Veni, vidi – AXIS

Rubrika: Naše téma Zveřejněno: pátek 1. říjen 2021 Autor Redakce Pražského strážníka Vytisknout E-mail

Policejní kamery – téma, které se u městských policií skloňuje docela často. Co přesně si však pod ním představit? Může jít o kamery sledující průjezdnost silnic, monitorující zájmová místa nebo taky osobní kamery strážníků a policistů zaznamenávající průběh zákroků a úkonů. Právě o této poslední skupině budou následující řádky.

Dlouhou dobu byla situace v tomto segmentu dost zoufalá. Tu a tam se sice objevilo nějaké řešení, ale každé mělo k dokonalosti na míle daleko. Někteří tento nedostatek řešili např. použitím nejrůznějších outdoorových kamer. Žádná z těchto náhražek však nikdy úplně nevyhovovala požadovanému použití ať z hlediska bezpečnosti (uložení nekódovaných záznamů na nezabezpečenou SD kartu), nebo výdrží baterií (dosahujících řádově jen několika hodin). Uživatelsky nevyhovující byla i relativně komplikovaná manipulace se záznamem, tedy nutnost kameru propojit kabelem s počítačem a přenášet ručně záznamy na předem definované místo v PC nebo v síti.

Zlom nastal až s příchodem speciálních policejních kamer společností AXON a AXIS. První jmenovaná společnost se sídlem v USA se zabývá vývojem a výrobou policejních doplňků a většina z vás bude znát jejich produkt Taser. Druhá je známá jako dlouholetý švédský výrobce průmyslových kamer. Obě společnosti svůj výrobní program rozšířily i o speciální osobní policejní kamery. Jejich vývoji byla věnována speciální péče a byly zohledňovány požadavky a potřeby zasahujících policistů.

Výsledkem tohoto vývoje jsou modely kamer AXON body 2 a AXIS W100. Obě kamery jsou podobné konstrukce a disponují obdobnými funkcemi. V nabídce jejich příslušenství je i systém variabilních držáků a úchytů tak, aby je bylo možné použít na nejrůznější části ústroje. Oba modely pražská městská policie podrobila důkladnému testu. Pokud bych je měl ve stručnosti shrnout, tak oba modely splnily naše očekávání téměř beze zbytku. Po testech pak už jen stačilo vypsat výběrové řízení a čekat, která společnost podá výhodnější nabídku, a stane se tak dodavatelem prvních opravdových policejních kamer nové generace pro pražské strážníky.

Vítězem vypsaného tendru se stala společnost AXIS. Pojďme se tedy podrobněji podívat na systém řešení AXIS Body Worn.

Jak už jsem nastínil výše, jde o ucelený systém osobních kamer, určený pro policejní a bezpečností složky. Celý systém je koncipovaný jako intuitivní a uživatelsky téměř bezobslužný a to tak, aby minimalizoval a automatizoval i komplikovaný a zdlouhavý proces ukládaní a katalogizace pořízených záznamů. Stejně tak i nabíjení a případné aktualizace firmwaru. Zásah uživatele se tak omezuje pouze na spouštění a zastavování záznamu. Vše ostatní je plně zautomatizováno.

❞ Zásah uživatele se tak omezuje pouze na spouštění a zastavování záznamu. Vše ostatní je plně zautomatizováno...

Systém AXIS Body Worn se skládá z vlastní kamery Axis W100, dokovací stanice pro osm kamer, řadiče dokovací stanice a čtečky RFID čipů. Řadič se stará o komunikaci mezi serverovou částí aplikace a lokálním pracovištěm s kamerami a dokovací stanicí. Dokovací stanice slouží pro konektivitu a nabíjení vlastních kamer a čtečka RFID čipů se stará o přidělování kamer jednotlivým uživatelům. Na tomto základě systém provádí také jejich párování s adresáři centrálního datového úložiště.

