Budeme pokračovat v investicích

Rubrika: Rozhovory Zveřejněno: pátek 1. duben 2022 Autor Redakce Pražského strážníka Vytisknout E-mail

Po delší době, ovlivněné především koronavirovou krizí a v současnosti děním ve východní Evropě, se nám podařilo získat do našeho časopisu rozhovor s náměstkem primátora Petrem Hlubučkem. Politikem, který má na starosti, mimo jiné, i bezpečnost v metropoli a tudíž i naši organizaci. Probraná témata se však netýkají jen bezpečnosti, uprchlické krize či nových benefitů pro MP Praha.

Jste náměstkem primátora pro bezpečnost více jak tři roky, jak jste s touto gescí spokojený?

Poslední tři roky byly velice turbulentní a náročné. Jako vedení města řešíme situace, které jsou nové, a dříve je Praha neznala. Začalo to pandemií covidu a pokračuje to rozsáhlou uprchlickou krizí. Z pohledu krizového řízení jsme skvěle připraveni na povodně. Praha má perfektní protipovodňovou ochranu, která je mojí dlouhodobou prioritou. Daří se nám ji stále modernizovat, díky investicím do moderních technologií jsme také schopni lépe předvídat a regulovat stavy pražských toků. Podařilo se nám také postavit moderní logistické centrum na Kundratce určené pro distribuci humanitárního materiálu v případě povodní a jiných přírodních katastrof, které se nyní osvědčilo při zásobování Kongresového centra. Přepravili jsme tak stovky tun materiálu, a to nejen do asistenčního centra, ale také do Ukrajinského centra na Václavském náměstí a na další potřebná místa. Řešení covidu a uprchlické krize jsou tak pro nás vcelku nové, ale o to větší péči tomu dáváme. Velice mě potěšilo, jak se společnost v těchto těžkých chvílích semkla; nebude to lehké, ale věřím, že to zvládneme. Proto bych rád touto cestou poděkoval všem, kteří pomáhají. Velice si vážím práce všech bezpečnostních složek, zdravotníků ale i dobrovolníků. 

Jak vnímáte současnou bezpečnostní situaci v Praze?

Praha je dlouhodobě jednou z nejbezpečnějších metropolí na světě. Je to nepochybně také díky kvalitní práci bezpečnostních složek a samozřejmě i městské policie. Tohle místo si chceme rozhodně udržet. Proto si uvědomujeme, že je potřeba neustále zvyšovat atraktivitu práce strážníků Městská policie hl. m. Prahy,  abychom obstáli v tvrdém konkurenčním prostředí. Jedním z pilířů jsou benefity, jejichž navýšení se nám podařilo prosadit na březnovém zastupitelstvu. Konkrétně se jedná o náborový příspěvek ve výši 300 tis. Kč, zvýšení příspěvku na bydlení a dopravu na 10 tis. Kč a zvýšení hodnoty stravenek na úroveň úředníků. Jedná se o největší navýšení mzdových prostředků na pražskou městskou policii od roku 2015 a jsem za to rád. Stejně tak důležité je kvalitní vybavení, moderní a příjemné pracovní prostředí, proto určitě budeme pokračovat v investicích do vybavení a oprav služeben.

Jaký další velký projekt v rámci bezpečnosti chystáte? 

Povedlo se nám vybrat vhodné místo pro vesničku „Svět záchranářů Praha“. Tento projekt má ambici vystavět a provozovat v hl. m. Praze výukové a vzdělávací centrum pro školy, veřejnost, mládež a seniory, kde by se naučili, jak se zachovat při nehodách, požáru a v jiných krizových situacích, jak si přivolat pomoc a jak reagovat v prvních minutách mimořádné situace. Obdobný areál je provozován již několik let v Karlových Varech jako „Centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu“ k velké oblibě místních obyvatel. Projekt se plánuje na Praze 13, kde zároveň plánujeme rozšíření Centrálního parku a veřejné zeleně. 

Máte široký záběr gescí, jste také náměstkem pro životní prostředí, jak se Praha připravuje na zvýšení teploty ve městě a sucho, které nás trápí?

Klimatická změna se týká nás všech a Česko ji pociťuje každý rok víc a víc. Proto máme v Praze jasně danou klimatickou politiku, díky které můžeme být připraveni na změny a co nejlíp jim čelit. Pečlivě se připravujeme na sucho, které nás dle predikcí čeká. Pod tzv. Zásobníkem adaptačních projektů, se skrývají stovky projektů, které chceme do roku 2024 realizovat.

Jedním z takových zajímavých projektů je Vybudování vodní nádrže v Letenských sadech. Nádrž vznikne na ploše o rozloze téměř 7000 metrů čtverečních u Hanavského pavilonu směrem ke Stalinovi. Rybník bude hluboký 2 m s objemem vody přibližně 13 500 m2, voda, která ho napájí, povede jednou z šachet Rudolfovy štoly, která byla vybudována v 16. století. Dole u Vltavy bude čerpadlo, voda pak poteče samospádem potrubím v šachtě a bude využita i na závlahy trávníků (Podobně funguje i park Stromovka). Vysadili jsme také přes 500 tisíc stromů, které přirozeně ochlazují město. 

Poslední dobou se často objevuje v médiích pojem cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství, můžete to prosím vysvětlit?

Povedlo se nám prosadit strategii hlavního města pro cirkulární ekonomiku neboli oběhové hospodářství. Praha tak mimo jiné získá možnost opakovaně využít materiály a snížit spotřebu primárních surovin. Místo způsobu, kdy se suroviny vytěží, zpracují, využijí a zahodí, klade důraz na prevenci vzniku odpadu a co nejdelší udržení surovin a výrobků v oběhu. Vzniká tak velká příležitost pro vznik nových služeb, výrobků, pracovních míst, postupů a inovací. Co je pro jednoho odpad, to je pro druhého poklad.

Principy oběhového hospodářství chceme zavést především ve 4 oblastech, které mají největší potenciál materiálových i emisních úspor – stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou, potravinami a zemědělství.  Např. se jedná o svoz gastroodpadu ze školních jídelen, stavbu bioplynové stanice, multikomoditní sběr, technologicky vyspělou dotřiďovací linku a škvárové hospodářství. Všechny tyto trendy již využívá řada moderních západních metropolí jako Amsterdam, Londýn, Paříž, Kodaň, Glasgow. 

Co vám poslední dobou udělalo radost?

Jako starosta mám velikou radost, že se nám povedlo zasadit o vyřešení dlouhodobého problému Prahy, kdy se město konečně může efektivně zbavovat vraků, které zbytečně zabírají místo a blokují příjezdové cesty. Doteď byl problém v tom, že pokud byla nějaká část komunikace v rámci Prahy jiného vlastníka, nemohli jsme vrak legálně odstranit. Reagovali jsme tak velice rychle na novelu zákona o pozemních komunikacích, která umožňuje odtah obcím (MČ) a proto jsme změnili zřizovací listinu Pražské správě služeb. Možná si pamatujete kauzu Běchovice, kdy vraky kamionů a aut blokovaly přístupovou cestu do areálu. Nyní budeme moci odstranit jakékoliv vraky, které leží na území Prahy a vyřešit tak dlouho trvající problém.

Děkuji za rozhovor


Daniel Vondra
foto: DS MP Praha

Zobrazení: 532