Docela rozmanitá práce

Rubrika: Naši lidé Zveřejněno: pondělí 1. březen 2021 Autor Jaroslav Urban Vytisknout E-mail

Nejviditelnějšími reprezentanty městské policie jsou bezesporu uniformovaní strážníci v ulicích. Ale nedílnou součástí naší organizace jsou také ta oddělení, která pro kolegy na ulici zajišťují nezbytný servis. Považujeme za samozřejmé, když nám v pracovním prostředí všechno kolem klape a funguje, jak má. Aby tomu tak ale bylo, musí to někdo zajistit a zařídit. O Útvaru provozního a logistického zabezpečení možná není tolik slyšet. Je to dobře – znamená to, že všechno kolem nás opravdu klape a funguje, jak má.

O tomto možná nenápadném, avšak důležitém útvaru jsem si povídal s jeho vedoucí Mgr. Ivou Klírovou.

Jak byste definovala činnosti, které váš útvar zajišťuje a vykonává? Co si může neznalý člověk představit?

Představit si může ledacos, ale trochu to už určuje název útvaru. Když jsme ale u těch představ, pak si představte, že máte po Praze sto devatenáct objektů. Od velkých budov v širším centru až po nejzapadlejší okrskové služebny v okrajových částech Prahy. A vezměte si úplně všechny činnosti, spojené s provozem, pronájmem a údržbou těchto prostor. Nebudu moc přehánět, když řeknu, že činnosti útvaru jsou tak trochu od špendlíku po lokomotivu. Od zajištění odvozu odpadů přes zajištění revizí až po opravu služebny. Od nájemní smlouvy až po trezorovou místnost na zbraně. Jsme takový Ferda Mravenec naší organizace.

Pestrá práce...

Pokusím se jí trochu přiblížit. Začněme tím, že strážník zná sklad výstroje, výzbroje a všeobecného materiálu, neboť si do nich chodí pro materiál. Ale náš útvar nejsou jen sklady, zajišťujeme i spoustu dalších záležitostí. Je tady provozně-logistická skupina, která zajišťuje dodávky služeb, médií, materiálu a zboží. V naší gesci je správa rekreačního objektu Labská a veškerá komunikace s provozovatelem ubytovny, kde bydlí naši čekatelé z kursu. Aby toho nebylo málo, je naším kolegou i hlavní zbrojíř naší městské policie. A nakonec stavební technik a pracovníci údržby, na 24 lidiček útvaru docela rozmanitá práce.

Zastavme se u výstrojního skladu. Zaslechl jsem něco o změnách v systému.

Ano, k jedné zásadní změně došlo asi před třemi lety a to instalací rezervačního systému, což umožňuje útvarům lépe plánovat vydávání výstroje. Další rozšíření rezervačního systému je ve fázi projednávání možností. Mimo jiné se plánovalo, že by se systém v budoucnu blížil nákupu jako v e-shopu a strážník by si jen přišel pro balíček, ale uvidíme. Ještě musím upozornit, že díky dnešnímu systému se dá spolehlivě zjistit, kdy strážník do skladu dorazil a kdy z něj odjel.

Co si tak představit pod termínem „sklad materiálu“? Je dnes nutný sklad propisek?

Kdepak, žádné propisky a jiné kancelářské potřeby byste si odtud neodnesl. Ne, že bychom vám je nechtěli dát, ale prostě tam žádné nejsou. Zato různé specifické tiskopisy, které jsou v organizaci používány, náplně lékárniček, náustky pro alkotestery a nyní aktuální zboží jako jsou respirátory, ochranné pomůcky a podobně.

Vraťme se ke správě oněch sto devatenácti objektů...

Všechno začíná nájemní smlouvou. Není to tak jednoduché, jak se může zdát. Většina našich prostor je sice majetkem městských částí, ale máme také soukromé pronajímatele i jiné subjekty. Představy zúčastněných, jak má taková nájemní smlouva vypadat, se v některých případech hodně liší. A ke konečné podobě je mnohdy cesta velmi trnitá.

Nájemní smlouvou to určitě nekončí.

Určitě nekončí, ale teprve to začíná. Rozdělila bych to na více oblastí. Dodavatelé plynu a elektřiny soutěží magistrát pro všechny své organizace, ale další s tím spojené úkony musíme zajistit sami. Další smlouvy se týkají odvozu odpadu a jeho hlášení, ale také zde spravujeme smlouvy na pojištění. Máme pojištěné jak nemovitosti, tak věci movité, ale třeba i účastníky dětského tábora v Poustkách či účastníky sportovních klání. A nemohu opomenout také pojištění služebních koní.

Zmínila jste více oblastí. Jaké jsou ty další?

Činnosti útvaru jsou rozmanité. Třeba jak budou vypadat prostory pro zbraně a vůbec všechno kolem nich, vám řekne hlavní zbrojíř. Vyřídíme všechny revize elektrospotřebičů a vybavíme služebnu hasicími přístroji. Nakonec vám služebnu komplet vybavíme vším, co tam budete potřebovat. Od háčku na ručník po šatní skříňku. Zajistíme vám úklid služebny. A abych nezapomněla, když budete potřebovat něco opravit, pošleme vám technika nebo pracovníky údržby, ale určitě jsem neřekla všechno.

