eCall

Rubrika: Naše téma Zveřejněno: neděle 1. srpen 2021 Autor Vojtěch Gabriel Vytisknout E-mail

Před třiceti lety bylo bezpečnostní vybavení vozidel na mizerné úrovni. Mnoho řidičů bylo rádo za bezpečnostní pásy pro sebe a spolujezdce a na ostatní, dnes již běžné prvky výbavy, se mohlo zapomenout. V současných vozidlech najdeme nejen úplně jiné deformační zóny, bezpečnostní pásy pro každé sedadlo, nespočet airbagů, které zajišťují ochranu nejen při čelní, ale i boční srážce, nová uchycení dětských sedaček, celou řadu elektronických asistentů mající zabránit či výrazně eliminovat možnost vážné dopravní nehody či srážku s chodcem, ale v posledních třech letech i u nás v Evropě jedno červené tlačítko navíc – eCall.

Než se dostaneme k samotnému principu tohoto systému, tak je dobré uvést, že technologický pokrok i přes enormně narůstající hustotu dopravy přinesl razantní pokles obětí dopravních nehod. Jejich počet sice roste, ale počty  vážných případů klesají. A je snahou nejen výrobců vozidel tato čísla nadále snižovat.

Červené tlačítko eCall je projektem Evropské komise a zajišťuje rychlou pomoc motoristům, kteří se stali účastníky dopravní nehody. Jednoduše řečeno, tento systém umí za vás vytočit linku 112 a odeslat důležité údaje o vozidle a jeho pohybu. Systém se aktivuje buď automaticky, či jej můžete spustit manuálně prostým zmáčknutím onoho tlačítka, které je umístěno na stropu vozidla, kousek od zpětného zrcátka a osvětlení.

❞ Jednoduše řečeno, tento systém umí za vás vytočit linku 112 a odeslat důležité údaje o vozidle a jeho pohybu...

Celý systém tvoří jen tři základní složky: palubní jednotka zabudovaná ve vozidle, SIM karta – tedy síť mobilního operátora a linka 112 (centrum tísňového volání). Palubní jednotka slouží jako malá černá skříňka a platí základní povinnost, že musí být umístěna v každém vozidle, které bylo schváleno do výroby po 31. březnu 2018. Tato povinnost platí nejen pro osobní vozy do celkového počtu osmi míst, ale i pro lehká užitková vozidla.

Hlavní smysl samozřejmě spočívá v rychlosti získání informací o samotné nehodě – pokud dojde například k nárazu do stromu ve vysoké rychlosti na silnici nižší třídy, kde není tak hustý provoz, aby byla nehoda okamžitě nahlášena, čas zásahu je rozhodující. Postižené osoby by mohly být bez povšimnutí i desítky minut a to je samozřejmě doba, kdy se rozhoduje mezi přežitím a smrtí. Právě okamžité volání na linku 112 by mělo dle předpokladů ušetřit v Evropě tisíce lidských životů – a to není rozhodně málo!

Pokud dojde k samotné nehodě, pak eCall odesílá tyto základní informace:

  • Typ (identifikace vozidla, druh paliva) a poloha vozidla.
  • Čas nehody.
  • Směr jízdy.
  • Počet zapnutých bezpečnostních pásů, který by měl odpovídat i počtu osob ve vozidle.
  • Aktivace airbagů.
  • Případně další doplňková data, která mohou poskytnout složkám IZS důležité informace pro rychlou pomoc.

Typ vozidla se dá velmi rychle zjistit z VIN kódu auta, který je k dispozici. A pokud se ptáte, proč by měl být znám typ vozidla, tak je to jednoduché – může se například jednat o elektromobil či plug-in hybrid, velké SUV či minibus a je dobré, aby složky IZS lidově řečeno věděly, do čeho jdou a mohly se náležitě připravit. Poloha vozidla je pak známa prostřednictvím GPS souřadnic s přesností na metry.

❞ Informace o nehodě se dostane zhruba do 17 sekund na linku 112 a do centra IZS...

Pokud se jedná o vozidlo s jinou než českou registrační značkou, tak přístup do registru silničních vozidel ostatních členských států umožní operátorům linky 112 celoevropská síť EUCARIS. Pomoci stejným způsobem je tedy možné i posádce vozidel registrovaných v jiném členském státě EU!

Informace o nehodě se dostane zhruba do 17 sekund na linku 112 a do centra IZS.

