáno – máte-li pod jedno promile, jedná se o přestupek, máte-li více než jedno promile, jedná se o trestný čin!

Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile: zde jde o přestupek, pokuta hrozí v rozmezí 2.500 – 20.000 Kč, 0 trestných bodů a zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok.

Řízení pod vlivem alkoholu v rozmezí 0,3 – 1 promile: (pravděpodobně) se jedná o přestupek, pokuta 2.500 – 20.000 Kč, 7 trestných bodů a zákaz řízení na 6 měsíců až jeden rok!

Ohrožení pod vlivem návykové látky nad 1,0 promile: trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, podmíněný či nepodmíněný trest až 1 rok vězení, 7 trestných bodů. Zákaz činnosti až 10 let.

Odmítnutí dechové zkoušky: 7 trestných bodů, 25.000 – 50.000 Kč pokuty, zákaz řízení na 1-2 roky!

V České republice platí naštěstí nulová tolerance alkoholu na silnicích. Je to jedině dobře a myslím, že by se tato hranice neměla nikdy posunout. Liberální smýšlení v tomto směru zde nemá co dělat! Asi to bude znít jako klišé, ale pokud zapříčiníte dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, tak plechy se opraví, ale pokud dojde k poškození zdraví či k závažnější situaci, tak trestné body ani peníze a váš pobyt ve vězení nikomu život nevrátí!

A jak poznat opilého řidiče? Někdy je to nemožné, někdy velmi snadné, například:

  • Kličkování po silnici.
  • Nebezpečná rychlost.
  • Nebezpečné předjíždění a těsné míjení ostatních účastníků.
  • Výrazné porušování předpisů.
  • Jízda bez rozsvícených světel a směrových ukazatelů…

Pokud vy osobně máte v dopravě pocit, že vidíte řidiče pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, tak neváhejte a okamžitě zavolejte na některou z linek tísňového volání – ať již městskou či státní policii!

Řidič v kouři

Dalším nešvarem, který se u řidičů naprosto běžně objevuje, je řízení se zapálenou cigaretou. V našich podmínkách tento projev lidského zlozvyku není trestný a postižitelný. Já osobně se domnívám, že by jej měla legislativa postavit na stejnou úroveň, jako držení telefonu za jízdy. Ovládání cigarety totiž s sebou nese spoustu nežádoucího rozptýlení pro řidiče. Samotné hledání krabičky, poté vyndání cigarety, hledání zapalovače či zapalování sirkami, dále neustálé držení volantu jednou rukou, odklepávání popela a následné uhašení cigarety jsou podobnými důvody, které zaměstnají kuřáka stejně, jako například nelegální psaní SMS zpráv! Dochází tak až k šestinásobně vyššímu riziku havárie oproti řidiči, který nikotin za volantem neužívá. Pokud pojedete po dálnici například rychlostí 110 km/h a budete kouření věnovat jen deset vteřin, zkuste si spočítat, kolik metrů a kilometrů ujedete naslepo bez kontroly nad tím, co se děje před vámi.   

❞ Pokud pojedete po dálnici například rychlostí 110 km/h a budete kouření věnovat jen deset vteřin, zkuste si spočítat, kolik metrů a kilometrů ujedete naslepo...

Pokud vás neodradí fakt, že můžete svým zlozvykem zabít někoho jiného, tak by vás mohlo zajímat, že kouření v autě v sobě nese mnohonásobně vyšší riziko, než kouření venku či v místnosti. Je jednoznačně spočítáno, že koncentrace škodlivin z cigaretového kouře je v autě cca 7 krát vyšší a věřte, že ani otevřené okénko tomu moc nepomůže. Můžete si tedy být jistí, že pokud nezpůsobíte škodu jinému, tak sobě na sto procent.

Pokud tedy patříte do skupiny náruživých inhalátorů kouře, pak si před cestou do zahraničí zjistěte informace, zda není kouření v daném státu zakázáno.  Často se již setkáváme například s omezením, pokud se ve vozidle nachází nezletilá osoba a pokuty za porušení nepatří zrovna k nejlevnějším! Například v Itálii zaplatíte za kouření ve vozidle s osobou mladší 16 let 650 euro!Kouření však u nás není povoleno na 100 % – zákon hovoří celkem jednoznačně – kouřit nesmí všichni profesionální řidiči a také všichni řidiči jednostopých vozidel. Stejně tak dobře víme, že pro všechny řidiče vozidel s právem v přednosti v jízdě platí totéž!

Dej like, srazíš bike

Dnešní doba je vyloženě založená na používání nejrůznějších sociálních sítí, komunikací přes aplikace a sdílení obsahu. Bohužel si lidé tuto svou zálibu berou i za volant a z toho plynou neblahé důsledky. Stačí chvíli sledovat projíždějící řidiče a zjistíte, že procento používající mobil při řízení je dosti vysoké. Minimální důsledek tohoto nešvaru je zpomalování dopravy, kdy již několik vteřin svítí zelená na semaforu a řidička se věnuje dávání palců sdíleným příspěvkům.

Nepozornost z toho plynoucí je ovšem vysoká. Stejně tak ztrácíte pozornost i při telefonním rozhovoru vedeném přes zařízení vozidla. Přemýšlíte o hovoru a myšlenkami jste někde jinde. To opět vede ke ztrátě koncentrace a opět v lepším případě ke zpomalení dopravní situace.

Ono těch zlozvyků, které má člověk při řízení je celá řada. Psát o všech by zabralo dlouhé stránky textu, které by stejně nakonec nikdo nečetl. Primárně si uvědomme, že v provozu nejsme sami a nejlépe je chovat se tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám!

Osobní vozidlo jedoucí bez rozsvícených světel po Černokostelecké upoutalo pozornost noční hlídky městské policie. Na výzvu k zastavení řidička zareagovala až na křižovatce s ulicí V Olšinách, do které odbočila a zastavila. Způsob verbálního projevu naznačoval požití alkoholu, výsledek dechové zkoušky přes 1,5 promile domněnku strážníků potvrdil. Pro podezření z trestného činu byla 63letá žena předána k dořešení přivolané hlídce Police ČR.(Tisková zpráva MP Praha, 21. 7. 2021)


Poděkování za spolupráci Mgr. Jiřímu Fillerovi z Útvaru vzděláváníPoděkování za spolupráci Mgr. Jiřímu Fillerovi z Útvaru vzdělávání MP Praha.

Zobrazení: 1134