První pomoc Úrazy – 2. část

Rubrika: Zdraví Zveřejněno: úterý 1. červen 2021 Autor Jiřina Ernestová Vytisknout E-mail

Jednou z častých příčin dopravních nehod v České republice je nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Při nárazu zezadu hrozí takzvaný opěrkový syndrom, whiplash (odborně podvrtnutí krční páteře). Zranění nemusí lidé po nehodě ani poznat, příznaky se mohou projevit až za několik měsíců a mohou být velmi závažné.

S tímto poraněním krční páteře, ke kterému může dojít i při sportu, na horské dráze nebo třeba při bungee jumpingu, je spojeno více než 60 procent dopravních nehod. Dochází k němu už při rychlosti kolem 25 kilometrů v hodině a způsobí ho náhlý prudký pohyb hlavou dopředu a zpět, jehož následkem jsou nepříjemné bolesti hlavy, zad, krční páteře nebo ramen. Dalšími příznaky může být otupení smyslů, brnění končetin, dvojité vidění i poruchy polykání, spánku nebo rovnováhy.

Při menších dopravních nehodách, kdy se zdánlivě nic nestalo, řešíme místo zdraví spíš poškrábaný blatník. Pokud nás okamžitě netrápí větší bolest nebo ztráta vědomí, většinou nad tím mávneme rukou. Nečekaný otřes přitom může mít do budoucna nepříjemné zdravotní následky. I když se cítíme v pořádku, je po každé i menší nehodě vhodné nejpozději do tří dnů navštívit svého lékaře a absolvovat kontrolní vyšetření.

Pravidla první pomoci při život ohrožujících stavech a vážných úrazech jsem zmiňovala v předchozích číslech časopisu. Tentokrát chci zopakovat doporučené zásady, které souvisí primárně se zraněním u dopravních nehod.

Specifika postupu u dopravní nehody:

  1. Bezpečnost zachránců má absolutní prioritu.

Pokud je to možné, zastavte PŘED místem nehody (auto vás bude částečně chránit a v noci si reflektory posvítíte), použijte varovné blikače, oblečte si reflexní vestu, vyndejte lékárničku, nasaďte si rukavice. Celá posádka musí opustit auto, a pokud nebude pomáhat (např. děti), je nutné, aby odešla do bezpečné vzdálenosti mimo vozovku. Pokud je to možné a účelné, měl by se jeden ze zachránců věnovat jen bezpečnostní situaci (postavit trojúhelník, z bezpečného místa sledovat blížící se vozidla) a v případě hrozícího nebezpečí varovat ostatní.

  1. Důkladná prohlídka místa nehody včetně prostoru pod vozidly a okolního terénu, jejímž účelem je najít případné další zraněné. Ujasněte si polohu, volejte tísňovou linku 155 nebo 112.
  2. Před jakoukoliv další manipulací u havarovaného vozidla vypněte zapalování a zatáhněte ruční brzdu. V žádném případě neotvírejte kapotu motorového prostoru!
  3. Poskytněte první pomoc a nezapomeňte, že lékárnička je také v havarovaném autě!

❞ Celá posádka musí opustit auto, a pokud nebude pomáhat (např. děti), je nutné, aby odešla do bezpečné vzdálenosti...

Vyproštění a transport postiženého

Platí pravidlo, že nejlepší poloha je ta, kterou postižený aktivně zaujímá – sám totiž nejlépe ví, v jaké poloze má nejmenší bolesti a nejlépe se mu dýchá. Jakákoliv nucená manipulace může vést ke vzniku dalšího poškození, proto bychom měli s postiženým manipulovat co nejméně, pokud možno vůbec. Přesto mohou ale nastat situace, kdy je manipulace nutná, ať už z důvodu obnovení životních funkcí, dalšího ohrožení v daném místě (nebezpečí požáru, zima), nebo kvůli zajištění transportu do nemocnice.

V těchto případech je třeba dodržet následující pravidla:

  • Šetrnost má přednost před rychlostí.
  • Pozor na hlavu! Jeden ze zachránců by měl stabilizovat hlavu a krk v dlouhé ose těla.
  • Pro vyproštění lze využít „Rautekův manévr“ – tažení postiženého za ruce skrčené v lokti před tělem, přičemž zachránce stojí za postiženým, podvlékne svoje paže pod rameny postiženého a uchopí jeho zápěstí.
  • U postižených v bezvědomí vždy počítejte s možným úrazem páteře a dbejte na udržení volných dýchacích cest. Ideální je pro transport pevná rovná podložka, pro improvizovaný transport i pevná deka, kterou z každé strany nese několik zachránců. Jeden ze zachránců musí stabilizovat polohu hlavy a kontrolovat dýchání.
  • Pro krátký transport nechodícího postiženého, který je plně při vědomí, lze použít přenesení na spojených rukách dvou zachránců stojících proti sobě, s oporou pod hýžděmi a za zády postiženého, přičemž se postižený drží zachránců kolem ramen. Poznámka: tradiční „záchranářská stolička“ z rukou dvou zachránců spojených do čtverce je naopak zcela nevhodná, protože zachráncům již nezbývají ruce na jištění postiženého v případě jeho kolapsu nebo ztráty stability z jiné příčiny.


Řidiči a pasažéři mohou riziko nepříjemných následků dopravních nehod snížit, pokud nepodcení prevenci. Správné nastavení sedačky, opěrky hlavy i na zadním sedadle (její horní hrana by měla být optimálně 5 cm nad hlavou), a samozřejmě řádné připoutání se bezpečnostními pásy – to vše jsou faktory, které významně přispívají k minimalizaci následků případné kolize. A je dobré mít na paměti, že žádná jízda není dost krátká na to, aby během ní nemohlo dojít k vážné nehodě. Proto by měl každý řidič vždy důsledně dbát na bezpečnost svou i svých pasažérů.


Zdroj: O. FRANĚK, První pomoc nejsou žádné čáry, ale dokáže zázraky. Praha 2021. ISBN 978-80-905651-8-0. 
foto: DS MP Praha, pixabay.com

Zobrazení: 1353