Po aktivaci systému je spuštěna komunikace mezi pracovištěm linky 112 a posádkou vozu. Snahou je získat co nejvíce informací o nehodě. Pokud se posádka vozidla vůbec neozývá, operátor automaticky vyhodnotí situaci jako vážnou a okamžitě posílá složky záchranného systému. Dokonce některé informace se odesílají i kvůli možnému uzavření komunikace a přípravě objízdné trasy.

Velký bratr?

Vzhledem k tomu, že tato technologie pracuje s pozicí vozidla, je schopná volat a tedy i zaznamenávat hlas v prostoru auta, množí se dohady ohledně „šmírování“ posádek vozidel a možného zneužití celé technologie. Milovníci teorie Velkého bratra zase měli o čem přemýšlet. Osobně bych k těmto fámám jen podotkl – proč by se někdo obtěžoval složitě umisťovat tuto technologii do všech vozidel, když téměř každý z nás máme u sebe neustále jedno zařízení, kterým voláme, odesíláme zprávy, prohlížíme internet, a které lze napadnout daleko snadněji? Teoreticky je možné, že do budoucna by mohly být údaje sdělovány za přísných podmínek například pojišťovnám či soudům v rámci trestního řízení, ale žádný takový případ ještě nenastal a je vůbec právní otázkou, zda nastane.Právě zabezpečení citlivých dat vedlo k tomu, že projekt měl jako celek velké zpoždění. Trvalo dlouhou dobu, než došlo k technickému i právnímu sladění problematiky zacházení s osobními údaji. Platí tedy striktní podmínky ochrany soukromí:

  • Komunikace mezi centrem 112 se spustí až po aktivaci „spící“ karty.
  • V černé skříňce se ukládají jen poslední tři polohy vozidla.
  • Komunikace je omezena jen na čas hovoru mezi operátorem a posádkou vozidla.
  • Získané údaje jsou uchovány jen po nezbytně nutnou dobu a pak jsou smazány.

Na straně druhé dochází  občas k nechtěnému použití eCall. K tomu dochází nikoliv vinou vozidel, která by sama bez příčiny začala volat tísňovou linku 112, ale vždy za to může lidský faktor – například nechtěná zkouška při koupi nového auta, omylem zapnuté tlačítko místo jiného, dětské nenechavé prstíky a podobně. I v těchto  případech se vám hned ozve hlas operátora, který se pokusí zjistit příčinu spuštění volání. Není pak problém se s ním domluvit a omluvit se za nechtěné spuštění. Je však důležité s ním komunikovat, neboť jak již bylo jednou napsáno, pokud se nikdo neozývá, tak se pomoc vyšle automaticky!

Pro řidiče, kteří jsou účastníkem dopravní nehody se zraněním, však platí základní pravidlo – nespoléhejte se jen na nouzové volání eCall vašeho vozidla. Aktivně pomoc vyhledejte a volejte sami, nikdy nemůžete vědět, jestli nemohlo dojít k náhodnému selhání řídící jednotky!

❞ Aktivně pomoc vyhledejte a volejte sami, nikdy nemůžete vědět, jestli nemohlo dojít k náhodnému selhání řídící jednotky!...

e není b

S rostoucím počtem technologií a množství aut dochází rovněž i k velkému počtu technických poruch a závad. Výrobci na toto reagují zaváděním tzv. bCall (z anglického breakdown call) pro případ poruchy. To se pak dovoláte na specializovanou asistenční službu, která má na starosti značku vašeho vozidla. Člověka napadá myšlenka, že výrobci se sice snaží řidiči situaci zpříjemnit, ale tak trochu z nás začínají dělat nemyslící „blbce“. Zavolat na asistenční službu by měl umět každý řidič, časem možná i vycvičený orangutan.

Závěrem

Každý systém, každá technologie, která dokáže pomoci člověku v nouzi, je vítanou. Musím sám za sebe napsat, že mnohá opatření ze strany EU, co se týče vozidel a jejich provozu, považuji za diplomaticky řečeno nešťastná. V tomto případě však musí zcela otočit – jedná se o poměrně jednoduchý, zato efektivní způsob ochrany posádky. Cenu nových modelů může zvednout maximálně o několik tisíc korun, které za to, v porovnání s celkovou cenou vozidla, určitě stojí. Ostatně jen malá poznámka pro šetřílky – provoz systému eCall je samozřejmě zcela zdarma!  

Zobrazení: 1083