První pomoc Úrazy – 1. část

Rubrika: Zdraví Zveřejněno: sobota 1. květen 2021 Autor Jiřina Ernestová Vytisknout E-mail

S příchodem jara to stále více lidí táhne do sedel. Obliba cyklistiky vzrůstá a pro většinu populace představuje radost a zábavu. Ale i v sedle kola může dojít ke zraněním, která během vteřiny změní rozesmátý obličej v bolestivou grimasu. Následující zranění uvádím ve spojení s cyklistikou, ale mohou se přihodit i při jakémkoliv jiném sportu.

Velice častým zraněním sportovců jsou kožní odřeniny a tržné nebo řezné rány. Zraněná místa je třeba dobře vyčistit, případně vytáhnout z rány cizí tělesa (např.střepy). Jde o úkon leckdy nepříjemný, ale důležitý. Zanedbání této procedury může znamenat zanícení tkáně a zbytečné komplikace.

Pokud je to možné, umyjte si ruce před poskytování první pomoci i po něm. Při ošetření jakékoliv krvácející rány použijte gumové rukavice, v nouzi třeba igelitový sáček. Okolí poškozené kůže i ránu opláchněte proudem tekoucí čisté vody. Hlubší ránu vypláchněte peroxidem, případně ošetřete dezinfekčním přípravkem (Betadyne, Septonex, Jodisol apod.) a podle potřeby zakryjte náplastí nebo obvazem. Při masivnějším krvácení vždy vyhledejte odbornou pomoc (očkování proti tetanu). Řezná rána v poblasti krku, podpaží nebo třísla může způsobit krvácení během několika desítek sekund!

Obvazy slouží ke krytí rány, zástavě krvácení, zabránění infekce nebo k provizorní luxaci. Podle druhu a rozsahu zranění používáme několik druhů:

Tlakový obvaz a zaškrcení – jeho účelem je zastavení krvácení tlakem na ránu. Na ránu přiložíme sací polštářek (je součástí balení obvazu), který obvazem pevně utáhneme. Pokud krev prosakuje, přiložíme další vrstvy. U větších krvácení má přednost jeho zastavení před sterilitou použitého materiálu, tj. v nouzi použijeme cokoliv, co je po ruce a není zjevně znečištěné. Jestliže tlakový obvaz nejde použít (např. amputace končetiny), nebo nestačí, končetinu zaškrtíme. Zaškrcení se provádí opravdu pevným zatažením končetiny škrtidlem (improvizovaně pruhem látky, hadicí, opaskem, ale nikdy ne provázkem nebo drátem) v oblasti co nejblíže k srdci (poranění paže nebo stehna). Nikdy ne v předloklí nebo bérci, kde jsou dvě kosti a tepny jsou skryté mezi nimi, takže zaškrtíme pouze povrchové žíly a rána o to víc krvácí.

❞ Zaškrcení se provádí opravdu pevným zatažením končetiny škrtidlem...

Krycí obvaz – účelem je krytí ran a ochrana před infekcí. Pokud prosákne, vyměníme za suchý.

Šátkový a obinadlový obvaz – účelem je alespoň částečné znehybnění kloubu nebo končetiny (bandáž kloubu, závěs předloktí).

 Zlomeniny, vykloubení

Přes polovinu úrazů spojených s cyklistikou představují zranění končetin. Jedná se o zlomeniny, svalová zranění, úrazy kloubů. Nejčastěji dochází ke zlomeninám zápěstí, kdy cyklista během pádu reflexivně vystrčí ruce před tělo, časté jsou také zlomeniny klíční kosti.

Zraněnému můžeme pomoci uložením do nejpohodlnější polohy, zafixováním, v případě transportu znehybněním. Horní končetinu můžeme dát do závěsu z trojcípého šátku, dolní zafixovat ke druhé zdravé končetině. Pokud máme možnost podáme analgetika proti bolesti (pozor na alergie), případně postižené místo obložíme ledem nebo potravinami z mrazáku. Otevřenou zlomeninu, kdy je porušená kůže nad zlomeným místem, sterilně kryjeme, případně zastavíme krvácení. Nikdy se nesnažíme kosti nebo klouby rovnat!

