Nikotinové sáčky

Rubrika: Reportáž Zveřejněno: středa 1. listopad 2023 Autor Zdeněk Modálek Vytisknout E-mail

Sešit na dějepis mám. Svačinu mám. Pytle, abych se nabudil před tělákem a vypadal hustě před holkama, mám. Ještě před několika málo měsíci mohla takto vypadat příprava na další školní den třeba jedenáctiletého školáka. Také vám to hlava nebere? Jak to, že se něco takového mohlo/může vůbec dít, co se změnilo a jaká je situace nyní, jsme se vyrazili zeptat na náš Útvar vzdělávání, za preventisty i do samotných škol. Přejeme příjemné čtení. 

Začneme krátkým představením, co vlastně ten nikotinový sáček, nebo také pytel, lyft, velo a podobně je. Nikotinové sáčky se do světa dostaly ze skandinávských zemí. Nejvíce populární jsou zejména v Dánsku a Švédsku, ale také v Rusku. Jejich obliba však postupně roste po celém světě. Jedná se o malé bílé polštářky, které si uživatelé vkládají pod horní či dolní ret. Po vložení začne výrobek uvolňovat nikotin, který se skrz sliznici dostane do těla. Prodejci mezi jejich benefity uvádějí diskrétnost, absenci tabáku a zápachu z úst. O značné návykovosti, zvyšování rizika metastází na mozku, nevolnostech a tachykardii se však na barevných kulatých krabičkách nedočtete. A nedočtete se ani o záměrném cílení na dětské zákazníky, protože pestrobarevné balení a příchutě jako cukrová vata, jsou úplná náhoda.

Díra v zákoně

Touha experimentovat, vyčnívat z řady, nízká schopnost sebeřízení a rozpoznání rizika. Děti a dospívající jsou zkrátka ohromně atraktivní trh. Výrobci a prodejci se vždy snaží přijít s něčím, na co zákon nemyslí. Když se pak dílo podaří, je to pro ně zlatý důl. Ostatní, na které problém dopadá, pak mohou jen bezmocně přihlížet.  V případě nikotinových sáčků tomu nebylo jinak. Až do letošního roku byly sáčky volně prodejné, a to i přes skutečnost, že se na našem trhu vyskytují už pátým rokem. Teprve od 8. března 2023 je platný zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tato změna konečně řadí pytle mezi zboží prodejné pouze osobám, které dosáhly plnoletosti. Problém tím samozřejmě nezmizí, ale krok správným směrem to samozřejmě je. 

Co na to školy?

Udělat průzkum na podobné téma ve školách, nebylo nic jednoduchého. Většina dotazovaných samozřejmě problém nemá, ale slyšeli o něm ze sousedních škol. Ti, kteří se pod rouškou anonymity rozhodli pustit alespoň nějaké informace, nejčastěji mluví o velkých absencích žáků pro nevolnost, s velkým podezření na sáčky jako příčinu. Další ze zdrojů popisuje zoufalý boj. „Jejich použití je pro uživatele velmi diskrétní, nepoznáme, jestli si děti dávají do pusy žvýkačku nebo něco jiného. Určitě je děti mají a používají. Když si dříve zakouřily na WC, věděla o tom celá škola. Nyní je nikotin k nepoznání.“ O přeprodávání sáčků podnikavých starších dětí těm opravdu hodně, hodně malým snad ani raději slyšet nechci.

A co na to naše prevence?

Po zasvěcení do problému na Útvaru vzdělávání od kolegyně Marcely Kilarské (tímto jí děkuji) a vyzpovídání zaměstnanců pražských základních škol nemůžou moje elektronické kroky vést jinam než na  Oddělení prevence. Jejich pohled na celou problematiku bude mít díky zkušenostem velkou vypovídací hodnotu. Po několika telefonátech se mě ujal kolega Petr Michal, a stačilo jen pár vteřin, aby bylo jasné, že opravdu ví, o čem mluví.

 Jak moc, z vašeho pohledu, proniknul fenomén nikotinových sáčků mezi školáky?