V případě nutné opravy na služebně můžu zavolat rovnou na váš útvar a dohodnout se s vašimi kolegy?

Takhle jednoduché to není. Musíme se řídit interními předpisy a postupovat dle stanovených pravidel. Pokud potřebujete něco opravit či pořídit, tak to vezmete cestou svého nadřízeného. V případě zmíněné opravy ještě záleží na rozsahu, buď je vyslán k zajištění přímo pracovník údržby, nebo zmíněný stavební technik nejdříve posoudí předpokládaný rozsah prací a navrhne další postup. Někdy se totiž zdá, že jde o malou opravu, jenže realita může být jiná a z malé opravy se vyklube oprava velká. V takovém případě zajišťujeme objednávku stavebních oprav u externí firmy. Musím ale říci, že některé zásadní úpravy objektu zajišťuje a hradí pronajímatel, a tam je to o vzájemné komunikaci.

Předpokládám, že velké stavební opravy podléhají zákonu o veřejných zakázkách.

Ano, proběhlo výběrové řízení k zajištění dodavatelů na poskytování stavebních prací. Máme tři firmy, které tyto činnosti zajišťují na základě uzavřené rámcové dohody. U zakázek do osmdesáti tisíc jsme schopni objednat relativně rychle, neboť se oslovuje jen jedna firma. Nad uvedenou částku je proveden tzv. minitender.

Zmínila jste, že zajišťujete i vybavení služeben. Takže mi na okrskovou služebnu koupíte, co si vzpomenu? Novou konvici, židli, umělou květinu, obrázky...? Co pro to musím udělat?

Formulář požadavku na nákup zboží je na našem intranetu. K nám musí doputovat vyplněný a podepsaný. Je možné, že na některých obvodních ředitelstvích mají strážníci kompetence si tento formulář sami vyplnit a předat dál nadřízenému, ale většinou jsou tyto záležitosti v gesci referenta majetkové správy.

Tím naznačuji, že vaše požadavky schvaluje nadřízený a také obvodní ředitel, zde záleží na předpokládané ceně. Pokud by předpokládaná cena věci či služby nepřesáhla deset tisíc korun, pak je schválení jen a čistě na obvodním řediteli.

Co když se nevejdu do vámi uvedeného limitu?

Váš požadavek by podléhal dalšímu schvalování. Jsou dané nejen finanční limity, ale také pravidla pro nakupování. Například nemůžeme poslat objednávku a koupit zboží v prvním obchodě za rohem. Musíme vybrat obchod s nějakým renomé, nějakou historií a také, aby byl ochoten vystavit fakturu s námi požadovanou splatností apod., nemůžeme zaplatit předem.

Mohu si vybrat, například jakou konvici mi na služebnu koupíte?

Do jisté míry. Můžete nám přímo napsat, jakou si přejete, jaká je její cena, popřípadě ve kterém obchodě jste si ji vybral. Přesto vám nezaručím, že vám vyjdeme zcela vstříc. Ale poradím vám ještě něco.

Povídejte.

Vznesený požadavek na určité zboží co nejvíce konkretizujte. Tak, aby byly zcela zřejmé parametry, které od výrobku očekáváte a nedošlo k vzájemnému nepochopení či nedorozumění. Tak, abychom věděli, že máme koupit třeba menší konvici, protože bude sloužit jen jednomu nebo dvěma okrskářům. Je jasné, že jiná konvice se pořídí tam, kde si v ní kafe bude dělat celá hlídková směna. Ale musíme to vědět. Se vším vám ale určitě poradí kolegové zásobovači, kteří mají váš útvar na starosti. 

Co dál? Kdy se můžu těšit?      

Pokud váš požadavek bude schválený, pak do limitu padesáti tisíc korun můžeme nakupovat přímo. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že je na rozhodnutí zásobovače kde a za kolik tu kterou věc koupí nebo objedná. Samozřejmě, že se díváme na internet a ceny porovnáváme tak, abychom si cenu obhájili. Během roku vystavujeme kolem patnácti set objednávek.

Musí jít každý nákup přes ÚPLZ?

Ve své podstatě musí, ale je jedna výjimka. Každé oddělení a každé obvodní ředitelství má k dispozici nějaké finance na tzv. drobná vydání. Občas je tedy snadnější se dohodnout a koupit požadované zboží z tohoto fondu. Nesmí se z něj však kupovat žádná elektronika. Samozřejmě, že i tady jsou pravidla těchto nákupů jasně daná.

Jak se dozvím, proč byl nějaký můj požadavek zamítnutý?

To byste se měl dozvědět na vašem útvaru, neboť zamítnuté či nerealizované požadavky vracíme na příslušný útvar. Bohužel občas zaslechnu, že jsme něco zamítli, jenže ten požadavek  k nám z útvaru třeba vůbec nedoputoval. Pak bych doporučila obrátit se na kompetentní osobu na útvaru.

Děkuji vám za příjemný rozhovor.

Zobrazení: 351