Plat, gáže, příjem, renta, mzda, žold …

Rubrika: Reportáž Zveřejněno: čtvrtek 28. září 2023 Autor Radka Rüsterová Vytisknout E-mail

V druhém patře v Korunní jsou propojené kanceláře a v nich jsou děvčata, holky, ženy, účetní, kolegyně. Je jich o půlku méně, než bylo holek z naší školky, o čtyři více než těch statečných. Je jich přesně tolik, jako bratrů Klapzubů, a proto by si mohly notovat společně s Milanem Chladilem: „Je je je nás jedenáct…“ Zůstaneme-li chvilku ve sportovní terminologii, dá se o nich napsat, že nikdy nemůžou hrát přesilovku a vždycky musí hrát fér. Jejich faul by totiž každý z nás nesl s velkou nelibostí a odměnil by ho minimálně žlutou kartou. Mají zodpovědnost za správný výpočet mezd celkem pro dva tisíce a jedno sto jedenáct zaměstnanců (ano, i samy sobě). Všichni je potřebujeme. Jejich vedoucí, Ing. Stanislava Vlčková, která je u MP již šestnáct let, oddělení řídí již pár let rukou pevnou a spravedlivou. Jsem přesvědčena o tom, že si neumíme představit objem a rozsah jejich práce. Minimálně dvakrát v měsíci, pokaždé na jeho začátku a konci, na ně myslíme. Poprvé, když se vyplňují a odevzdávají pracovní výkazy a potom, když odpočítáváme první dny měsíce nového, než nám přistanou peníze na účtu a dobije se stravenková karta.

Dopustit se omylů při mzdových výpočtech není nijak složité. Z hlediska posouzení vzniklé chyby je vždy podstatné, zda mzdová účetní takový přeplatek zavinila z nedbalosti či úmyslně. (Verlag Dashöfer)

Vládnou tady jasné deadliny a prim hrají čísla. Pro to, abychom svoje výplaty dostali včas a ve správné výši, je nutné právě ve „mzdovce“ shromáždit informace o našich odpracovaných hodinách, návštěvách lékaře, nemocenských, dovolených a tak dále. Děvčata potřebují dostat naše pracovní výkazy do dvacátého šestého dne v měsíci, aby je stihly zadat do mzdového programu. Do druhého dne měsíce následujícího je možné dodávat jejich opravy (třeba, když si někdo z nás vezme na poslední chvíli dovolenou nebo onemocní), den na to dojde na počítání stravenek. Tento proces v konečné fázi zaštiťuje paní Zdena Kalová, která mi prozradila, že se na to každý měsíc vlastně těší. Kdyby ne, těžko by svou práci dělala s úsměvem. Další den se vypočítávají srážky na výživné, exekuce nebo insolvence, provádí se předuzávěrkové kontroly a nakonec mzdová uzávěrka. Nejpozději šestý den v měsíci se do finanční účtárny odevzdávají podklady k dalšímu zpracování a hlavně k odeslání mezd. Věděli jste, že odesílání výplatních pásek e-mailem každému jednomu z nás zabere třem ženám jeden a půl pracovního dne? Penízky musí být na našich účtech nejpozději dvanáctého dne v měsíci. A je jedno, jestli je třeba lhůta kratší, protože na některý den připadne státní svátek, jak je tomu v květnu a červenci. I každý jednotlivý měsíc se nese v duchu něčeho konkrétního, jako například odesílání daňových přiznání (březen), evidenčních listů (duben), zpracování podkladů ohledně táborů (červenec, srpen).  V prosinci je potřeba udělat mzdy za listopad a prosincové už mít předpřipravené, protože je potřeba vědět, kolik peněz je nutné mít k dispozici, když jeden rok končí a nový začne.