V rámci našich preventivních aktivit, které provádíme na základních a středních školách, se setkáváme s dětmi a mládeží, kteří jsou tímto výrobkem nejvíc ohroženi. Riziko vzniku závislosti na nikotinu je právě u nich extrémně vysoké. V loňském roce se užívání tohoto výrobku dostalo na pomyslný vrchol, a až legislativní úpravy učinily tomuto fenoménu jistou přítrž.

Jak velký to byl a je problém?

Jednoznačně se jedná o závažný problém z hlediska návykovosti a nebezpečnosti nikotinu a vysokého rizika vzniku závislosti na mladý a vyvíjející se organizmus. Vždyť obsah nikotinu v jednom sáčku dosahuje až neuvěřitelných 50 mg. Jedna cigareta obsahuje 8 – 10 mg a do těla se dostává něco kolem 10 %, to jen pro srovnání. Často lákavě ochucené a trendy skvěle zvládnuté balení obsahuje 20 až 22 sáčků. Cenově dostupné bez právního omezení. Jako dítě můžete tajně zkonzumovat, co vydržíte. Sen prodejců a noční můra rodičů.

Jakým způsobem jste s tématem pracovali ve vašich kurzech?

V našich preventivních aktivitách věnujeme problematice zneužívání omamných a psychotropních látek velkou pozornost. Jako policie se věnujeme především pohledu „drogy vs. zákon“. Vysvětlujeme a objasňujeme principy legislativního rámce, jednotlivé právní normy a jejich myšlenky. V době, kdy ještě nebyl prodej nikotinových sáčků regulován, jsme apelovali na posluchače a varovali před nebezpečím nikotinu pro organismus. Očekávali jsme rychlou nápravu ve formě novely zákona, protože sáčky jsou s námi již od roku 2018. Nakonec jsme se dočkali.

V době, kdy ještě nebyl prodej nikotinových sáčků regulován, jsme apelovali na posluchače a varovali před nebezpečím nikotinu pro organismus.

Díky novele zákona, která vešla v účinnost 23. března 2023, jsou nyní sáčky pro nezletilé hůře dostupné. Jeví se opatření jako účinné?

Díky této novele jsme samozřejmě získali tolik potřebnou oporu v zákoně. Drobným stínem se nám jevilo 90denní zpoždění plné účinnosti s ohledem na prodejce, což chápeme. Každé zákonné opatření nebo úprava jsou rozhodně krokem vpřed. Na druhou stranu je spravedlivé upozornit na fakt, že sama právní norma není všespásná. Nejdůležitějším faktorem je její důsledné vymáhání na všech úrovních.

Pozorujete přechod na jiný druh zboží?

Zde můžeme konstatovat, že zákazem doposud populárního produktu na trhu se zákonitě uvolní místo pro produkty jiné.  Viz geneze tabákových výrobků obecně.

Jak často upravujete svoje osnovy v návaznosti na nové trendy?

Obzvláště v oblasti prevence sociální patologie je velice důležité sledovat nové trendy, kauzy a kazuistiky. Snažit se zodpovědět každou odbornou otázku posluchačů. Působíte na posluchače důvěryhodněji a dopad vaší práce se násobí, a o to nám jde především. Oblast prevence sociální patologie u dětí a mládeže ve věku 12–18 let klade na preventisty specifické nároky, neboť co je složitějšího než lidé a jejich vztahy.

Co frčí v současnosti? 

V současné době „frčí“ e-cigarety/vaporizéry, především ty jednorázové. Jsou cenově dostupné a módní. Kapitola sama o sobě je kratom. Samozřejmě evergreenem zůstávají alkohol a cigarety.

Závěrem

Změny zákonů, tisíce hodin práce našich preventistů a jiných podobně zaměřených pracovníků. Plné dětské poradny a vyčerpaní rodiče. Po velkém vypětí všech sil se vždy podaří dostat většinu problémů do snesitelných mezí. Bohužel se také vždy ve vzduchu vznáší otázka, co přijde příště. Univerzální řešení není, můžeme jen držet palce každému, kdo se do toho nerovného boje pustí.

Zobrazení: 95