Úraz hlavy

Mezi nejvážnější zranění patří úrazy hlavy, které mohou mít za následek krvácení do mozku, poranění páteře nebo míchy, případně smrt. Až tři čtvrtiny smrtelných úrazů cyklistů jsou způsobeny právě úrazem hlavy.

První pomoc při těchto úrazech spočívá v trvalém sledování stavu vědomí a dýchání a ošetření krvácejících ran. Při vzniku bezvědomí položíme zraněného na záda, záklonem hlavy zprůchodníme dýchací cesty a případně zahájíme resuscitaci stlačováním hrudníku. Při otřesu mozku se po krátkém bezvědomí postižený probouzí, ale neudrží stabilitu, proto je nutné ho hlídat a zabránit dalšímu úrazu. Bez ohledu na momentální zlepšení zdravotního stavu je nutné vyšetření u lékaře!

❞ Při otřesu mozku se po krátkém bezvědomí postižený probouzí, ale neudrží stabilitu...

Poranění páteře

Pokud dojde k nárazu krku či zad na tvrdý předmět, nelze vyloučit zranění páteře. Vždy je potřeba s tímto úrazem počítat, pokud je postižený v bezvědomí a dokud se úraz nevyloučí, je třeba s ním manipulovat tak, jako by zranění páteře utrpěl. Kromě kontroly vědomí a dechu je třeba zabránit pohybům – krk a hlavu fixovat z obou stran rukama, polštáři, taškami. Pokud je nutný transport (např. z důvodu nebezpečí na místě úrazu), snažíme se o co nejšetrnější způsob s tím, že jeden ze zachránců se věnuje výhradně zabezpečení hlavy proti jakýmkoliv pohybům. Pokud je stav zraněného kritický, dojde k zástavě dechu a oběhu, je nutné ho otočit na záda, sejmout mu přilbu, záklonem hlavy uvolnit dýchací cesty a případně zahájit resuscitaci. I tehdy se ale snažíme o co nejšetrnější manipulaci a jeden ze zachránců by měl po celou dobu mírným tahem stabilizovat hlavu.

Poranění hrudníku

Výjimkou při pádu z kola, ale i při sportování obecně, není ani poranění hrudníku. V tom případě postiženého uložíme do polosedu a podložíme zraněnou část hrudníku. Při podezření na porušení hrudní stěny (např.bodná rána) a pokud rána příliš nekrvácí, se doporučuje nechat ránu otevřenou, bez krytí. Případné silné krvácení zastavíme tlakem obvazu na ránu nebo tzv.tamponádou, tj.zatlačením obvazu do rány.

Poranění svalů, pohmožděniny

Na natažený nebo natržený sval přiložíme studený obklad nebo led, stáhneme elastickým obinadlem a uložíme do vyšší příjemné polohy. Led nikdy nepřikládáme na holou kůži, vždy přes látku (utěrku, ručník).

Studeným obkladem ošetříme i pohmožděniny, které se projevují kromě bolesti otokem a tmavočerveným až modrým zabarvením pod kůží. Vážnější pohmoždění konzultujeme s lékařem.

Zcela vyloučit riziko úrazu při sportu nemůžeme, ale můžeme citelně zmírnit jeho následky. Naprostou samozřejmostí by mělo být používání ochranných bezpečnostních prvků.  V případě cyklistiky to představuje přilbu, chrániče, proti oděrkám případně rukavice. Důležité je používání pestrého oblečení s reflexními prvky a dobrý technický stav kola, kterému nechybí povinné vybavení. Chovejte se zodpovědně a ohleduplně k ostatním, nepřeceňujte své síly a nepodceňujte únavu. 


 foto: DS MP Praha, pixabay.com

Zobrazení: 1526