Určitě každého z nás napadlo, co vlastně celá jedenáctka děvčat dělá potom, co se nám objeví výplatní páska v e-mailu a peníze na stravenkové kartě i bankovním účtu. Přece není možné, aby měly 14 dní volno a jen čekaly na výkazy nové. To opravdu není. Dokud jsem se za nimi nezašla podívat, netušila jsem, co všechno mají na starosti. Ve zkratce: potvrzení o úrocích z úvěru (kvůli nim občas musí kontrolovat i výpis z katastru nemovitostí), pokud si o ně požádáme z důvodu ročního zúčtování, vypočítání přeplatků na daních, komunikaci s finančním úřadem, odesílání statistik (ve spolupráci s personálním oddělením), odesílání přehledů zdravotním pojišťovnám, vyřizování eNeschopenek (k tomu potřebují mít speciální oprávnění a tudíž to nemůže dělat každá z nich), přihlášky a odhlášky na PSSZ, hlášení všech změn, jako je svatba, rozvod, narození dítěte, placení výživného a potvrzení o něm, vyřizování insolvencí. Už máte také zamotanou hlavu? Přidejme ještě vyřizování životních a důchodových pojištění či pracovních úrazů.Aktuálně začal být ruch okolo „penzijka“, protože se projednává důchodová reforma a její součástí budou i změny s penzijním spořením spojené. Lidé ruší staré a následně uzavírají nové smlouvy a nikomu to nenahlásí, takže se najednou začnou vracet obvyklé platby. To je potřeba vyšetřit. Kde je Colombo? V něj se na pár hodin promění Ing. Lucie Přibylová, která kromě toho, že má na starosti mzdy pro celý Hlídkový útvar, jenž je druhý největší v rámci naší MP, stará se právě o odesílání příspěvku zaměstnavatele na daná pojištění a musí vypátrat, co se stalo. Když jsem se jí ptala, jestli by nám chtěla něco vzkázat, napadlo ji ihned: „Veškeré změny hlaste včas.“ Budu na to pamatovat!

Češi spěšně vybírají svá „penzijka“. Bojí se přísnějších pravidel. (Seznam zprávy, 13. 9. 2023)

Co se samotného výpočtu mezd týká, děvčata mají ke zpracování vždy svoje OŘ, většinou dvě na jednu účetní. Výjimku tvoří ty největší – již zmíněný Hlídkový útvar a potom OŘ Praha 1. Ty musejí mít speciální péči, jelikož čítají okolo 200 zaměstnanců. K tomu všemu je nutno připočítat ještě ty, kteří pracují na dohodu, ať už se jedná o pracovní činnost nebo provedení práce a samozřejmě se vyplácí i těm, které jsou na mateřské. Na některé postupy již děvčata mají program, ale překvapilo mne, kolik dat musejí vkládat ručně. Všechno po sobě kontrolují a potom ještě požádají o kontrolu kolegyni, protože víc očí víc vidí a udělat chybu může každý. Pustit ji ven si ale nedovolí.

Holky z mzdovky, Dáša, Renda, Ivka, Zdenda, Lucka, Stáňa, Léňa, Andy, Jaruš, Káča i s Vlastičkou (jejich jména jsem si upravila pod vlivem Kotvalda s Hložkem, snad mi prominou) se také musejí průběžně vzdělávat a sledovat, kde je co nového. Obvykle 2x ročně chodí na školení, která se týkají třeba daní a dalších změn v mzdové účtárně. K tomu pročítají odborné časopisy a na webu odborný portál PaMprofi.cz, kde se doví novinky z mzdového účetnictví, pracovního, ale i občanského a obchodního práva či managementu. Stačilo mi web navštívit a už jsem se ztrácela, stejně, jako když mi kdokoliv ze mzdovky o své práci povídal.  Naštěstí já tomu rozumět nemusím. Ony ano. A je vidět, že je to baví. Já bych bez jejich pomoci daňové přiznání nevyplnila a těm všem poučkám, o kterých Ing. Vlčková mluvila, jsem nerozuměla, nerozumím a rozumět nebudu. Sama jsem před lety pracovala v účtárně a navštěvovala školení například o cestovních náhradách. Paní školitelka měla svůj specifický humor a vtipy, kterým se smáli jen ti účetní. Přesně po vzoru Járy Cimrmana, který vymýšlel například anekdoty chemické, jimž se také nemohl zasmát každý. Věřím, že děvčata se při své práci taky zasmějí a přitom si zachovají svou profesionalitu. Za jejich práci a také čas, který se mnou strávily některé z nich, jim patří velký dík.

Zobrazení: 779