Teď k samotné kameře, která vás bude zajímat asi nejvíc. Kamera je obdélníkového formátu s velkým tlačítkem pro spouštění a zastavování záznamu, které dominuje čelní straně. Vpředu je ještě umístěn objektiv se zorným úhlem 141°. Horní strana obsahuje velký stavový displej. Po bočních stranách nalezneme ještě tlačítko pro zapnutí a vypnutí kamery a tlačítka pro tichý mód a pro spárování s mobilním zařízením. Vestavěná baterie vydrží napájet kameru více než 12 hodin. Záznam je prováděn v rozlišení 1920x1080px s kompresí H264. Kamera nabízí tzv. pre-rekording. Tato funkce provádí nepřetržité nahrávání v délce až 90 vteřin včetně zvuku do vnitřní mezipaměti kamery ihned po jejím zapnutí. Při aktivaci záznamu strážníkem se tak do vnitřní paměti kamery uloží vždy i 90 vteřin záznamu, které předcházely okamžiku od stisknutí nahrávacího tlačítka na kameře. Tato funkce je velmi užitečná pro zpětné vyhodnocování záznamu. V případě, že strážník aktivuje záznam až po verbálním nebo fyzickém napadení bude tomuto záznamu předcházet i záznam toho, co napadení předcházelo. Samotné nahrávání spuštěné uživatelem je již samozřejmě bez omezení a je limitováno pouze opětovným podržením nahrávacího tlačítka signalizujícího požadavek na ukončení nahrávání.Pokud nastíním proces fungování celého systému, bude to vypadat asi takto:
Každý strážník, který bude uživatelem systému, obdrží RFID čip. Ten je nepřenosný a identifikuje konkrétního strážníka. Přiložením  RFID čipu ke čtečce připojené do systému AXIS Body Worn, dojde ke spárování kamery s konkrétním uživatelem. Kamera v dokovací stanici dá tento stav najevo výraznou signalizací displeje umístěného v horní části kamery. Strážník tuto kameru vyjme z dokovací stanice a vybere si k ní typ držáku, který mu bude pro jeho ústroj vyhovovat. K dispozici je magnetický držák a držák typu Molle. Kameru umístí otočením kloubu do držáku a připevní si ji na výstroj. Kamera se ihned po vyjmutí z dokovací stanice uvede do režimu záznamu výše zmíněné nekonečné smyčky v délce až 90 vteřin, a je tak připravena na ukládání záznamu po stisku nahrávacího tlačítka. Kameru má po celou dobu směny strážník u sebe a není ji potřeba znovu, např. při přestávce, vkládat do dokovací stanice. V případě vložení kamery do dokovací stanice by bylo potřeba provést nové párování uživatelů pomocí RFID čipu. Po skončení směny strážník jen opětovným otočením kloubu úchytu vyjme kameru z držáku a vloží ji do dokovací stanice, která se již sama postará o přenos pořízených záznamů do centrálního datového úložiště, provede nabití kamery a případnou aktualizaci firmware. Po skončení tohoto procesu je kamera připravena pro dalšího strážníka.Celý systém klade maximální důraz na bezpečnost dat. Jednotlivé kamery a řadiče v systému jsou nakonfigurovány pro každé obvodní ředitelství samostatně a nelze je tedy mezi nimi přenášet! Každá kamera je „zamknuta“ ke konkrétnímu řadiči a i v případě ztráty kamery nelze data bez spárovaného řadiče z kamery žádným způsobem vyčíst. Administrace a nastavení jednotlivých funkcionalit  jsou řešeny centrálně dálkovou správou. Systém má rovněž striktně omezen počet tzv. administrátorů a operátorů, kteří mají přístup k záznamům. Manipulace se záznamem uloženým v centrálním datovém úložišti je možná pouze na základě schválené žádosti.

❞ Manipulace se záznamem uloženým v centrálním datovém úložišti je možná pouze na základě schválené žádosti...

Manipulace se záznamy.
Kamera neobsahuje žádný další displej pro prohlížení záznamů. Pokud bude potřeba prohlížet záznamy v průběhu služby přímo v terénu, má strážník možnost náhledu na pořízené záznamy, a to pomocí spárovaného mobilního telefonu. Párování telefonu se provede na žádost strážníka při aktivaci jeho RFID čipu. Toto párování se provede jen jednou, a poté již systém sám páruje telefon s konkrétní kamerou na základě RFID čipu.  Je důležité mít na paměti, že vložením kamery do dokovací stanice dojde k přesunu záznamů do centrálního datového úložiště a veškeré záznamy budou z kamery smazány. Záznamy na centrálním datovém úložišti budou dostupné po dobu 30 dnů. Po této době dojde k jejich automatickému smazání. Pokud bude jakýkoli záznam důležitý pro další řízení, je zapotřebí jej z centrálního datového úložiště vyexportovat ještě před uplynutím této doby prostřednictvím analytika konkrétního útvaru.

Výběru systému byla věnována náležitá pozornost, a tak doufejme, že na příštích několik let k plné spokojenosti nahradí nejrůznější doposud používané náhražky.  Nezbývá než doufat, že až se s jeho výhodami seznámí i strážníci, bude přijat bez větších komplikací.
Problematika systému osobních kamer je upravena rovněž vnitřním předpisem, který podrobně stanoví další detaily při jeho užívání.

Zobrazení: 1299